Samverkan för friskare arbetsplatser

Vägledning för lokal avsiktsförklaring

Bättre användning av företagshälsovård

En kvalitetssäkrad företagshälsovård är ett viktigt stöd för det lokala arbetsmiljöarbetet. Här hittar ni tips för hur!

Råd och vägledning vid upphandling av företagshälsovård

Råden är framtagna av de centrala parterna. Läs också artikeln “Vässa er företagshälsa med samverkan” som handlar om vägledningen.

Så gör andra

susanne hylander, upphandlare, och agneta kallstenius, arbetsmiljöcontroller, ler mot kameran och står tätt ihop i en ljushall med grönska bakom ryggen.
Helsingborgs kommun upphandlade sin företagshälsovård i samverkan. HR, chefer, skyddsombud och upphandlare arbetade tillsammans fram det nya avtalet. Resultatet blev helt nya tjänster och en ny roll för företagshälsovården.
Besökare och personal vid infodisk på bibliotek.

Corona – så kan företagshälsan hjälpa till

Helsingborg förstärker sitt strategiska stöd från företagshälsan under coronapandemin. Allt för att stötta chefer, HR-personal och skyddsombud.