Covid: Så klarar de personalbristen i förskolan

25 januari 2022 Lästid: 6 min
Rektor vid klätterställning utanför förskola
I Borås finns det en tydlig plan vid sjukfrånvaro hos personalen vid corona. Fredrik Gieth, rektor på Milstensgårdens förskola, tycker att den har varit till hjälp för att behålla både arbetsmiljö och pedagogik.

Foto: Amanda Kling

Många förskolor kämpar just nu med stor sjukfrånvaro bland personalen. I Borås har man tagit fram en tydlig handlingsplan, som i nio steg berättar vad förskolor ska göra när coronapandemin gör att många i personalen är borta från jobbet. Allt för att värna både arbetsmiljö och verksamhet.

På många håll i landet sliter förskolor just nu med att pussla ihop en fungerande barnomsorg och arbetsmiljö, trots att så många i personalen sitter i karantän, vabbar eller är sjuka.

I Borås har kommunens ledning gått in för att aktivt stötta förskolorna i det arbetet. Förskoleförvaltningen har bland annat skapat en handlingsplan i nio steg, som berättar vad förskolan ska göra vid stort personalbortfall.

Steg ett är att rektor omfördelar personal mellan avdelningar på förskolan, och steg åtta är att förskolan helt enkelt stänger.

Porträtt av Ina Furtenbach– Vi tog fram den här handlingsplanen tidigt under pandemin, tillsammans med fackliga företrädare för Kommunal och Lärarförbundet. Sedan har vi utvärderat och omarbetat den flera gånger mellan pandemins vågor. Det säger Ina Furtenbach, förvaltningschef för förskolan i Borås Stad.

En av dem som var med och tog fram rutinen var Karin Vapnar från Lärarförbundet. Hon säger:

­– Från fackligt håll tycker att vi det är viktigt att det finns en rutin för att förhindra hög arbetsbelastning vid frånvaro av personal på förskolan.

Har utvecklat handlingsklokhet

Porträtt av Fredrik GiethFredrik Gieth är rektor på Milstensgårdens förskola i Borås.

– Den här handlingsplanen har varit en hjälp, framför allt tidigare under pandemin. Men just nu går allt så snabbt så att vi måste nästan direkt hoppa ner till punkterna i slutet av listan. Det som är bra är att vi har arbetat med de här rutinerna så pass länge att vi har utvecklat kompetens för detta. En sorts handlingsklokhet.

När pandemins fjärde våg började torna upp sig agerade han därför snabbt. Innan situationen hade blivit ohanterlig skickade han ut ett meddelande till föräldrar där han vädjade till dem att hålla barn hemma i så stor utsträckning som möjligt.

– Vi tog höjd för smittspridningen direkt, och vi fick ett fantastiskt gensvar från föräldrarna. De hjälpte till, stöttade och höll barnen hemma, så att vi kunde bromsa smittspridningen på förskolan. Jag tror att det bygger på att vi under lång tid har byggt upp en bra relation till föräldrarna.

God relation till föräldrar

Han säger att relationen till föräldrarna bland annat har byggts upp genom korta meddelanden på både svenska och engelska, som har skickats ut två gånger i veckan under hela pandemin.

– Jag har försökt hålla meddelande korta och konkreta. Förklara vad vi gör, så att det inte bara känns som att det är föräldrarna som måste göra uppoffringar. Samtidigt förklara vad nästa steg blir – och varför.

Vi har lyckats behålla en rimlig arbetsmiljö och även lyckats bibehålla en bra pedagogik

Han tror att den väl inarbetade handlingsplanen, den goda relationen till föräldrarna och det faktum att förskolan är så stor att det finns ”utrymme för pusslande”, har gjort att han varken har behövt ändra öppettider eller stänga under pandemin.

– Vi har lyckats behålla en rimlig arbetsmiljö och även lyckats bibehålla en bra pedagogik. I veckan kunde personalen till och med gå och åka skridskor med barnen, som planerat.

Stöttar förskolorna i att prioritera

På förskoleförvaltningen är de medvetna om att de olika stegen i handlingsplanen påverkar både personal och rektorer.

– Redan de första stegen innebär att man måste prioritera bort vissa saker. Det blir en stress att inte kunna upprätthålla den kvalitet på undervisningen som man brukar ha. Men man kan inte leverera pedagogik på samma nivå när man har fokus på att pussla ihop schemat, säger Ina Furtenbach.

