Medarbetarnas engagemang

Samverkan för friskare arbetsplatser

Ett partsprojekt för att förebygga ohälsa

Ta vara på medarbetarnas engagemang för minskad sjukfrånvaro

En god arbetsmiljö och en väl fungerande verksamhet förutsätter medarbetarnas engagemang och delaktighet. Här finns olika stöd som främjar det!

Centralt samverkansavtal om samverkan och arbetsmiljö

Information om avtalet samt stödmaterial för lokal samverkan.

Digi-ronden

Verktyg som ger stöd för en smartare och mänskligare digital arbetsmiljö.

OSA-kollen

Verktyg som ger stöd för individ och grupp att både förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vår arbetsmiljö

Verktyg som används på till exempel arbetsplatsträffar för att tillsammans undersöka nuläget för olika arbetsmiljöområden.

FAS Dialogverktyg

Skapar en gemensam bild av verksamheten, uppdraget och vägen till ett hållbart arbetsliv.

Bättre möten

Utveckla kommunikationen vid möten i arbetsgrupper.

Så gör andra

Flera personer i gröna kläder diskuterar sittande vid ett bord, arbetsplatsträff
Hur hanterar vi hög arbetsbelastning? Finns det tid för återhämtning? Och hur löser vi konflikter? Ett APT-kit med frågor kring OSA hjälper arbetsplatser i Södertälje kommun att få fart på sitt OSA-arbete.
caroline bergman, forskare på Institutet för stressmedicin i Göteborg

Arbetsplatsträffar är ett viktigt forum för att ta upp arbetsmiljöfrågor. Ibland kan både chef och medarbetare behöva inspiration för att skapa bra träffar. Nu finns en handbok med idéer för det, som bygger på en forskningsstudie.