Våra vänners verktyg

Våld i nära relation

Stöd för dig som chef

Illustration

Är du chef? Prata om våld i nära relation

Chefer kan vara ett stort stöd för den som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. Att utsättas för våld av en närstående kan få negativa konsekvenser för medarbetares arbetsförmåga, den psykiska och fysiska hälsan och hela livssituationen.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett material för dig som är chef som visar på vilket sätt du kan möta och stödja utsatta medarbetare. Arbetsplatsen kan vara den enda trygga platsen för en del.

Stödmaterialet innehåller:

  • Kunskap om våld i nära relationer.
  • Stöd för att hålla samtal.
  • Råd om hur du som chef kan agera.
  • Material för att prata om våld i nära relation på ett APT.
  • Kontaktuppgifter till aktörer som ger skydd och stöd till våldsutsatta
Frågetecken

Om materialet

Stödmaterialet har utvecklats inom ramen för Sveriges Kommuner och Regioners kvinnofridssatsning som genomfördes efter överenskommelse med regeringen 2018–2020. Materialet har tagits fram med omtanke om medarbetare ur ett personalpolitiskt perspektiv.

Relaterade verktyg

Relaterade artiklar