Omtanke håller personalen frisk i Emmaboda

29 januari 2018 Lästid: 7 min
Två kvinnor inomhus i solstolar i solparadisrum, allaktivitetsrum Emmaboda
I Emmabodas allaktivitetshus Loket finns ett "solparadis" som här demonstreras av enhetschef Anette Isaksson och omsorgsassistent Mailen Valentin.

Foto: Suvad Mrkonjic/TT

Emmaboda kommun har landets lägsta sjukfrånvaro. Verksamhetsnära ledarskap, små arbetsgrupper och bra stöd av kommunens ledning är några förklaringar.

Innanför entrén på Bjurbäcksgatan 46 sprakar en öppen brasa bakom ett kraftigt galler. En bit bort i korridoren finns en kiosk med kaffe, kakor, godis och glass.

Huset är ”hemmabas” för cirka 50 personer som arbetar inom hemtjänsten och här finns 14 trygghetsboenden och 23 lägenheter för särskilt boende.

I caféet framför brasan träffar enhetschefen Anette Isaksson dagligen nästan alla som vistas här – både enskilda boende och anställda. Sedan huset fick wifi händer det att hon tar med datorn och jobbar härifrån.

Sjukfrånvaron i Emmaboda kommun tre mil öster om Nybro i Kalmar län har sjunkit konstant sedan 2006. År 2016 var den 4,4 procent, jämfört med riksgenomsnittet 7,2 procent. För sitt arbete med att förebygga ohälsa och sin aktiva rehabilitering fick de i höstas ett diplom från Försäkringskassan.

Den positiva trenden inleddes när den så kallade Emmabodamodellen lanserades på 1980-talet. Enkelt uttryckt innebär det att man alltid ska sätta individen i fokus, vilket sedan dess har styrt förhållningssättet både till klienter och medarbetare. Ett förhållningssätt som gynnar alla. Porträtt Anette Isaksson Emmaboda

– Det som är bra för den enskilde är bra för oss. Vi har bestämt att alla som får besök i hemmet ska träffa högst sju personer under en tvåveckorsperiod, vilket visade sig minska stressen även för de anställda, säger Anette Isaksson.

Prata om det som skaver direkt

Att cheferna tar upp problem direkt är en av flera framgångsfaktorer i Emmaboda.

Anette Isaksson är en av husets två enhetschefer och har ansvar för 28 av de cirka 50 medarbetare som utgår härifrån. För att skapa närhet är taket 30 medarbetare per chef. Samma tanke finns när det gäller hemtjänstens arbetsgrupper som helst inte ska vara större än sex personer (max nio per arbetsgrupp).

Andra framgångsfaktorer är bra samverkan med fackliga organisationer och politiker.

Mailen Valentin är omsorgsassistent och arbetar med cirkelverksamhet för personer med en demenssjukdom. Hon är också skyddsombud för Kommunal och uppskattar att ha chefen på plats i huset.

Porträtt Mailen Valentin Emmaboda– Det känns tryggt att veta att vi snabbt kan få tag i henne om och när det händer något. Eftersom vi känner varandra väl vågar vi också säga ifrån och be om hjälp när det behövs. Ibland kan vi lära av varandra och ibland är det bättre att byta arbetsuppgifter ett tag.

Arbetsmiljö är en stående punkt på alla arbetsplatsträffar och både Mailen Valentin och Anette Isaksson betonar vikten av att ta upp problem direkt.

– Minsta lilla skav kan snabbt växa sig stort och även privata saker påverkar jobbet. Ofta har människor lösningen själva men behöver få vända och vrida på problemet och höra att det de känner är okej.

Eftersom personalen på Bjurbäcksgatan 46 lägger sina egna scheman ser de flesta till att de har möjlighet att tillbringa förmiddagsrasten i husets café – ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter.

Vid större behov erbjuder kommunen samtalsstöd av en psykolog via företagshälsovården som kommer till Bjurbäcksgatan 46.

Obegränsat stöd till dem som behöver

När en medarbetare blir sjuk drabbar det inte bara den enskilda. Det påverkar också verksamheten och blir till sist dyrt för arbetsgivaren. Därför uppskattar personaldirektör Elisabeth Dahl att cheferna snappar upp tidiga signaler om något inte är bra. När och om någon blir sjuk är grundtanken att personen ska kunna komma tillbaka så snabbt som möjligt.

– Alla som behöver ska få det stöd som krävs och kommunen har ett bra avtal med företagshälsovården som oftast är tillgänglig inom samma dag som behovet uppstår.

Alla som behöver ska få det stöd som krävs.

