Samtal om livet stärkte samarbetet i gruppen

29 november 2022 Lästid: 7 min
Fem kvinnor sitter runt ett bord och fikar och samtalar
Inne i samtalsrummet råder det speciella regler. Man har rätt att provtänka, man har rätt att sitta tyst och det som sägs i rummet stannar här. Det är som en oas, tycker personalen på barnkliniken.

Foto: Anna Wettergård

Samtalsgrupper på arbetstid – det är ett sätt att värna om personalens hälsa. På barn- och ungdomssjukhuset i Linköping har metoden spridit sig snabbt mellan avdelningarna, och gett en rad vinster för arbetsmiljön och välbefinnandet.

Ett fotbollsspel möter besökaren, så fort man kliver ut ur hissen. Det är så man vet att man har kommit till den del av Universitetssjukhuset i Linköping som är till för barn. Här, i ett litet sjukhus i det stora, finns alla olika specialavdelningar som behövs för att vårda barn.

Här finns också bibliotek, lekrum, tonårsrum, skola och till och med en lekplats på terassen. Ett av lekrummen är inrett som en sjukhussal komplett med droppställning och monitorer ­– men här är det dockor som är sjuka och barnen som utför alla slags undersökningar och behandlingar.

En våning längre upp finns avdelningens olika mötesrum, och gläntar man på en av dörrarna så försvinner plötsligt sjukhusmiljön. Här finns ingen stress och inga blinkande skärmar. På bordet ligger istället en grå linneduk. På den står ljusstakar dekorerade med höstlöv, blommiga kaffekoppar i porslin en rejäl fikabuffé.

Det är dags för reflektionsstund. Här pratar man om existentiell hälsa.

Lina Asklöv– Det handlar om hur vi förhåller oss till vår egen existens – eller vårt förhållningssätt till livet i stort. Det finns en koppling mellan det och hur man mår, vilket också har betydelse i vårdsituationen.

Lina Asklöv, samtalsledare och projektledare för projektet ”Hållbart arbetsliv med existentiell hälsa”, förklarar begreppet. Och begreppet är inte ”bara flum”, påpekar hon, utan det är forskningsbaserat och används av bland annat WHO (se faktaruta längst ner).

Reflektionen nyttig på flera sätt

Inom existentiell hälsa brukar man prata om åtta olika dimensioner.

 • Upplevelse av sammanhang
 • Existentiell styrka och kraft
 • Tillit som livskraft
 • Meningen med livet
 • Upplevelse av helhet
 • Harmoni och inre lugn
 • Upplevelse av förundran
 • Förhoppning

Tanken är att genom att samtala kring och reflektera över de här begreppen så lär man sig att hantera stress och möta motgångar, man får ökat självförtroende och lättare att be om hjälp, bland mycket annat.

Gruppen startades av Lena Trossö, undersköterska på Neonatal IVA. När hon var sjukskriven efter dödsfall och separation i familjen blev hon själv inbjuden till en ledarutbildning i existentiell hälsa på ett studieförbund.

Lena Trossö– Det kändes som en gåva, berättar hon.

Eftersom kursen kändes så välgörande för henne så ville hon gärna ta med sig konceptet tillbaka till jobbet efter sjukskrivningen. Hon fick okej från chefen att hålla i en reflektionskurs på prov.

Jag kände att vi behöver detta

– Vi jobbar ju ständigt med kriser på sjukhuset, med barn som är allvarligt sjuka, så jag kände att vi behöver detta.

Grupperna blev populära

Det här var hösten 2020, och den första gruppen blev snabbt fullbokad. Ett år senare hade fyra grupper genomgått reflektionskursen och fler stod på kö, enbart på Neonatal-IVA.

Verksamhetscheferna ville nu ge fler möjlighet att ta del av konceptet, och det var då som Lina Asklöv kom in i bilden. Det var nämligen hon som hållit i kursen på studieförbundet – och nu blev hon istället rekryterad till sjukhuset för att hålla i grupper på andra delar av barnkliniken. Det efter att man sökt pengar från Socialstyrelsen för projekt inom hållbart arbetsliv.

