Bättre rustade att möta tufft klimat

15 januari 2019 Lästid: 7 min
Fyra bibliotekarier på Helsingborgs stadsbibliotek, utbildning i hot och våld.
Bibliotekarierna Ibtisam Hassan, Lena Edvarssdon, Erfan Shahara och Ola Videke har gått utbildning i hot och våld.

Foto: Jeanette Neij

TEMA HOT OCH VÅLD Hur hanterar man en hotfull situation? Och vad är egentligen ett hot? Bibliotekspersonal får nu utbildning i hot och våld genom en facklig satsning.

Helsingborgs stadsbibliotek ligger i populära stadsparken Krookska planteringen. Ibland flyttar biblioteket ut programpunkter i den inbjudande parken med öppna gräsytor och många stora träd. Vid Suntarbetslivs besök är marken vit och de kala trädkronorna smyckade med julbelysning.

Skylt i entrén på Helsingborgs stadsbibliotek.Inne på biblioteket är det lugnt och tyst, trots en rätt strid ström av besökare – äldre, yngre, män, kvinnor och olika nationaliteter. Två unga män hyschar sin kompis som råkar prata för högt.

I en hörsal på plan tre sitter 17 biblioteksanställda vid fyra bord och diskuterar hotfulla situationer som kan uppstå. Deltagarna på dagens hot- och våldsutbildning kommer från några av stadens nio områdesbibliotek och från stadsbiblioteket. Under fyra dagar går sammanlagt cirka 80 biblioteksanställda utbildningen.

Öka tryggheten

Men varför ska bibliotekarier lära sig om hot och våld?

En rapport från fackförbundet DIK från 2017 visade att social oro, kränkande tillmälen, våld och påverkansförsök har ökat på biblioteken, liksom i samhället i övrigt.

– Vissa bibliotek ligger långt fram och gör riskanalyser, handlingsplaner och stöttar personal. Men det finns också de som inte har tänkt alls på det här. Det är bra att gå igenom och titta på vilka risker och svåra situationer som kan uppstå och ha en öppen dialog om det i arbetsgruppen. Det kan handla om en högljudd påverkad person eller stökiga ungdomsgäng. Att veta vad man ska göra ökar tryggheten, säger utbildningsledare Johannes Jakobsson, som leder kursen tillsammans med Philippa Borgh. De kommer från det privata företaget Hantera agera.

Stärk individen

Chefer och skyddsombud/anställda går utbildningen olika dagar. I Helsingborg har ett 15-tal bibliotekschefer från ett samarbetsnätverk i nordvästra Skåne redan utbildats. En av dem är Tina Haglund, avdelningschef på stadsbiblioteket.

Ansiktsporträtt Tina Haglund, utbildning i hot och våld.– Kursen går ut på att stärka individen. Mycket handlar om vikten av kommunikation och hur jag kommunicerar. Vilken situation kan jag påverka, när bör jag ta hjälp av kollegor och när ska ordningsvakt eller polis tillkallas?

Hon har jobbat på Helsingborgs stadsbibliotek i 16 år och upplever att läget har förändrats. Det uppstår fler besvärliga situationer i dag.

– Merparten av våra besökare är väldigt trevliga men eftersom vi jobbar med människor och är en öppen mötes- och arbetsplats så besöker alla skikt i samhället oss. Då uppstår situationer som kan vara svåra att hantera, säger Tina Haglund.

Det kan handla om bråk mellan besökare, till exempel när två personer vill ha samma dator.

– Det kan också handla om missbruk, narkotikahandel och psykiskt sjuka. Eller att yngre kvinnliga medarbetare får ovälkomna blickar. Hur hanterar man det?

Skapa rutiner

Åter till hörsalen, där diskussionerna fortgår. Nu handlar det om copingstrategier, alltså strategier som kan lösa eller lindra en stressig situation. Vad kan fungera? Som anställd kan du lättare hantera stök om du har socialt stöd, bra självförtroende, känner meningsfullhet och optimism samt tar hand om dig och din kropp, menar deltagarna.

Johannes Jakobsson vid blädderblock, utbildning i hot och våld.

I en gruppövning ska dagens resultat tillämpas. Klockan är 15:25.

– Nu kör vi ett sista ryck. Det finns godis här framme om det behövs, och kaffe. Välj en risk och se hur ni kan jobba med att minska den och vilka rutiner som krävs, instruerar kursledare Johannes Jakobsson.

