kvinna i vit tröja på träningslokal drar i töjbart rep. I bakgrunden ett par personer som gör träningsrörelser på golvet i liggande läge.

Linda Andersen var en av de anställda i Lund som fick förebyggande sjukpenning tillsammans med ett program för fysisk och mental träning. Programmet har gett mig en bättre framtidstro, säger hon.

Foto: Gerdahallen, Lunds kommun

Förebyggande sjukpenning fick anställda på fötter

När Lunds kommun prövade förebyggande sjukpenning blev resultatet över förväntan. Tre månader efter insatsen jobbade alla nio deltagarna.

Den förebyggande sjukpenningen erbjöds till en grupp anställda som var i riskzonen för att bli sjukskrivna för stressrelaterade sjukdomar. Den kombinerades med ett individuellt anpassat träningsprogram där deltagarna fick fysisk och mental träning. Programmet genomfördes i november och december 2017.

Suntarbetsliv frågade företagshälsan, en chef och en deltagare vad framgången bestod i.

Annika Berntsson, företagssköterska – hur har ni gått tillväga?

– Det här erbjudandet gick ut till alla chefer i barn- och skolförvaltningen. Jag var ute och presenterade idén för dem, tillsammans med HR. Cheferna fick sedan föreslå kandidater till programmet. Det är ju de som kan se vilka som visar tidiga symptom på stressrelaterad ohälsa.

– De anställda som föreslagits av cheferna fick sedan träffa vår företagsläkare. Han skrev individuella underlag för var och en som Försäkringskassan sedan godkände.

Deltagarna fick delta i ett sex veckors program på förmiddagarna. Vad innehöll träningsprogrammet?

– Det innehöll fysisk träning på en träningslokal. Deltagarna fick också bland annat mentalt stöd i form av mindfulness och samtal med psykolog på företagshälsovården.

– Jag som företagssköterska var med hela tiden för att fånga upp signaler om att något annat kanske kunde behövas än det som erbjöds.

– Förvaltningen hade anslagit pengar till vikarier på heltid. När deltagarna gick tillbaka till jobbet på eftermiddagarna fanns vikarien alltså kvar där som en extra resurs.

Har ni kunnat se några resultat?

– Ja, det har vi. Jag bjöd in till en återträff tio veckor senare. Då kunde vi se att alla som deltog fortfarande upplevde att de hade en god hälsa. I sex av fallen kan vi tydligt se att vi har förhindrat en långtidssjukskrivning. De personerna arbetar heltid idag. Alla deltagare arbetar idag.

Kan man säga att det har sparat pengar för kommunen också?

– Absolut. En anställd som blir långtidssjukskriven kostar omkring en halv miljon kronor per år för arbetsgivaren. Hela projektet kostade inte mer än så, inklusive kostnaden för vikarier. Om sex personer har klarat sig från sjukskrivning har man sparat mycket personligt lidande, och dessutom nästan tre miljoner kronor för kommunen.

Anna-Karin Rhodin, rektor för Backaskolan i Lund, hade fyra av sina 70-talet medarbetare med i programmet.

Vad betydde det här programmet för dig som chef?

– Det är ett stöd för mig att ha något att erbjuda dem som kan behöva hjälp att komma igen. Det jag gillar med programmet är att det tog hänsyn till hela människan. Det innehöll ju både fysisk och mental träning, något vi alla behöver för att orka med både arbetslivet och det vanliga livet.

Linda Andersen, förskollärare, var en av dem som deltog i programmet.

Hur var det att delta?

– Det var skönt med ett avbrott för att hinna ifatt sig själv. Jag var sjukskriven för utmattningssyndrom en gång tidigare, och jobbade då på en annan arbetsplats. När jag började känna igen symptomen den här gången så gick jag till min chef och berättade. Hon föreslog att jag skulle gå med i programmet.

Vad var bäst med träningsprogrammet?

– Att få tid att använda de där verktygen man vet att man borde använda, men inte har tid för – sådant som mindfulness, meditation och promenader. Det var också bra att träffa andra i samma situation. Vi hade många bra samtal i gruppen.

Vad hade hänt om du inte hade deltagit i programmet tror du?

– Det är svårt att säga. Jag hade kanske bara en tillfällig svacka. Men det kan också vara så att jag var på väg åt fel håll.

Hur mår du nu, tre månader efter programmet?

– Jag har fått en bättre framtidstro! Jag hoppas verkligen de gör det här programmet permanent i kommunen. Jag vet många som skulle ha nytta av det, lika mycket som jag hade.

Idén till Prehab-programmet i Lund kommer från HR-konsulterna Linda Jovanovic och Ingrid Ståhl, som hade läst på Suntarbetslivs webbplats om ett liknande projekt i Torsby kommun. Läs artikeln Torsby väger in livets svängningar i hälsoarbetet.  

Text: Åsa Hammar, 19 mars 2018

Relaterade verktyg

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?