Chefers förutsättningar

Samverkan för friskare arbetsplatser

Ett partsprojekt för att förebygga ohälsa

Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet

Har ni kommit fram till att ni behöver jobba med vilka förutsättningar era chefer har att jobba med arbetsmiljön? Och hur chefer och skyddsombud ska samverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet? Här finns stöd!

Arbetsmiljöutbildningen för kommun- och regionsektorn

Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud.

OSA-utbildningen

OSA-utbildningen för kommun- och regionsektorn. Grundutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö som chefer och skyddsombud går tillsammans.

OSA-kompassen

Verktyg för att sätta sig in i OSA-föreskrifterna AFS 2015:4.

Engagemanget växer med kunskap

Film om Vindelns kommuns erfarenheter av arbetsmiljöutbildningen.

Så gör andra

Arbetsmiljöutildningen – inspireras av andra

Nu används Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i många kommuner, landsting och regioner i landet. Och många gör olika! Suntarbetsliv har samlat några röster för att höra hur det kan gå till att genomföra den.