Våld i hemmet: De bröt sig loss med stöd från jobbet

7 mars 2023 Lästid: 7 min
Sammanfattning av artikeln

I Trollhättans stad ingår det i medarbetarsamtalet att chefen frågar om medarbetarna är utsatta för våld hemma.

För den som svarar ja finns hjälp att få. Man kan till exempel få skyddat boende och ett par samtal med terapeut.

Det har gjort att allt fler får hjälp att bryta upp från våld i nära relationer. Förra året fick 45 personer den hjälpen.

kvinna ser ut över sjö
Stöd på jobbet kan göra stor skillnad för att kunna ta sig ur en våldsam relation. Det visar arbetet som görs för medarbetarna i Trollhättans stad. (Personen på bilden har inget samband med texten.)

Foto: Jens Lindström, Scandinav / Johnér bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

I Trollhättans stad ingår det i medarbetarsamtalet att chefen frågar om medarbetarna är utsatta för våld hemma.

För den som svarar ja finns hjälp att få. Man kan till exempel få skyddat boende och ett par samtal med terapeut.

Det har gjort att allt fler får hjälp att bryta upp från våld i nära relationer. Förra året fick 45 personer den hjälpen.

Trollhättans stad har genom medarbetarsamtal under förra året fångat upp ett 40-tal anställda som lever i destruktiva förhållanden. ”Maria” är en av dem. Tack vare sin chef kunde hon bryta sig loss ur sin relation med en våldsam man. 

Sedan fyra år tillbaka har Trollhättans kommun haft ett aktivt och strukturerat arbete mot våld i nära relation. Det innebär bland annat att man årligen utbildar sina chefer i ämnet, och att de aktivt frågar om våld i nära relation när de har medarbetarsamtal med sina anställda.

Alla anställda kan få fem stödsamtal på arbetstid, och Trollhättans stad kan genom Enheten för våld i nära relationer bland annat ordna med skyddat boende för den som behöver det.

Viola Juric är enhetschef på omsorgsförvaltningen i Trollhättans stad. Personalen på ett av de boenden som Viola tidigare ansvarade för, noterade att en av deras arbetskamrater hade blåmärken i ansiktet. Kollegorna hade frågat kvinnan – som vi kan kalla ”Maria” – vad hon råkat ut för, men hon skyllde på en olyckshändelse.

Viola Djuric, enhetschef i Trollhättan

Jag frågade rakt ut om det hänt något hemma som vi borde veta om.

Viola Juric, enhetschef

– Personalen kontaktade mig, för de upplevde att det var något som inte stod rätt till. Så jag kallade Maria till ett möte där jag förklarade att hennes kollegor men även jag var oroliga för blåmärkena hon hade. Jag frågade rakt ut om det hänt något hemma som vi borde veta om, säger Viola Juric.

Vågade inte polisanmäla

Då erkände Maria att det var hennes pojkvän som slagit henne. Hon berättade att de inte bodde ihop, men att han var väldigt svartsjuk och kontrollerande. Ena stunden kunde han vara uppvaktande och romantisk med blommor och middag, nästa stund kunde han slå. Vid något tillfälle hade han tagit stryptag på Maria så att hon svimmade av.

– När jag fick veta detta tyckte jag det kändes väldigt oroväckande. Maria uttryckte också att hon egentligen ville göra slut, men inte vågade eftersom hon var rädd för vad han då skulle göra.

Viola berättade om Enheten för våld i nära relationer och föreslog att de skulle boka en tid där för samtal. Maria var tveksam, men när Viola erbjöd sig att följa med som stöd tackade hon ja.

– Hela situationen var ju väldigt jobbig för henne. Hon var orolig och visste inte riktigt hur hon skulle göra eftersom hon var rädd för konsekvenserna. I ett sådant läge behöver man som chef stötta med det man kan, säger Viola Juric.

Viola satt även med under själva mötet. Samtalet gick bra, Maria fick råd och stöd men hon tackade dock nej till erbjudandet om skyddat boende. Hon sa också att hon inte vågade polisanmäla sin pojkvän – vilket hon heller aldrig gjorde. Men tack vare stödet hon fick, tog hon det viktiga steget att avsluta relationen.

– Det blev ändå tufft för henne. Pojkvännen fortsatte söka upp och kontakta henne under en tid efteråt. Men när Maria träffade sin nuvarande sambo, slutade han som tur var.

Lättnad att chefen vågade fråga

Maria jobbar idag i en annan del av omsorgen. Hon beskriver det som en lättnad att hennes dåvarande chef vågade fråga rakt ut hur det låg till. Likaså tycker hon det är viktigt att någon orkar luska vidare, även om den som är utsatt förnekar att något hänt.

– Det var också skönt att jag fick ett enskilt samtal så att det bara var min chef och jag. Då blev det inte lika jobbigt.

Hon konstaterar vidare att det inte bara är våldet som sätter djupa spår, utan även den psykiska misshandeln.

Det är tack vare Viola som jag kunde göra mig fri.

”Maria”

– Det har tagit lång tid för mig att bygga upp mitt självförtroende igen. Men det är tack vare Viola som jag kunde göra mig fri från situationen jag var i.

Viola Juric själv tycker inte att hennes insats egentligen var så stor. Samtidigt visar det att även små saker kan göra stor skillnad för en annan människa. En sådan viktig sak kan vara att inte vänta med att agera.

