Variation och gemenskap ger förskolepersonalen återhämtning

20 september 2022 Lästid: 5 min
Skyddsombud Susanne Persson vänder sig leende mot kollega i förgrunden, pojke i bakgrunden.
På förskolan roterar pedagogerna regelbundet mellan barngrupperna. Variationen ger återhämtning, säger både forskningen och skyddsombudet Susanne Persson.

Foto: Gullers Grupp

På förskolan Henkelstorp arbetar man med återhämtning för personalen under arbetstid. Några exempel är reflektionstid under dagen, varierande arbetsuppgifter och att personalen avlastar varandra där det behövs.

Den tegelröda förskolan Henkelstorp ligger mitt emellan Lund och Landskrona. Till väster ligger det lilla villasamhället Hofterup, och österut sträcker åkrarna ut sig. Strax över hundra barn går här, på avdelningarna Framtiden, Hoppet och Drömmen.

Under de senaste åren har man arbetat aktivt med återhämtning för personalen här.

Lina Ejlertsson, doktor i folkhälsovetenskap, som har forskat på just återhämtning säger att tre faktorer som skapar förutsättningar för återhämtning är:

  • Variation av arbetsuppgifter
  • Gemenskap i arbetsgruppen
  • En hanterbar arbetssituation

Några konkreta tips för att åstadkomma detta är att reflektera över arbetet, tillsammans eller enskilt, och att ta mikropauser under arbetsdagen.

Allt det här arbetar Henkelstorp med.

Porträtt av Anna Liedbergius.– Det handlar om strukturen, det handlar om arbetssättet – men det handlar också om gemenskapen och värdegrunden mellan kollegorna.

Det säger förskolans rektor Anna Liedbergius, som också ger några konkreta exempel på hur de arbetar.

Variation av arbetsuppgifter

Variation har de fått in genom att jobba i så kallat grupperande arbetssätt.

Varje avdelning – eller enhet – har tre barngrupper, där barnen är större delen av sin vistelsetid på förskolan. Varje grupp har ett antal barn, samt en barnskötare och en förskollärare som arbetar i par.

Det speciella med det grupperande arbetssättet är att även personalen roterar mellan barngrupperna. Åtta veckor in på terminen byter barnskötaren barngrupp, och ytterligare åtta veckor senare byter förskolläraren. Ingen i personalen är alltså kvar mer än sexton veckor i samma barngrupp.

Porträtt av Susanne Persson.– Den variationen är en jättebra återhämtning. Ibland är man med äldre barn, och ibland med yngre. Det skapar helt olika situationer och helt olika slags omsorg.

Det säger Susanne Persson, barnskötare och skyddsombud.

Hon får medhåll av förskolläraren Rudi Mehto:

– Ja, man blir trött på helt olika sätt i olika åldersgrupper.

Gemenskap i arbetsgruppen

När förskollärarna och barnskötarna roterar inom enheterna ger det också bra gemenskap på arbetsplatsen, eftersom de regelbundet byter närmaste kollega.

– Gemenskap ger också återhämtning; att ha roligt på jobbet. Vi är vänner och har god stämning, säger Susanne Persson.

Varje onsdag har personalen också gemensam onsdagsfrukost.

– Då turas vi om att lösa av varandra, så att alla får gå in och äta frukost i lugn och ro, och prata med personal från andra enheter om annat än jobbet, säger Rudi Mehto.

Allt detta gör att man lättare ser varandra och kan stöttar där det behövs.

Porträtt av Rudi Mehto.– Om man ser att någon kollega har det jobbigt kan man gå in och ta över. Vi har blivit bra på att se varandras behov, säger Rudi Mehto.

En hanterbar arbetssituation

En annan sak som förskolan har arbetat med är reflektion på arbetstid.

– Vi hjälps åt att frigöra en enhet i taget så att personalen där kan gå ifrån och ha reflektion en gång i veckan. Idag hade vi till exempel reflektion mellan klockan nio och elva, säger Susanne Persson.

Vid reflektionstillfällena pratar man om dels om sådant som veckans planering, undervisning och schema – så att alla vet vad de förväntas göra vid olika tillfällen under veckan. Det skapar hanterbarhet.

Men man pratar även om värdegrunden. Ett antal medarbetare har blivit utbildade till värdegrundsledare, och de jobbar med arbetsplatsens utveckling. De kan till exempel ta upp svåra situationer och föra diskussioner kring hur man kan hantera dem utifrån förskolans värdegrund.

Mikropauser under arbetsdagen

Något annat som är viktigt för återhämtningen är att försöka hitta sina mikropauser under arbetsdagen.

– Sedan vi började prata om det här har synen på återhämtning förändrats. Förut tänkte vi att återhämtning får man när man går hem från jobbet, men nu har vi insett att det finns tillfällen till återhämtning även under arbetsdagen. Har man ett barn som bara skriker kan det vara skönt att få gå ifrån och hämta frukt till exempel, säger Susanne Persson.

Det finns tillfällen till återhämtning även under arbetsdagen

– Alla tycker inte om det, men jag tycker att det blir en slags återhämtning att byta en blöja. Då får man en lugn stund med bara det barnet – det blir nästan som en mikropaus för mig. För någon annan kan det vara skönt att sitta ner i sandlådan en stund och göra sandkakor med en ettåring, säger Rudi Mehto.

På det stora hela tycker Rudi Mehto och Susanne Persson att de har fått till en bra återhämtningskultur på förskolan.

– Jag tycker också vår rektors engagemang och sprudlande energi smittar av sig till oss. Och det faktum att hon har full tillit till oss, avslutar Susanne Persson.

Starta dialogen hos er

Använd Suntarbetslivs dialogstartare Forskning på 5 på er arbetsplats!

Ett av avsnitten handlar just om återhämtningen på förskolan Henkelstorp, och om forskningen bakom.

Här hittar du mer fakta och dialogfrågor som ni kan använda på er nästa arbetsplatsträff!

Lär dig mer om återhämtning – titta på ett seminarium!

Det här är en inspelning av Suntarbetslivs digitala seminarium ”Organisera för återhämtning på jobbet” från 25 mars 2022.

I seminariet pratade vi bland annat om hur man kan upptäcka tidiga signaler på osund stress, hur man organiserar för återhämtning på jobbet samt vilka stöd som vi på Suntarbetsliv kan erbjuda.

Text: Anna Wettergård