Samverkan för friskare arbetsplatser

Vägledning för lokal avsiktsförklaring

Stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen

Med en genomtänkt rehabiliteringsprocess  kan medarbetare snabbt och hållbart komma tillbaka i arbete. Här finns kunskap, råd och stöd.

Prehabguiden

För dig som ansvarar för arbetsanpassning och rehabiliteringsstöd, för dig som ger stöd till en arbetstagare och för dig som har påverkad arbetsförmåga. Prehabguiden ger vägledning i både arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Hållbar rehabilitering

Goda exempel och forskning kring hur vägen tillbaka till jobbet kan se ut.

Ingen ska missa ersättning

Stödpaket i form av bildspel och filmer, samt ett arbetsmaterial för att utveckla organisationers rutiner och processer. Allt för att ingen ska missa ersättning från de kollektivavtalade försäkringarna. (AFA Försäkringar)

Så gör andra

Anpassa arbetet med Prehabguiden

Alla kan bli sjuka eller ha perioder när arbetsförmågan inte är på topp. Då gäller det att hitta hållbara lösningar. Nu finns Prehabguiden – ett stöd för er på jobbet att hantera det.

Ekonomiskt stöd ger rehabiliteringen fart

I Säffle får fler sjukskrivna numera samtalsstöd under rehabiliteringen. Hälften av kostnaderna betalas av ett stöd som arbetsgivare kan söka från AFA Försäkring. Det är bra för ekonomin och har dessutom gett bättre kvalitet, anser Pamela Dahlin, PA-konsult i kommunen.

Porträtt på Viktoria Andersson, rehabkoordinator på Gävle Strands hälsocentral. Viktoria har en märk sjukhusblus på sig och står i en korridor på hälsocentralen, med ett par personer i bakgrunden.

Aktiva rehabkoordinatorer sänkte sjuktalen

En mer aktiv roll och tidigare kontakt med de sjukskrivna. Det är grunden i det nya arbetssätt som rehabkoordinatorerna på två hälsocentraler i Gävle har prövat, med lyckat resultat.

Lotta Håman och Elisabet Meiton står i ett förråd och tittar i en pärm.

Sjukhus med koll på medarbetarnas hälsa

Två gånger per år gör cheferna på medicin- och akutverksamheten på Mölndals sjukhus hälsogenomlysningar, med stöd av HR och företagshälsovården. Då skapar de sig en bild av medarbetarnas hälsa. Genomlysningarna uppskattas av både chefer och medarbetare.

Forskning

två kvinnor och en man sitter vid bord och går igenom texten på ett papper tillsammans.

Stöttande chefer ska förhindra sjukskrivningar

Ett träningsprogram för chefer kan bli ett nytt vapen i kampen mot de två vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning. Genom att ge arbetsledare nya färdigheter hoppas forskare vid Örebro universitet hjälpa dem som lider av stress och långvarig smärta.

Återgång i arbete – många behöver hjälpas åt

Samverkan mellan arbetsgivare och primärvård behövs vid rehabilitering. Men vad underlättar eller försvårar sådan samverkan? Det har en grupp forskare nu undersökt.