Det är rektorerna som hjälper personalen att prioritera bland sina arbetsuppgifter. Och rektorerna i sin tur får hjälp av kommunens förskoleförvaltning. Varje rektor har nämligen en egen coach, i form av en verksamhetschef, som bland annat kan hjälpa till med detta.Porträtt av Lotta Forsberg

Lotta Forsberg är en av verksamhetscheferna:

– Vi bekräftar att det är okej för förskolor att sortera bland sina arbetsuppgifter nu, när situationen är extraordinär.

Hjälp med det praktiska

Verksamhetscheferna kan hjälpa rektorerna med det praktiska. Förutom att prioritera bland arbetsuppgifter kan det handla om att fatta svåra beslut, som att stänga avdelningar.

Det kan också handla om att stötta rektorerna i sin återhämtning.

– På vissa förskolor har rektorerna hoppat in i verksamheten när det har behövts. Men framför allt har de varit konstant tillgängliga dygnets alla timmar, när personal har sjukanmält sig.

Det säger Lotta Forsberg, och fortsätter:

– Då har vi stöttat dem i att hitta strategier som fungerar för just dem. För en del kan det vara att hitta tid för en skogspromenad på eftermiddagen, innan kvällens schemapusslande börjar. För andra kan det vara att delegera en del av schemaansvaret till någon annan på förskolan.

Vi lämnar dem inte ensamma när det gäller att fatta svåra beslut

Kommunens hållning är att hela tiden vara nära rektorerna, säger Ina Furtenbach:

– Vi lämnar dem inte ensamma när det gäller att fatta svåra beslut. Vi skapar rutiner för dem att följa i krissituationer – samtidigt som vi är noga med att lämna över den dagliga driften till rektorerna själva.

Rutin vid personalbortfall

I Borås har man tagit fram en handlingsplan för när många i personalen är frånvarande på grund av coronapandemin.

Handlingsplanen har nio punkter, från att omfördela personal till att stänga förskolan.

Planen är framtagen i samverkan. Den utvärderas och görs om löpande.

Borås förskolors rutin vid personalfrånvaro under covid-19

Personalbrist hanteras i nedanstående ordning:
1. Rektor omfördelar personal mellan avdelningar på förskolan.
2. Rektor bokar vikarie via bemanningsenheten.
3. Rektor ser över om schemaledig personal eller personal som arbetar deltid kan tänka sig att gå in och arbeta extra.
4. Rektor omfördelar personal mellan sina egna förskolor.
5. Chefsarbetslaget omfördelar gemensamt personal inom chefsarbetslaget.
6. Vid personalbrist som påverkar möjligheten att upprätthålla verksamheten på förskolorna inom chefsarbetslaget kontaktas verksamhetschef.
7. Rektor beordrar in schemaledig personal.
8. Om bortfall av personal är så stort att det innebär en omedelbar och allvarlig risk för liv eller hälsa fattas beslut om stängning av avdelning / förskola alternativt flytt av barn till annan förskola.
9. Rektor skickar meddelande via förskolans digitala plattform om åtgärder inom ramen för punkt 8. Ett infobrev skrivs ut och sätts även upp på insidan av ytterdörr så att den syns från utsidan.

Prata om samvetsstressen

I Suntarbetslivs verktyg Arbetsmiljöarbete i tider av corona finns mycket stöd relaterat till pandemin. Bland annat om samvetsstress!

En sak som kan upplevas extra tufft just nu, särskilt på vissa arbetsplatser, är nämligen att inte kunna leverera den kvalitet man vill, att känna otillräcklighet eller att behöva jobba på ett sätt som går emot den professionella bedömningen. Det kan skapa dåligt samvete.

Det kan i sin tur generera det som brukar kallas samvetsstress som kan leda till empatitrötthet, distansering, skuldkänslor och ångest. 

För att kunna jobba med och hantera samvetsstress behövs både stöd från närmaste chef och kollegor.

Så här kan ni göra:

  1. En illustration på två personer som står och pratar med varandra.Reflektera själv – Hur ser situationen ut? Hur känner jag i den här situationenKan jag själv göra något åt läget?
  2. Prata med andra – Beskriv och dela dina tankar med andraVilket stöd kan gruppen ge? Handledning, mentorskap eller coachande samtal kan fungera bra. 
  3. Säg till – Om situationen är ohållbar ta hjälp av din chef eller ditt skyddsombud. Vad kan gruppen eller organisationen göra? 

De här tipsen kommer från avsnittet om Arbetsbelastning. Klicka här för att läsa mer om arbetsbelastning under corona!

Text: Anna Wettergård