Samverkan för friskare arbetsplatser

Vägledning för lokal avsiktsförklaring

Nya vägar tillbaka från sjukskrivning

Medarbetare som befinner sig i långa sjukskrivningar kan behöva växla jobb eller yrke för att komma tillbaka i arbete. Här hittar ni vägar till omställning.

Överenskommelse om tidig lokal omställning

Resurser för omställning under anställningen. (SKR)

Omställningsfonden

Stöd till nytt jobb vid uppsägning. (Omställningsfonden)

Rehabiliteringsstöd

Stöd till omställning, livsstilsförändring med mera. (AFA försäkring)