Det finns heller inget tak för antal besök eller timmar hos sjuksköterska eller läkare vilket förutsätter en flexibel budget. Något som är förankrat i kommunens högsta politiska ledning.

– Insatser behövs ofta snabbt och eftersom politikerna är insatta i vad vi gör får vi sällan nej när vi föreslår något. Genom att visa cheferna förtroende skapar vi en trygghet som sprider sig i hela organisationen, menar Elisabeth Dahl.

Anette Isaksson har heller aldrig blivit ifrågasatt när hon bett om hjälp.

– Personalavdelningen litar på att jag vet vad som är bra både för den enskilde och för verksamheten, säger hon.

För att hålla politikerna informerade deltar de – liksom de fackliga organisationerna – alltid vid kommunens arbetsmiljöutbildningar.

– Vi vill att såväl politiker som medarbetare ska känna sig delaktiga och få förståelse för verksamheten. Många av medarbetarnas förslag klubbas också av politikerna.

Sedan januari 2016 samlar personalavdelningen alla chefer en gång i månaden för att alla ska få samma information om vad som är på gång.

Trivsel motverkar konflikter

Anette Isaksson började arbeta på Bjurbäcksgatan 46 som semestervikarie 1989 och har varit enhetschef sedan 2002. Hon är därmed ett bra exempel på kommunens låga personalomsättning. Hennes senaste rekrytering var en vikarie för ett drygt halvår sedan.

– Vi trivs med varandra och jag kan inte minnas när vi hade en konflikt uppe på en arbetsplatsträff. Vi tar också hand om nya medarbetare som alltid får gå med någon tills de känner sig trygga med sina arbetsuppgifter. Hur länge introduktionen pågår är individuellt.

Text på skylt, allaktivitetshuset Loket i EmmabodaPå Bjurbäcksgatan 46 finns också allaktivitetshuset Loket med lokaler för bland annat underhållning, möten och andra arrangemang.

Mycket av det som finns här är resultat av förslag från medarbetarna. Ett aktuellt exempel är den varmluftssluss som snart installeras innanför ytterdörren för att öka trivseln i caféet.

– Vi tog upp det med vaktmästaren på det kommunala bostadsbolaget som tyckte det var ett bra förslag.

Solparadis och vinterträdgård i huset

Husets stolthet är ”solparadiset” Mauritius där man med några enkla tryck på en panel kan skapa en illusion av en solig dag på stranden. Ur högtalarna strömmar musik eller vågskvalp medan starka lampor ger värme och D-vitamin utan skadlig UV-strålning. De nio solstolarna finns på riktigt och sanden på golvet är skön för trötta fötter.

Rummet är öppet för husets medarbetare och boende och kan användas gratis av anhörigstödjare och närstående samt för alla pensionärer i kommunen. Övriga kommunmedborgare samt personal från Emmaboda kommunkoncern får betala 50 kronor per person.

En annan uppskattad lokal är den vinterträdgård som skapats genom en inglasad passage mellan två huskroppar.

Vinterträdgård Emmaboda allaktivitetshus Loket

Alla som arbetar på Bjurbäcksgatan 46 har möjlighet att få 1000 kronor per år i friskvårdsbidrag och alla har en friskvårdstimme i veckan. I huset finns ett litet gym där bland andra Mailen Valentin brukar använda vibrationsplattan för att lindra värk i nacke och axlar.

Foton: Suvad Mrkonjic/TT

Verktyg och stöd

Emmaboda friskast i Sverige

 • År 2016 var sjukfrånvaron i Emmaboda kommun 4,4 procent.
 • Samma år var sjukfrånvaron i riket som helhet 7,2 procent.
 • Sjukfrånvaron i Emmaboda kommun har sjunkit varje år sedan 2006.

Så håller Emmaboda sjuktalen nere

 • Placera chefen på arbetsplatsen
 • Små arbetsgrupper (max nio personer)
 • Låt varje chef ansvarar för högst 30 medarbetare
 • Observera tidiga signaler på ohälsa
 • Skriv avtal med företagshälsovården som garanterar snabba insatser utan tak för antar timmar (behovsstyrt avtal)
 • Låt budgeten vara flexibel
 • Ta tag i allt som skaver – även om det inte hör till jobbet
 • Intern rörlighet för att motverka inlåsningseffekter
 • Erbjud externt samtalsstöd
 • Bjud in politiker och fackliga representanter till arbetsmiljöutbildningar
 • Prata om arbetsmiljö på alla arbetsplatsträffar

Källa: Emmaboda kommun

Text: Birgita Klepke