Samverkan för friskare arbetsplatser

Vägledning för lokal avsiktsförklaring

Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet

Har ni kommit fram till att ni behöver jobba med vilka förutsättningar era chefer har att jobba med arbetsmiljön? Och hur chefer och skyddsombud ska samverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet? Här finns stöd!

Arbetsmiljöutbildningen för kommuner, regioner och kommunala företag

Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud.

OSA-utbildningen

OSA-utbildningen för kommuner, regioner och kommunala företag. Grundutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö som chefer och skyddsombud går tillsammans.

OSA-kompassen

Verktyg för att sätta sig in i OSA-föreskrifterna AFS 2015:4.

Engagemanget växer med kunskap

Film om Vindelns kommuns erfarenheter av arbetsmiljöutbildningen.

Så gör andra

Arbetsmiljöutildningen – inspireras av andra

Nu används Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i många kommuner, landsting och regioner i landet. Och många gör olika! Suntarbetsliv har samlat några röster för att höra hur det kan gå till att genomföra den.

en man och en kvinna vid ett skrivbordmmed en dator framför sig. Mannen tittar förtjust på kvinnan. Kvinnan är yngre och ser in i kameran, leende.

Hur påverkas medarbetare av sina chefers förutsättningar att göra ett bra jobb? Finns det ett samband mellan hur cheferna har det, och hur deras medarbetare presterar?

Chefoskopet kan bli första steget mot en förändring – det menar rektorn Thomas Stenseker Larsson. I Vårgårda har han och hans kollegor använt Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet för att kartlägga sin arbetssituation och skapa bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag.

porträtt av Jonas Hällström, rektor på Fladängskolan i Lomma komun. Bilden tagen i en skolkorridor med springande barn bakom honom.

Rektorn Jonas Hällström har stöd av en biträdande rektor. Hans chef tog hjälp av Chefoskopet för att lyfta rektorernas behov av avlastning i Lomma kommun.