Här följer chefen med ut på hembesök

17 mars 2020 Lästid: 5 min
Chef och skyddsombud på väg ut på fältbesök
I Boden följer cheferna inom hemtjänsten med ut på fältbesök, för att se till att medarbetarna har en bra arbetsmiljö. Här är verksamhetschefen Marie-Heléne Ståhl ute med skyddsombudet Britt-Inger Larsson.

Foto: Simon Eliasson

I Bodens kommun följer hemtjänstcheferna med ut på hembesök, minst två gånger per termin. På det sättet kan de se till att medarbetarna har en bra arbetsmiljö – som det dessutom blir lättare att prata om.

I ungefär ett år har fältstudierna i Boden varit igång. Det hela började med ett besök från Arbetsmiljöverket.

Marie-Heléne Ståhl– Vi fick ett meddelande från Arbetsmiljöverket om att vi hade punkter att åtgärda. Det handlade om att vi måste säkerställa att personalen har en bra arbetsmiljö.

Det berättar Marie-Heléne Ståhl, verksamhetschef för hemtjänsten i Boden.

Hon arbetade tidigare som verksamhetschef inom äldreboende. När hon bytte verksamhetsområde till hemtjänsten saknade hon möjligheten att följa personalens arbete. Så hon började följa med ut på hembesök, lite spontant då och då.

Men i och med Arbetsmiljöverkets beslut var det dags att formalisera besöken.

– Då döpte vi det till fältstudier, och så bestämde vi att alla chefer ska vara ute minst två gånger per termin.

Tar rygg på personalen

Under besöken får både verksamhetschef och enhetschefer följa hemtjänsten i deras dagliga arbete. Den chef som ska ut på fältbesök tar rygg på en i personalen. De kollar att arbetsmiljön är okej, och deltar i de insatser som ska utföras.

– Ja, jag är då med på allt. Jag fixar frukost till exempel, och hjälper till i duschen.

Efter besöket fyller chefen i ett formulär om besöket. Hur de upplever gångtider, körtider och så vidare. Formulären sparas i en mapp på datorn som alla chefer har åtkomst till. Efter fältbesöket går man igenom protokollet i arbetsgruppen för att diskutera besöket, föra dialog kring det som fungerar bra och det som behövs utvecklas.

Det finns ju utmaningar inom hemtjänsten

– Det finns ju utmaningar inom hemtjänsten, i och med att vi bedriver verksamhet i det egna hemmet. Hos brukaren är det inte alltid så tillrättalagt alla gånger jämfört med ett äldreboende.

Hon menar att det viktigaste med fältbesöken är att chef och medarbetare får en gemensam bild av de utmaningar som finns. Och utifrån den bilden kan de tillsammans med skyddsombudet arbeta fram de åtgärder som behövs för att medarbetaren ska få en bra arbetssituation.

– Och så är det jättekul, när man sitter på morgonmötet sedan. Att få känna sig delaktig; att man vet vad personalen pratar om. Det gör mitt jobb mycket roligare.

Insåg snart fördelarna

Matilda Lundqvist är enhetschef inom hemtjänsten, och berättar att hon först var skeptisk till den nya rutinen.

Matilda Lundqvist– Jag förstod inte riktigt vad syftet var. Jag har själv jobbat inom vården och upplever att jag har god kännedom om verksamheten.

Men även hon började snart inse fördelarna. Inte minst eftersom situationen hela tiden förändras.

– Nu sätter jag mig mycket bättre in i medarbetarnas situation. Man får se och uppleva. Får mycket större kännedom om arbetet och vad medarbetarna kan stöta på. Dessutom är det jätteroligt att prata med brukarna.

Förutom bättre kommunikation och en bättre förståelse, har besöken också lett till rent konkreta förändringar. Vid ett besök ute hos nattpatrullen, till exempel, visade det sig att det fanns ett behov av en bra teknisk lösning för att ta upp brukare från golvet vid exempelvis fall. Och så köpte man in en mobil lyftstol som kan manövreras av en ensam personal.

Lättare att samarbeta

För skyddsombudet Britt-Inger Larsson har besöken också varit positiva.

Britt-Inger Larsson– Det har blivit lättare att samarbeta med min närmaste chef kring arbetsmiljön. Det finns ju en vits med att de får se hur det ser ut hemma hos folk.

– Dessutom blir medarbetarna noggrannare med att följa reglerna vad gäller till exempel att vänta in dubbelbemanning innan vi lyfter någon. Nu kan cheferna också vara med och informera kollegorna om de risker som finns.

Hon tycker dock att det är viktigt att chef och personalen planerar in fältbesöken där det finns utmaningar i hemtjänstgruppen. Både när det gäller tiden att förflytta sig mellan brukarna, och i arbetet kring brukarna.

Positiva reaktioner

Både Britt-Inger Larsson och verksamhetschefen Marie-Heléne Ståhl säger sig bara ha mött positiva reaktioner på besöken. Både från vårdtagare, anhöriga och medarbetare.

– Vi har ju varit tydliga med att vi inte är med för att kontrollera medarbetarna, utan för att kontrollera deras arbetsmiljö. De brukar snarare säga att ”nästa gång kan du väl följa med oss ut”, säger Marie-Heléne Ståhl.

Några planer på att lägga ner projektet finns inte.

Det här ska fortsätta. Det är självklart

– Nej, det här ska fortsätta. Det är självklart. Nu ska vi satsa mer på vård i hemmet, och ska vi kunna stötta och coacha vår personal så måste vi vara ute med dem. Det kanske till och med är så att vi måste utöka de två besöken per termin till fler.

Och hon tycker inte att det är några problem att hinna med besöken.

– Har man en bra struktur och planering – och ett intresse av att följa sina medarbetare – då har man tid.

Fältbesök i Boden

Två gånger per år följer chefer inom hemtjänsten i Boden med ut på hembesök.

Syftet är att cheferna ska få insyn i medarbetarnas arbetsförhållanden.

Alla besök dokumenteras och informationen används för att diskutera besöket, föra dialog kring det som fungerar bra och det som behövs utvecklas.

Text: Anna Wettergård