Rehabiliteringsprocessen

Samverkan för friskare arbetsplatser

Ett partsprojekt för att förebygga ohälsa

Stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen

Med en genomtänkt rehabiliteringsprocess  kan medarbetare snabbt och hållbart komma tillbaka i arbete. Här finns kunskap, råd och stöd.

Hållbar rehabilitering

Goda exempel och forskning kring hur vägen tillbaka till jobbet kan se ut.

Ingen ska missa ersättning

Stödpaket i form av bildspel och filmer, samt ett arbetsmaterial för att utveckla organisationers rutiner och processer. Allt för att ingen ska missa ersättning från de kollektivavtalade försäkringarna. (AFA Försäkringar)

Så gör andra

Porträtt på Viktoria Andersson, rehabkoordinator på Gävle Strands hälsocentral. Viktoria har en märk sjukhusblus på sig och står i en korridor på hälsocentralen, med ett par personer i bakgrunden.

Aktiva rehabkoordinatorer sänkte sjuktalen

En mer aktiv roll och tidigare kontakt med de sjukskrivna. Det är grunden i det nya arbetssätt som rehabkoordinatorerna på två hälsocentraler i Gävle har prövat, med lyckat resultat.

Ekonomiskt stöd ger rehabiliteringen fart

I Säffle får fler sjukskrivna numera samtalsstöd under rehabiliteringen. Hälften av kostnaderna betalas av ett stöd som arbetsgivare kan söka från AFA Försäkring. Det är bra för ekonomin och har dessutom gett bättre kvalitet, anser Pamela Dahlin, PA-konsult i kommunen.

Forskning

två kvinnor och en man sitter vid bord och går igenom texten på ett papper tillsammans.

Stöttande chefer ska förhindra sjukskrivningar

Ett träningsprogram för chefer kan bli ett nytt vapen i kampen mot de två vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning. Genom att ge arbetsledare nya färdigheter hoppas forskare vid Örebro universitet hjälpa dem som lider av stress och långvarig smärta.