Förskolan fick fart på sitt arbetsmiljöarbete

5 december 2017 Lästid: 6 min
Långhårig mörk förskolepedagog Malin Enström mellan två blonda ettåringar med förkläde och målarfärg vid bord
– Vi hjälps åt mer, säger förskollärare Malin Enström på Boo Gårds förskola, som tog hjälp i sitt arbetsmiljöarbete av verktyget Vår arbetsmiljö.

Foto: Jeanette Neij

Mer vi-känsla, bättre bemötande och gladare prat. En förskola i Nacka kommun tog avstamp i Suntarbetslivs verktyg Vår arbetsmiljö och förbättrade samarbetet på arbetsplatsen.
– Nu finns en större förståelse för varandras roller, säger förskolepedagog Malin Enström.

Hur jobbar ni ihop på din arbetsplats? På Boo Gårds förskola i Nacka vet de numera sina regler för samarbete ganska exakt. Varje arbetslag har skrivit kontrakt för hur man vill jobba tillsammans.

– Det är ett levande dokument som vi ska våga prata om då och då, förklarar biträdande förskolechef Jenny Rosengren.

Arbetslagskontrakt är bara en av flera insatser som genomförts sedan förskolan undersökt sin arbetsplats via verktyget Vår arbetsmiljö, där medarbetarna hjälper till att kartlägga och prioritera områden för sitt arbetsmiljöarbete.

Men vi tar det från början.

Hösten 2016. Förskolan har fått en ny chef och flyttar till nya lokaler. Lägg därtill nya avdelningar, nya medarbetare och den vanliga turbulensen i samband med terminsstart och inskolning. Resultaten på medarbetarenkäten var sådär. Personalen kände stress och dålig balans mellan arbete och privatliv.

– Där lyste det rött, vilket var samma bild som kom upp i medarbetarsamtalen. Det var tyvärr hög sjukfrånvaro med väldigt mycket folk borta ibland, berättar Jenny Rosengren när Suntarbetsliv besöker Boo Gårds förskola ett drygt år senare.

Testade verktyg för arbetsmiljöarbete

Hon funderade kring vad som fungerade bra och dåligt samt vilka förbättringar som skulle kunna göras. I samma veva började hon gå Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, som Nacka kommun erbjöd alla sina chefer och skyddsombud.

Porträtt leende blond Jenny Rosengren, pratar Vår arbetsmilljö– Arbetsmiljö lät stort och läskigt men jag hamnade i en fantastisk grupp som var bra sammansatt. Det gjorde att vi kunde diskutera, vågade fråga och ta upp saker.

Arbetsmiljöutbildningen är Suntarbetslivs grundutbildning för chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete. Under utbildningen presenterades verktyget Vår arbetsmiljö.

– Jag prövade det själv och kände direkt att jag ville testa det med mina medarbetare. Jag hade funderat på hur jag skulle kunna skapa en miljö där vi kan prata med varandra om hur vi har det på arbetsplatsen.

Kartlade med Vår arbetsmiljö

Sagt och gjort – på en arbetsplatsträff hösten 2016 satte sig medarbetarna i en halvcirkel och bjöds in till prat om arbetsplatsen med hjälp av verktyget och chefen som samtalsledare. 18 arbetsmiljöområden ingick i diskussionen och skulle ”betygsättas” med grönt eller rött. Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt?

– Det blev jättebra diskussioner. Vi fick mer grönt än rött. Utifrån kartläggningen skulle vi sedan välja ut några områden att prioritera och jobba vidare med. För oss handlade det främst om stressen i vardagen och om samarbetet. Det fanns en spricka mellan barnskötare och förskollärare.

November 2017. Årets första snö har fallit. Det är vitt och vackert i det lugna villaområdet där den stora nybyggda förskolan ligger. Skymningen börjar falla och på småbarnsavdelningen Flotten finns en liten målarsugen barnaskara kvar. Förskollärare Malin Enström duttar ut klara färgklickar på vita plasttråg. Med fullt fokus på barnen berättar hon om sin upplevelse av den gemensamma arbetsmiljöundersökningen.