Anmäl alltid brott

Gruppernas handlingsplaner växer fram. Hur hanteras hotfulla ungdomsgäng? Här är några sätt:

 • Ha ett positivt förhållningssätt och förvänta inte det värsta.
 • Behåll lugnet och tilltala individen, inte gruppen.
 • Rapportera alla incidenter så de kommer in i statistiken.
 • Nätverka med fritids och skola.
 • Bemanna dubbelt.
 • Orosanmäl och polisanmäl vid behov.

Alla är överens om vikten av att alltid anmäla brott. Annars vet inte polisen och kan inte göra något eller begära mer resurser.

Övervakningskameror används ofta för att skapa trygghet och säkerhet. Men på bibliotek har kameraövervakning använts ganska restriktivt.

Påverkansförsök ökar

En annan typ av situationer är påverkansförsök, till exempel påtryckningar som rör bibliotekens programverksamhet.

Ansiktsporträtt Jonas Rösing, utbildning i hot och våld.– Ett bibliotek kan ju omöjligen köpa in all media eller hinna med att producera alla typer av programverksamhet, säger Jonas Rösing, programsamordnare på Helsingborgs stadsbibliotek.

Han påpekar att påverkansförsök inte bara är något biblioteken kan uppleva. Men biblioteken har en viktig och specifik roll i sammanhanget.

– Vi ska ju vara en arena för det fria ordet och demokratin. Det gäller att som institution ständigt jobba med det här för att inte tappa bort sig, säger Jonas Rösing, som tycker det är bra att bara prata om det och höra kollegors erfarenheter.

Hur kan man då motverka påverkansförsök?

 • Utarbeta policy kring inköp.
 • Hänvisa till inköpspolicy och formulär vid disk om någon ifrågasätter inköp.
 • Formulera rutiner kring svar och ha standardiserade mejlsvar.
 • Undvik att svara från personlig mejl för att minska risken att utsättas för hot.

Viktigt och omväxlande jobb

Ola Videke har jobbat som bibliotekarie i 18 år. Han tycker att situationer med hot och våld går lite i vågor men att biblioteken har blivit bättre på att ha handlingsplaner.

– Det är också extra bra att identifiera hotfulla situationer som vi gjort i dag. Det är givande att prata med andra bibliotekarier. Och att se hur mycket man kan avväpna situationer bara genom att använda rätt slags kommunikation.

Ola Videke framför dator, utbildning i hot och våld.

Foto: Axel Victorin

Vad är det roligaste med att vara bibliotekarie?

– Omväxlingen! Man möter nya människor och frågor hela tiden. Och man känner att man har en viktig roll i samhället, säger Ola Videke.

TEMA HOT OCH VÅLD:

 Läs också:”Nu är det en dröm att arbeta här”

 Läs också: Trakasserier och hot – ta det på allvar

Läs fler artiklar om förebyggande arbete mot hot och våld.

6 sätt – så gör Helsingborg

 • Ordningsvakt på eftermiddagarna på stads­biblioteket.
 • Larm på alla bibliotek. På områdes­bibliotek går larmet direkt till vakt­bolag, på stads­biblioteket till kollegor och ordnings­vakt.
 • Möblering som ger översikt i lokalen.
 • Dubbelbemanning för det mesta på områdes­biblioteken.
 • Diskussion om hot och våld på arbetsplats­träffar.
 • Rapportering av alla incidenter.

Utbildning i hot och våld på bibliotek

 • 2017 släppte fackförbundet DIK Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på bibliotek. Den visar att det skett en ökning av social oro, hot och våld på biblioteken.
 • För att få bukt med arbets­miljö­problema­tiken har DIK nu tagit fram en hot- och våldsutbildning för biblioteks­personal och chefer.
 • Den har utformats med hjälp av Philippa Borgh, psykolog som bl a arbetat med Polisen och Kust­bevakningen samt på uppdrag av Afa försäkring, och Johannes Jakobsson, journalist som bl a jobbat på tidningarna Expo och Aftonbladet samt inom kriminal­vården och psykiatrin.
 • Utbildningen genomförs som workshops och tar upp risk­bedömningar, lågaffektivt bemötande, konflikt­modeller och samtals­metod (jag-budskap).

Trygg på jobbet – här finns stöd

Två kvinnor sitter och pratar vid sjö.Känner du dig trygg och säker på din arbetsplats? Har ni koll på risker och rutiner? Oavsett utmaningar går det att arbeta förebyggande mot hot och våld på arbetet.

Till er hjälp finns Säkerhetsdialogen – ett verktyg som ger stöd i att förebygga på bästa sätt:

 • Få i gång dialogen genom filmer och aktiviteter
 • Hantera hot och våld inom SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
 • Lär er vikten av tillbudsrapportering
 • Få vägledning vid akut händelse

Börja utforska Säkerhetsdialogen!

Text: Jeanette Neij