De testar nytt sätt att mota stress

26 november 2018 Lästid: 3 min
Tre kvinnliga medarbetare i sjukhuskorridor, arbetstidsmodell 80-10-10.
En avdelning på Södra Älvsborgs sjukhus pilottestar en ny arbetstidsmodell. Lence Nikolova är vårdenhetschef och Carina Persson sjuksköterska på lungavdelningen. Till höger verksamhetsutvecklare Anna Angenete.

Foto: Pernilla Lundgren

En ny arbetstidsmodell som ska ge återhämtning och mer variation. Det prövar Södra Älvsborgs sjukhus. På en avdelning har sköterskorna schemalagd kompetens­utveckling och personlig utveckling upp till 20 procent av sin arbetstid.

Verksamhetsutvecklare Anna Angenete, vad är det ni gör?
– Vi har infört en arbetstidsmodell som vi kallar 80-10-10. Meningen är att sjuksköterskorna och under­sköterskorna ska schemaläggas med kliniskt arbete 80 procent, kompetens­utveckling 10 procent och personlig utveckling 10 procent. Syftet är att få återhämtning och variation, utveckla verksamheten och göra arbets­platsen attraktivare.

Hur går det till i praktiken?
– Dagar utan kliniskt arbete kan sköterskorna ha kompetens­utveckling halva dagen och personlig utveckling den andra. Kompetens­utveckling kan handla om att gå en kurs eller göra studiebesök på en annan avdelning, beroende på vad man behöver utveckla i sin arbetsroll. Personlig utveckling innebär tid för reflektion och återhämtning för att hitta drivkrafter och orka med övriga livet.

Vad kan det innebära?
– Alla har en timme fysisk träning i veckan. De som behöver stöd för att komma igång eller har ont någonstans får hjälp med individuellt tränings­program via vår företags­hälso­vård. Annars är det väldigt individuellt vad som ingår i personlig utveckling. Kanske någon behöver mer mindfulness, en annan mer natur och en tredje mer rörelse. Vi har exempelvis någon som rider.

Vem bestämmer innehållet?
– Medarbetaren i samråd med chefen. Vi följer upp också. Alla rapporterar i en dagbok vad de gör eftersom det är arbetstid.

Hur får ni ihop tiden?
– Vi införde arbetstids­modellen på två avdelningar i september 2017. På den ena, en medicinsk akut­avdelning, hade vi vakanser och drog ner antalet vård­platser. På den andra, en lung­medicinsk avdelning, minskade vi på utbildnings­tiden så att medarbetarna inte har en utbildnings­dag i veckan enligt projekt­modellen. Vi har också nyanställt för att klara bemanningen. Men når vi våra mål för sjuk­frånvaro, personal­omsättning och övertid är det ett noll­summespel.

Hur har det fungerat?
– På den lung­medicinska avdelningen kör vi nu en pilot under två år. Det går bra och personalen är nöjd även om vi inte kunnat hålla oss helt till projekt­modellen. Bemanningen har inte alltid räckt till så medarbetarna har kanske kunnat utnyttja sex av tio till­fällen för icke klinisk arbetstid.

– På den andra avdelningen pausade vi arbetstids­projektet i mars för att sedan ta beslut om avslut i september. Patient­flödet var för högt och över­tiden ökade. Vi behövde ha fler vård­platser öppna än projektet krävde. 

Vad ser ni för resultat för piloten?
– Hittills kan vi se att över­tiden och personal­omsättningen har minskat och att sjuk­frånvaron sjunkit. Men den stora ut­värderingen görs 2019, innan piloten avslutas i september. Vi hoppas att det här är ett arbets­sätt man kan välja att ha på Södra Älvsborgs sjukhus på de ställen man vill och där det fungerar.

Testar arbetstidsmodell

  • Södra Älvsborgs sjukhus i Borås pilot­testar arbetstids­modellen 80-10-10.
  • 80 procent står för kliniskt arbete, 10 procent för kompetens­utveckling som studie­besök och utbildning samt 10 procent för personlig utveckling som ska ge reflektion och åter­hämtning.

Fler goda resultat

En variant av arbetstids­modellen 80-10-10 infördes i mars 2017 på en ortoped­klinik inom NU-sjukvården, som är en förvaltning i Västra Götalands­regionen. En deltids­utvärdering visar goda resultat, bland annat

  • Ett 20-tal nyrekryte­ringar
  • Lägre sjuk­frånvaro
  • Lägre personal­omsättning
  • Bättre arbets­miljö
  • Utfasning av be­mannings­personal

Läs mer om projektet och resultaten.

Ta hjälp av verktyg

Genom att planera in tillräckligt med återhämtning kan risken för ohälsa minska. Hur ser det ut med återhämtning på din arbetsplats? Gör en övning med reflektionsfrågor ur Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen. Där ingår en kort film med fiktiva scener.

Hos Suntarbetsliv finns även checklista/skyddsrond för arbetstidsförläggning och checklista för arbetsbelastning

Två kvinnor samtalar utomhus, tema återhämtning.För att komma igång med dialogen och få stöd i forskningen kan ni använda Forskning på 5 – återhämtning på jobbet.

  • Se en kort film och läs om vad forskningen kommit fram till
  • Prata om hur det fungerar hos er
  • Bestäm hur ni vill jobba vidare

Text: Jeanette Neij