Styrning och ledning

Samverkan för friskare arbetsplatser

Ett partsprojekt för att förebygga ohälsa

Styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro

Har ni kommit fram till att ni vill prioritera åtgärder som handlar om styrning och ledning? Här finns stöd i att se vinster av arbetsmiljöarbete, kostnader för sjukfrånvaro och säkerställa att hela organisationen har förutsättningar för hållbar hälsa.

Chefoskopet

Förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

Ett utbildningspaket för att förtydliga de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar (SKL).

Ekonomisk analys – arbetsmiljö

Räkna på effekter av förebyggande arbetsmiljöarbete (Kompetenscentret för företagshälsa).

Chefens nyckelposition

Vikten av goda förutsättningar för chefer att kunna kommunicera mellan organisationens olika nivåer.

Investera i arbetsmiljö

Malin Lohela Karlsson, forskare och arbetshälsoekonom, som berättar om samband mellan arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi.