Ta värmen på allvar – mät temperaturen och anpassa arbetet

19 juni 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Höga temperaturer på jobbet kan vara farligt för hälsan. När det är väldigt varmt blir det också svårare att jobba på som vanligt.

Mät hur varmt det är inomhus. Berätta för arbetsgivaren vilken temperatur ni har mätt upp.

På många jobb finns det handlingsplaner för vad man ska göra om det är för varmt.

Folkhälsomyndigheten har också råd och stöd om hur man kan göra vid värmebölja.

Det är viktigt att skydda sig mot att bli för varm. Det är också viktigt att planera hus och städer så att det inte ska bli för varmt att vara där.

 

Äldre kvinna sitter utomhus i skuggan.
Om det är varmt inne kan det vara svalare för både personal och äldre att sitta utomhus i skuggan.

Foto: Johner bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Höga temperaturer på jobbet kan vara farligt för hälsan. När det är väldigt varmt blir det också svårare att jobba på som vanligt.

Mät hur varmt det är inomhus. Berätta för arbetsgivaren vilken temperatur ni har mätt upp.

På många jobb finns det handlingsplaner för vad man ska göra om det är för varmt.

Folkhälsomyndigheten har också råd och stöd om hur man kan göra vid värmebölja.

Det är viktigt att skydda sig mot att bli för varm. Det är också viktigt att planera hus och städer så att det inte ska bli för varmt att vara där.

 

Det har blivit vanligare med värmeböljor och nu varnas det för att den här sommaren kan bli riktigt varm. Höga temperaturer inomhus och i vissa lägen även utomhus är en risk i arbetsmiljön. Här kommer goda råd om hur ni kan göra för att alla ska må bra på jobbet trots att solen steker.

Många minns kanske den varma sommaren 2018. Nu pekar mycket mot att även sommaren 2023 blir likadan. Det här är en utmaning för anställda på bland annat förskolor, äldreboenden och LSS-boenden.

För äldre personer kan höga temperaturer vara livsfarligt. Enligt Folkhälsomyndigheten dog ungefär 700 fler i Sverige under värmeböljan 2018 i jämförelse med normala somrar, och det var framför allt äldre sårbara personer som gick bort. Men det man kanske inte tänker på är att även personal kan må riktigt dåligt när det är för varmt på jobbet.

Viktigt att mäta temperaturen

Nu pågår projektet ”Värme i praktiken”. Det är ett samverkansprojekt mellan en rad myndigheter och elva kommuner. Tillsammans ska de minska de värmerelaterade hälsokonsekvenserna hos boende och personal.

I Örebro finns Arbets- och miljömedicin, som är en gemensam resurs för flera regioner. Deras uppdrag är att arbeta för en god hälsa i en bra miljö. De är med i projektet och håller bland annat med utrustning så att arbetsplatserna i projektet kan mäta temperaturen inomhus.

Arbetsplatserna får även hjälp att sätta rutiner för temperaturmätning och för att lära sig förstå riskerna och hur man kan göra något åt problemen.

När är det för varmt inomhus?

– Risken för hälsoproblem ökar så snart temperaturen stiger inomhus och riskerna ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 grader eller mer under tre dagar i följd, säger Ann-Christine Mannerling, enhetschef på Arbets-och miljömedicin i Örebro.

När dygnets högsta temperatur förväntas ligga mellan 26 och 30 grader under tre dagar i följd skickar även SMHI ut en varning så att man ska kunna sätta in åtgärder.

Det är viktigt att mäta temperaturen för att bli medveten om hur varmt det verkligen är.

Ann-Christine Mannerling

Ann-Christine Mannerling, enhetschef Arbetsmiljö och hälsa i Örebro

Det är viktigt att mäta temperaturen för att bli medveten om hur varmt det verkligen är, anser Ann-Christine Mannerling.

– När man kan visa att det är 30 grader blir det en ögonöppnare för arbetsgivare och fastighetsägare.

Men då är det redan för varmt, fortsätter hon.

Använd handlingsplaner som stöd

För att ligga steget före måste man även arbeta efter handlingsplaner redan innan värmen slår till.

– Många arbetsgivare har redan egna handlingsplaner, men vi har märkt att de kan ha svårt att nå ut med dem till arbetsplatserna i semestertider.

Hos Folkhälsomyndigheten, som också är med i projektet, finns flera handlingsplaner mot värmebölja. På deras hemsida finns dels råd till personal, och dels stöd till chefer och arbetsledare om hur man planerar vård och omsorg inför värmeböljor. Där finns även råd till barnomsorg och personal inom skola och förskola.

Grönska ger svalka

Värmen på jobbet är ett bekymmer som tar sin början långt utanför arbetsplatsens väggar. Klimatförändringarna riskerar att föra med sig fler och mer långvariga värmeböljor.

– När vi får fler värmeböljor bildas så kallade värmeöar inne i staden, vilket i sin tur leder till ännu högre temperaturer. Det påverkar även värmen inne i husen.

Därför är det viktigt att ha med värmefrågan redan i planeringsstadiet av nya förskolor och äldreboenden, påminner Ann-Christine Mannerling.

-Träd och vegetation ger skugga och växter avdunstar fukt som ger lägre temperaturer. Gröna miljöer har så många positiva effekter. Ta inte ner all växtlighet vid nybyggen av boenden och förskolor. Det tar tid för nya träd att växa upp.

På kort sikt finns ändå en del man kan göra för att skydda sig mot höga temperaturer på jobbet i sommar. Ann-Christine Mannerling har flera tips:

Råd vid värmebölja

Först gäller att försöka stänga värmen ute genom att dra för persienner och fälla ned markiser. Vädra bara när det är svalt ute, annars kommer värmen in i husen.

För individen finns en del man kan göra för att inte må dåligt av värmen. Det gäller att vara uppmärksam på varningssignaler för vätskebrist: Trötthet, yrsel, illamående och att kissa mindre än vanligt. Några tips:

 • Svalka dig med en dusch. Ha en fuktig handduk i nacken.
 • Vänta inte på att bli törstig, drick ändå. Ät isglass.
 • Ät vätskerik mat, till exempel grönsaker och frukt.
 • Försök ta det lugnt.
 • Försök vara på den svalaste platsen inomhus.
 • Om det är varmt inne kan det vara svalare att sitta utomhus i skuggan där det fläktar lite.

För den som tar vätskedrivande läkemedel är det extra viktigt att dricka ordentligt. Tänk också på att läkemedel kan vara temperaturkänsliga – förvara dem rätt.

En del arbetsuppgifter kan vara svåra att göra som vanligt när det är varmt.  Då kan man behöva anpassa arbetsuppgifterna och ta fler pauser.

 • Försök minska på fysiskt tunga arbetsuppgifter.
 • Mät temperaturen inne.
 • Berätta om situationen för chefen och skyddsombudet.

Och visa omsorg om arbetskamraterna: Påminn varandra om att dricka!

  Visste du att...

  … arbetsgivaren kan ha en handlingsplan för hur ni ska göra vid värmeböljor.
  Fråga chefen om ni har en sådan plan!

  Om projektet

  ”Värme i praktiken” är ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna i Västmanland, Stockholm och Uppsala, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Arbets- och miljömedicin i Örebro samt elva kommuner i Västmanlands, Stockholms och Södermanlands län.

  Syftet är att minska värmerelaterade hälsokonsekvenser hos boende och personal i de deltagande kommunerna. Det ska ske genom att bland annat få igång rutiner för temperaturmätning och åtgärder vid risk för höga temperaturer.

  Projektet tar även fram en modell för hur man kan höja kunskapen i frågan – och sprida den till fler.

  Handlingplaner från Folkhälsomyndigheten

  Folkhälsomyndigeten har vägledning och handlingsplaner med råd och stöd för hur ni kan göra vid värmebölja:

  Värmeböljor – vägledning till handlingsplaner

  Råd vid värmeböljor till personal inom vård och omsorg

  Till chefer/arbetsledare inom vård och omsorg: Planera vård och omsorg inför värmeböljor

  Så planerar ni för att slippa höga temperaturer på jobbet

  Några tips om hur man kan arbeta förebyggande och systematiskt för att minska risken för att få det för varmt på jobbet framöver: 

  • Se till att det finns handlingsplaner om värmebölja på arbetsplatserna. Utbilda om vad man kan göra.
  • Förebygg genom att ha frågan levande på arbetsplatsträffar och i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Spara träd och annan grönska som ger naturlig skugga. Det tar tid för ett träd att växa sig högt.
  • Utemiljöer utan träd och grönt bildar så kallade värmeöar i städer. Planera för mer grönska vid nybyggen.

  Källa: Ann-Christine Mannerling

  Anna Norrby
  Text: Anna Norrby
  Kontakt: [email protected]