Uppsala prisar hälsofrämjande arbetsplats

19 november 2019 Lästid: 5 min
Pristagare. Malin Andersson, Sandra Eriksson, Carina Hesse Bolin, Jennie Nordberg, Tobias Lövgren, Emma Hagberg, Lena Fransson Nordalen och Matilda Frans på Hälsoäventyret har precis fått ta emot ett pris för sina hälsofrämjande insatser.

Foto: Anna Wettergård

Förra veckan prisade Region Uppsala årets hälsofrämjande arbetsplats. Vinnaren blev Hälsoäventyret, som fick priset efter att ha vänt motgång till framgång.

Priset delades ut under Region Uppsalas årliga temadag för hälsofrämjande arbetsplatser. Och 2019 års vinnare heter alltså Hälsoäventyret.

Hälsoäventyret arbetar för att främja hälsan hos skolungdomar. Verksamheten finns på fem orter i Uppsala län och har elva anställda hälsopedagoger. Huvudverksamheten går ut på att skolklasser besöker deras specialanpassade lokaler och får undervisning i ämnen som sömn, stress, tobak, kärlek och relationer.

Men för tre år sedan började Hälsoäventyrets motgångar. De blev av med sin lokal i Uppsala, där verksamheten grundats, och lyckades inte få tag på någon ny som passade.

Det innebar att de inte kunde driva den största verksamheten i Uppsala län, utan fick istället fokusera på att stödja Hälsoäventyr i kringliggande kommuner. Ovissheten skapade stress och osäkerhet för personalen, vilket gjorde att vissa i personalen blev sjukskrivna och andra sade upp sig.

Arbetade sig tillbaka

Men, genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete lyckades de arbeta sig tillbaka. Nu känner de meningsfullhet, engagemang och framtidstro igen, säger de.

– Vi fattade ett beslut om att nu får vi gå vidare helt enkelt. Vi diskuterade hur vi vill ha det på vår arbetsplats, och hur vi får tillbaka arbetsglädjen. Det säger Carina Hesse Bolin, verksamhetschef.

I sitt arbete tog de stöd av bland annat Länshälsan. Och för att komma vidare utgick de från Region Uppsalas modell för hälsofrämjande arbetsplatser. Den består av åtta framgångsfaktorer, som verksamheter ska arbeta systematiskt med.

Vi fattade ett beslut om att nu får vi gå vidare helt enkelt.

Modellen har hjälpt personalen på Hälsoäventyret att strukturera upp arbetet.

– Vi använde modellen och anpassade den efter vår verksamhet. Det säger Lena Fransson Nordalen, hälsopedagog.

Hälsoäventyret har också använt sig av ett årshjul, där det står vad de ska göra varje månad på året. Det kan handla om att gå igenom ansvarsområden, rutiner och miljömål, eller om att uppdatera introduktionen för nyanställda.

Att systematisera arbetet på det här sättet har sparat tid, tycker de.

– Nu för tiden när vi har stormöten hinner vi till och med andas. Det säger Matilda Frans, hälsopedagog, med ett leende.

Prat, skratt, lek och allvar

Något som också har hjälpt verksamheten framåt har varit en stark laganda och ett öppet samtalsklimat.

– Alla medarbetare har varit intresserade av de här frågorna. Vi har jobbat mycket för att hitta tillbaka till ett öppet klimat där alla känner sig trygga, och där alla är öppna för varandras idéer, säger Carina Hesse Bolin.

– Ja, det är lätt att komma med nya idéer, som inte behöver vara helt färdiga. Vi kallar det att provprata, säger Lena Fransson Nordalen.

Ledorden för verksamheten är prat, skratt, lek och allvar.

– Allvaret är viktigt men det krävs mycket annat också. Vi har till exempel ett veckobrev som brukar vara både informativt och roligt. Det är härligt att få avsluta veckan med ett skratt, säger Carina Hesse Bolin.

Förvånade och glada

På Hälsoäventyret blev de lika förvånande som glada över att vinna årets pris.

– Vi är oerhört stolta över att ha vunnit. Det känns jättekul att få den här bekräftelsen att vi är på rätt väg.

Men arbetet saktar inte in för det. Just nu håller styrgruppen bland annat på att ta fram ett flödesschema för olika arbetsområden, för att strukturera upp vem som gör vad.

Och så en sak till:

– Vi har tillsatt en trivselgrupp, som har fått i uppdrag att ge förslag på saker som gör att vi mår bra och har kul. Prispengarna kommer att göra skillnad här, fortsätter Carina Hesse Bolin.

Och snart är verksamheten igång igen även inne i Uppsala. Nästa år får de tillgång till nya lokaler, som gör att de kan ta emot skolklasser från och med hösten.

Håll fast vid det som fungerar

Personalen på Hälsoäventyret har flera tips till verksamheter som själva behöver ta sig ur en tuff period. Till viss del handlar det om att se krisen som en möjlighet. När de själva inte kunde ta emot elever på besök fick de istället möjlighet att fokusera på andra delar av verksamheten.

– Vi blev tvungna att tänka nytt. Kris är en del av att utvecklas, säger Matilda Frans.

För att ta sig ur krisen har det också varit viktigt att fokusera på det positiva.

– Vi hjälpte varandra att hitta det som faktiskt fungerar, och så höll vi oss fast vid det, fortsätter Matilda Frans.

– Precis. Vårt tips är: håll i det ni tror på, och håll ut, avslutar Carina Hesse Bolin. 

Verktyg och stöd

Region Uppsalas pris

 • Priset heter ”2019 års pris för goda insatser att skapa en hälsofrämjande arbetsplats”
 • Priskommittén består av representanter från arbetsgivare och fackförbund.
 • Det man vill premiera är de som arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön.

Region Uppsalas framgångsfaktorer

Modellen med framgångsfaktorer har tagits fram av Region Uppsala. Totalt var 400 personer med i arbetet med att ta fram modellen: chefer, HR-personal, fackrepresentanter och avdelningen ”arbets- och miljömedicin” vid Akademiska sjukhuset.

Modellen handlar om att hitta vad som gör att medarbetare mår bra och trivs på arbetet, och vad som måste göras för att förbättra förutsättningarna att nå dit.

Framgångsfaktorerna är:

 • Mål och uppdrag
 • Systematisk arbetsplats
 • Delaktighet och gemenskap
 • Kommunikation och mötesplatser
 • Medarbetarskap och ledarskap
 • Hälsa och arbetsglädje
 • Lärande och utveckling
 • Likabehandling och mångfald

Vill du veta mer om Region Uppsalas arbete med modellen kan du titta på denna presentation om deras arbete.

Text: Anna Wettergård

Verktyg på samma tema

Utbildningar

OSA-utbildningen

En utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Ger grunderna i hur man jobbar tillsammans med att utveckla OSA i vardagen.