Samverkan för friskare arbetsplatser

Vägledning för lokal avsiktsförklaring

Styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro

Har ni kommit fram till att ni vill prioritera åtgärder som handlar om styrning och ledning? Här finns stöd i att se vinster av arbetsmiljöarbete, kostnader för sjukfrånvaro och säkerställa att hela organisationen har förutsättningar för hållbar hälsa.

Chefoskopet

Förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

Ett utbildningspaket för att förtydliga de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar (SKR).

Chefens nyckelposition

Vikten av goda förutsättningar för chefer att kunna kommunicera mellan organisationens olika nivåer.

Investera i arbetsmiljö

Malin Lohela Karlsson, forskare och arbetshälsoekonom, som berättar om samband mellan arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi.

Forskning

Allas kunskap behövs vid förändringar

Cheferna är nyckelpersoner. Men medarbetarnas kunskap och erfarenhet behövs också för att förändringsarbete på arbetsplatsen ska lyckas. Det visar en forskningsgenomgång från Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Viktigt att välja rätt arbetsmiljöinsats

Många arbetsmiljöproblem hänger ihop med organisationen. Ändå riktas åtgärderna ofta mot individer. Det visar en studie av en stor arbetsmiljösatsning i Västra Götalandsregionen.