Just nu är det åtta parallella grupper igång på sjukhuset. De träffas en och en halv timme per gång, en gång i veckan, åtta gånger totalt. Grupperna hålls på arbetstid, under överlappningen mellan förmiddags- och eftermiddagspasset.

– Många säger att det är så skönt att få komma hit och bara vara. Det är läkande, säger Lena Trossö.

Som att komma till en oas

En som har deltagit vid en serie träffar är Charlotte Sahlen Helmer, sjuksköterska på Neonatal IVA.

Charlotte Sahlen Helmer– Jag anmälde mig direkt när grupperna kom igång; de passar mig jättebra. Att komma hit efter ett arbetspass är som att komma till en oas. En hel arbetsdag har man funnits till för andra och nu får man göra detta för sig själv.

Att komma hit efter ett arbetspass är som att komma till en oas.

Förutom vinsterna för henne själv tycker hon att samtalen även har varit bra för gruppen. Inom Neonatal-IVA är de nämligen flera som har gått tillsammans.

– Nu när vi har lärt känna varandra mer har det blivit lättare att samarbeta. Vi har också fortsatt att ses privat efter att reflektionstillfällena har tagit slut.

Minskar stressen i kroppen

Hanna Rahm, arbetsterapeut på barnrehab, har också deltagit i en serie träffar.

Hanna Rahm– Det är nödvändigt att reflektera och landa ibland. Den tiden finns liksom inte annars – jag har ständig markservice hemma med tre barn att ta hand om. Jag tycker att reflektionen minskar stressen i kroppen. Och när man får lämna jobbet utan stress kommer man också tillbaka utan stress. Det är jätteviktigt för ett hållbart arbetsliv.

Hon säger att samtalen har hjälpt henne även i arbetslivet.

– Jag jobbar som arbetsterapeut för barn med förvärvad hjärnskada, och har mycket svåra samtal med dem. Nu har jag lättare för att prata med dem om meningsfullhet och hopp också.

Måste ha hand om våra medarbetare

Åsa LundbergNu är projekttiden snart slut, men biträdande verksamhetschef Åsa Lundberg vill att projektet ska leva vidare. Hon hoppas att de ska få nya medel från Socialstyrelsen för att behålla Lina Asklöv ett år till. Och får de inte det så kommer det att hålla arbetssättet vid liv ändå. De har redan Lena Trossö som samtalsledare, och vill gärna utbilda fler.

Vi måste helt enkelt ta hand om våra medarbetare.

– Hållbarhet i arbetslivet är ett område som vi inte har råd att missa. Vi måste helt enkelt ta hand om våra medarbetare, avslutar Åsa Lundberg.

 

Samtalsgrupper på barnkliniken

På barnkliniken i Linköping har personalen reflektion på arbetstid.

I smågrupper om fem personer träffas de 90 minuter i veckan, åtta gånger totalt.

Samtalen kretsar kring åtta olika dimensioner av existentiell hälsa.

Konceptet är populärt och har spridit sig från Neonatal IVA till andra delar av barnkliniken.

Kort om existentiell hälsa

Teorin kring existentiell hälsa används bland annat i världshälsoorganisationen WHO, och ett formulär som de använder för att bedöma hälsa.

I Sverige har forskning kring begreppet bland annat genomförts av Cecilia Melder, forskare inom religionspsykologi och existentiell folkhälsa, och Christina Lloyd, forskare vid teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet.

Dialogstartare på Suntarbetsliv

En illustration av en grupp människor som pratar ivrigt.Vill ni få igång snacket på er arbetsplats? Hos Suntarbetsliv finns det flera verktyg som kan få igång diskussionen, och skapa en bättre arbetsmiljö. Välj den som passar er bäst!

 • Stressdialogen – får igång pratet om vad som orsakar stress på jobbet och hur ni kan förebygga ohälsa i arbetsgruppen
 • Säkerhetsdialogen – hjälper er att prata om hot, våld och otillåten påverkan – och vad ni kan göra för att förebygga det
 • Bättre möten – hjälper er att skapa konstruktiva möten där alla kommer till tals
 • Forskning på 5 – miniverktyg med dialogstartare på en rad olika teman, som passar perfekt på en arbetsplatsträff

Suntarbetslivs verktygssida finns dessa och en hel rad andra verktyg och utbildningar samlade!

Text: Anna Wettergård