Porträtt av lång- och mörkhårig leende Malin Enström, pratar Vår arbetsmiljö– Jag tycker det fungerade väldigt bra. Det var skönt att Jenny tog ett avstamp med verktyget. Sånt här snackas det ju om hela tiden på arbetsplatsen men det blev ett konkret sätt att fånga upp diskussionen. Det satte många tankar i huvudet på oss. Våra problem handlade mycket om rollfördelning och vårt förhållningssätt till varandra.

Hon tycker också att verktyget gav bra möjligheter för allmänt missnöjda att kunna sätta fingret på exakt vad det handlar om.

Pratade stress och yrkesroller

Hur gick då förskolan vidare? Jenny Rosengren räknar upp en lång rad insatser. Exempelvis har hon skapat regelbundna reflektionsgrupper, låtit en konsult jobba med gruppen, förbättrat rutiner, coachat om stress och haft gruppdiskussioner om yrkesroller. Ett uppskattat inslag har varit sociala aktiviteter som medarbetarna fått föreslå i en ”hälsolåda”.

– Lär man känna varandra utanför arbetet skapar det dynamik på arbetsplatsen, säger hon och berättar mer om vad verktyget ledde till:

– Vi såg en förbättring under våren och vågade prata mer med varandra. Vi började samarbeta mer och satte mål och regler för hur man vill jobba tillsammans.

Bättre bemötande och vi-känsla

Inne på småbarnsavdelningen är det nu färdigmålat. Malin Enström gör sitt bästa för att gnugga bort färg från barnens ansikten och begrundar samtidigt resultatet av förskolans arbetsmiljöarbete. Betyget är högt:

– Alla bemöter varandra bättre och det finns nu större förståelse för varandras roller. Vi hjälps åt mer och har en större vi-känsla. Det har blivit positivare diskussioner spontant i personalrummet och på gården, mer lösningsinriktade, säger hon.

Vi hjälps åt mer och har en större vi-känsla.

Samtidigt är det ett ständigt pågående arbetsmiljöarbete. Nyanställningar gör också att alla medarbetare inte har varit med i det gemensamma arbetet. Jenny Rosengren är sugen på att använda Vår arbetsmiljö igen.

– Jag fick så bra resultat sist. Kanske kan vi nu gå ännu mer på djupet för att förstå varandras kompetenser bättre. Då tror jag stressen kan minska. Det lättaste är att skapa förutsättningarna – det svåra att kunna inspirera varje individ så att de ser sin egen del i arbetsmiljön.

Har ni också använt Suntarbetslivs verktyg Vår arbetsmiljö? Tipsa oss gärna! Skriv till [email protected].

Det här är Vår arbetsmiljö

Digitalt verktyg från Suntarbetsliv som involverar medarbetarna i undersökningen av arbetsmiljön i tre enkla steg:

 1. Kartläggning av nuläget.
 2. Hjälp att prioritera.
 3. Resultat för att jobba vidare.

6 tips för att lyckas med Vår arbetsmiljö

 1. Var väl förberedd och påläst som samtalsledare.
 2. Var beredd på vad som kan komma upp – vissa frågor handlar om chefskapet.
 3. Ställ öppna och direkta frågor.
 4. Låt deltagarna ”surra” i smågrupper.
 5. Gör en runda där alla får komma till tals.
 6. Styr tillbaka diskussioner om de svävar iväg.

Så gick förskolan vidare

 • Reflektionsgrupper. Varje onsdag möts medarbetarna för att diskutera pedagogiska frågor och fokusera på det som är positivt.
 • Konsulthjälp. På arbetsplatsträffar har en konsult jobbat med förskolans prioriterade områden. Har bl a berört: medvetenhet om mitt eget agerande, vad tillför jag i samarbetet.
 • Arbetslagskontrakt. Regler för hur man vill jobba tillsammans.
 • Rutiner. Sett över och strukturerat för att skapa lugn när förskolan vuxit.
 • Hälsocoachning med samtal om stress på arbetsplatsträff.
 • Pratat roller i dels de olika yrkesgrupperna, dels i gemensam grupp. Vad är min roll som barnskötare, som resurs i barngrupp, som förskollärare och som arbetslagsledare?
 • Hälsolåda för tips på aktiviteter. Hittills har medarbetarna bytt avdelning med varandra, haft ”Halvåtta hos mig” som after work, bowlat, yogat, provat champagne.

Text: Jeanette Neij