Tre kvinnliga medarbetare i sjukhuskorridor, arbetstidsmodell 80-10-10.

En avdelning på Södra Älvsborgs sjukhus pilottestar en ny arbetstidsmodell. Lence Nikolova är vårdenhetschef och Carina Persson sjuksköterska på lungavdelningen. Till höger verksamhetsutvecklare Anna Angenete.

Foto: Pernilla Lundgren

De testar nytt sätt att mota stress

En ny arbetstidsmodell som ska ge återhämtning och mer variation. Det prövar Södra Älvsborgs sjukhus. På en avdelning har sköterskorna schemalagd kompetens­utveckling och personlig utveckling upp till 20 procent av sin arbetstid.

Verksamhetsutvecklare Anna Angenete, vad är det ni gör?
– Vi har infört en arbetstidsmodell som vi kallar 80-10-10. Meningen är att sjuksköterskorna och under­sköterskorna ska schemaläggas med kliniskt arbete 80 procent, kompetens­utveckling 10 procent och personlig utveckling 10 procent. Syftet är att få återhämtning och variation, utveckla verksamheten och göra arbets­platsen attraktivare.

Hur går det till i praktiken?
– Dagar utan kliniskt arbete kan sköterskorna ha kompetens­utveckling halva dagen och personlig utveckling den andra. Kompetens­utveckling kan handla om att gå en kurs eller göra studiebesök på en annan avdelning, beroende på vad man behöver utveckla i sin arbetsroll. Personlig utveckling innebär tid för reflektion och återhämtning för att hitta drivkrafter och orka med övriga livet.

Vad kan det innebära?
– Alla har en timme fysisk träning i veckan. De som behöver stöd för att komma igång eller har ont någonstans får hjälp med individuellt tränings­program via vår företags­hälso­vård. Annars är det väldigt individuellt vad som ingår i personlig utveckling. Kanske någon behöver mer mindfulness, en annan mer natur och en tredje mer rörelse. Vi har exempelvis någon som rider.

Vem bestämmer innehållet?
– Medarbetaren i samråd med chefen. Vi följer upp också. Alla rapporterar i en dagbok vad de gör eftersom det är arbetstid.

Hur får ni ihop tiden?
– Vi införde arbetstids­modellen på två avdelningar i september 2017. På den ena, en medicinsk akut­avdelning, hade vi vakanser och drog ner antalet vård­platser. På den andra, en lung­medicinsk avdelning, minskade vi på utbildnings­tiden så att medarbetarna inte har en utbildnings­dag i veckan enligt projekt­modellen. Vi har också nyanställt för att klara bemanningen. Men når vi våra mål för sjuk­frånvaro, personal­omsättning och övertid är det ett noll­summespel.

Hur har det fungerat?
– På den lung­medicinska avdelningen kör vi nu en pilot under två år. Det går bra och personalen är nöjd även om vi inte kunnat hålla oss helt till projekt­modellen. Bemanningen har inte alltid räckt till så medarbetarna har kanske kunnat utnyttja sex av tio till­fällen för icke klinisk arbetstid.

– På den andra avdelningen pausade vi arbetstids­projektet i mars för att sedan ta beslut om avslut i september. Patient­flödet var för högt och över­tiden ökade. Vi behövde ha fler vård­platser öppna än projektet krävde. 

Vad ser ni för resultat för piloten?
– Hittills kan vi se att över­tiden och personal­omsättningen har minskat och att sjuk­frånvaron sjunkit. Men den stora ut­värderingen görs 2019, innan piloten avslutas i september. Vi hoppas att det här är ett arbets­sätt man kan välja att ha på Södra Älvsborgs sjukhus på de ställen man vill och där det fungerar.

Text: Jeanette Neij, 26 november 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...