– Det kan annars lätt bli att man väntar för att se om personen själv säger något eller om det dyker upp fler tecken. Men jag tycker man ska ta tag i det direkt.

Att våga fråga kan vara livsviktigt

Att fråga någon rakt på sak om en person är utsatt för våld är både känsligt och svårt. Risken är också stor att personen direkt nekar till att något hänt.

– Det är viktigt att visa att man är orolig och bryr sig. Och om jag som chef förklarar att jag har tystnadsplikt och att jag kan hjälpa till, så kan det underlätta för personen att öppna sig.

Det är viktigt att visa att man är orolig och bryr sig.

Om personen ändå säger nej, har man visat att hjälp finns att få. Och om man fortsätter se tecken på att något inte är som det ska, kan man alltid fråga igen. För det kan rädda liv, säger Viola Juric.

– Det finns så mycket skam och skuld kring våld i nära relation. Då kan det vara jättesvårt att våga erkänna vad man är utsatt för. Vi har samma våga-fråga-rutin när det gäller självmordsrisk, som även det är ett tabubelagt ämne.

Att Trollhättans stad aktivt och löpande arbetar med de här frågorna gör att de inte tappas bort, menar Viola Juric. Förutom medarbetarsamtalen erbjuds även alla medarbetare en halvdagsutbildning två gånger om året. Där ges grundläggande kunskaper om vad våld i nära relationer är och vilka konsekvenser det kan få för den som är utsatt.

– Ju mer vi vågar vara öppna om de här sakerna i våra arbetsgrupper, desto mer avdramatiserat och mindre tabubelagt blir det, avslutar Viola Juric.

Kunskap och mod gör skillnad

Gerd Eriksson Holmgren, enhetschef vid avdelningen Våld i nära relationer i Trollhättans kommunGerd Eriksson Holmgren är chef för Enheten för våld i nära relationer i Trollhättans stad. Hon ser tydliga resultat av de senaste årens arbete.

Förra året fick 45 personer hjälp via medarbetarsamtal med chef, jämfört med 33 personer 2021 och 30 personer året innan dess.

– Vi ser en stadig ökning, vilket visar att kunskap, mod och att arbeta systematiskt med de här frågorna verkligen gör skillnad.

 

Är du utsatt för våld i nära relation? Här är ett av de ställen där du kan få stöd och hjälp.

 

Visste du att...

Studier har visat att 14 % av kvinnorna och 5 % av männen, någon gång efter 18 års ålder har blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad parrelation. Det innebär statistiskt sett att nästan alla arbetsgrupper har en anställd som lever eller har levt med våld eller hot om våld.

Så här jobbar de mot våld i Trollhättan

Enligt stadens riktlinjer ska:

alla chefer varje år gå en obligatorisk utbildning för att lära sig se signaler på om någon kan vara utsatt.

dokumentera och hänvisa de som behöver till hjälp, exempelvis via stadens Enhet för våld i nära relation.

Vid varje utvecklingssamtal ska de fråga:

 • Känner du dig på något sätt otrygg hemma?
 • Har du någon gång blivit illa behandlad hemma, psykiskt eller fysiskt?
 • Har du något beteende som du ser att andra inte mår bra av?

Alla chefer ska också informera om våld i nära relationer på minst en arbetsplatsträff (APT) per år.

Enheten för våld i nära relationer är en del av Trollhättans stad. De har samtalsmottagning både för våldsutsatta och våldsutövare, skyddat boende för kvinnor och medföljande barn, samt barnahuset Fyrbodal. I Fyrbodal samverkar åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård kring barn som misstänks varit utsatta för brott.

Här kan du läsa mer om enheten för våld i nära relationer

Signaler på att någon utsätts för våld av sin partner

Det här kan vara tecken på att en person befinner sig i en våldsam relation – men det kan också ha helt andra orsaker. Så listan behöver användas med förnuft:

– Det kan finnas många tecken på att en medarbetare är utsatt hemma, och det är viktigt att fundera över om det finns ett mönster, säger Viola Juric, enhetschef i Trollhättans stad.

 • Ovanligt ofta sjukskriven/frånvarande från jobbet
 • Tackar ofta nej till gemensamma aktiviteter efter arbetstid, eller möten med sin chef
 • Ovilja/har svårt att byta arbetstider
 • Pratar ogärna om sin relation
 • Ofta ont i huvudet eller magen

 

Frågor du som chef kan ställa i dialog med medarbetare

 • Hur trivs du på jobbet? (Exempelvis utifrån att personen sällan deltar vid gemensamma aktiviteter)
 • Hur fungerar det med arbetstider och schemaläggning utifrån din hemsituation?
 • Hur ser arbetsfördelningen ut i hemmet mellan dig och din partner? (Barn och hus)
 • Har du någon gång blivit illa behandlad, psykiskt eller fysiskt, hemma eller på jobbet?
 • Känner du dig på något sätt otrygg?
 • Har du vid något tillfälle blivit knuffad, hotad eller slagen?
 • Finns det något jag kan göra för dig som arbetsgivare?

Källa: Gerd Eriksson Holmgren, chef för enheten för våld i nära relationer i Trollhättans stad

Text: Pernilla Fredholm