Fler värmeböljor - så förbereder ni er

14 augusti 2018 Lästid: 6 min
tre kvinnor på ett äldreboende dricker kaffe i en soffa. två äldre och en medelålders.
Sitt ner, fika och ta det lugnt - det var uppmaningen från cheferna till personalen i Alby Ängs vård- och omsorgsboende under de varma veckorna i sommar. (På bilden visas ett annat boende)

Foto: Gaetan Bally / TT

Långa värmeperioder kommer att bli vanligare i framtiden. Hur ska man handskas med dem på arbetsplatser? Sommaren 2018 hade en värmebölja som var ovanligt lång och intensiv. På Alby Ängs vård- och omsorgsboende i Botkyrka drog man ner på tempot under de varma veckorna.

– Vi chefer har gått runt på avdelningarna varje dag, och uppmanat alla våra medarbetare att ta det lugnt, säger Marika Hofgren, enhetschef på Alby Äng.

Alby Äng har sextio boendeplatser och ett femtiotal medarbetare fördelat på sex avdelningar. Inför varje sommar får alla avdelningar del av kommunens handlingsplan för värmebölja på alla avdelningar. Marika Hofgren och hennes två biträdande enhetschefer ger också råd på arbetsplatsträffar vad personalen ska tänka på, för både sin egen och de boendes skull.

– Vid en vanlig värmebölja som räcker några dagar kan personalen själva fatta beslut om att dra ner på tempot och ta det lite lugnare någon dag här och där. Men i år har värmen hållit i sig så länge. Då kände vi att vi behövde ta ett annat grepp, säger Marika Hofgren.

Isglass och salta pinnar

marika hofgren enhetschef Alby Ängs vård- och omsorgsboendeDet är lätt som anställd att känna att man borde göra lite mer nytta, särskilt när dagarna går och det bara fortsätter vara varmt. Därför har cheferna själva gjort en runda på alla avdelningar, varje dag, och påmint personalen om att prioritera att ta hand om de boende och göra så lite annat som möjligt. Ingen storstädning av förråd eller andra utrymmen, inget annat extrajobb.

– Sitt ner med de boende, ät isglass och salta pinnar tillsammans för att få i er både vätska och salter, det är vad vi har sagt. Det har uppskattats också av de äldre som fått mer tid för umgänge med personalen.

Yai Jama Mboob, undersköterska, har uppskattat chefernas engagemang och uppmaningar att inte jobba för hårt. För det har varit jobbigt med värmen, tycker hon.

– Men våra chefer har kommit förbi, ibland flera gånger varje dag, och sagt till oss att ta det lugnt. Vi har suttit mycket ner med de äldre och sett till att de dricker ordentligt. Annars hade vi nog fortsatt med de aktiviteter vi brukar, som gympa, bingo, allsång och annat.

Till nästa sommar kommer de att vara än mer beredda. I höst köper Marika Hofgren in fler fläktar och fristående kylaggregat.

Handlingsplan mot värmebölja

I Botkyrka kommun har man sedan flera år en handlingsplan för hur man ska arbeta vid värmeböljor. Den innehåller bland annat checklistor för olika yrkesgrupper. Handlingsplanen gäller både boende, elever och andra, och personalen själva.

Handlingsplanen har utarbetats inom ramen för forskningsprogrammet Climatools, tillsammans med en forskargrupp på Totalförsvarets forskningsinstitut. Ingrid Molander, miljöchef i Botkyrka kommun, var med och utarbetade planen år 2010.

– Vi höjde medvetenheten i kommunen om hur klimatförändringarna påverkar kommunens verksamheter genom det här samarbetet med forskarna. Bland annat ordnade vi en utbildning i ämnet. Där deltog säkerhetsansvariga och chefer inom socialtjänst, förskola och omsorg, berättar Ingrid Molander.

Utvärdering till hösten

Ingrid Wibom, HR-chef i Botkyrka kommunDen här sommaren har ledningen från alla förvaltningar i kommunen träffats två gånger i veckan under hela juli för att utbyta information om vad värmeböljan kan få för konsekvenser i de olika verksamheterna.

– Det har vi haft mycket nytta av, vi har hjälpts åt med tips och råd, berättar Ingrid Wibom, HR-chef i Botkyrka kommun.

Huvudskyddsombuden i kommunen har också fått del av informationen via minnesanteckningar från mötena. På kommunens intranät finns också en mängd tips och råd om hur man kan mildra konsekvenserna av det varma vädret.

I höst kommer kommunledningen att göra en utvärdering av hur de har handskats med värmeböljan.

– Vi planerar bland annat att gå igenom ventilationen i alla kommunens lokaler, säger Ingrid Wibom.

Regler anpassade till korta värmeböljor

Det finns regler och föreskrifter för hur man ska hantera värme på jobbet. Men de är anpassade till korta perioder av stark värme och akuta insatser under en begränsad tid. Det förklarar Gunnar Åhlander, sakkunnig om klimat och ventilation på Arbetsmiljöverket.

gunnar Åhlander, Arbetsmiljöverket– Sannolikheten är mycket stor för att den här typen av värmeböljor kommer tätare. I Sverige är man inte riktigt beredd på den här typen av klimat, säger han.

Under korta perioder får man som anställd stå ut med att förhållandena kan försämras lite grann. Det kan handla om att köra en varm buss, att arbeta i ett gammalt hus där ventilationen inte räcker till för att hålla temperaturen nere, eller att som hemtjänstanställd eller personlig assistent ta hand om äldre och funktionsnedsatta i deras hem där det ofta saknas luftkonditionering. Men att arbeta under sådana förhållanden flera månader i sträck är något annat.

I föreskrifterna Arbetsplatsens utformning (2020:1) finns regler för hur man ska hantera värme på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverkets webbplats finns också goda råd om vad man kan behöva tänka på vid värmeböljor.

Värmebölja – så här kan du som chef förebygga problem

Som chef har du ett arbetsmiljöansvar för att hålla temperaturerna nere, eller säkerställa en god arbetsmiljö så långt det är möjligt med tanke på omständigheterna. Är det ovanligt varmt ska du göra en riskbedömning och vidta åtgärder.

Det här kan du göra:

  • Köpa in fläktar eller annan motsvarande utrustning
  • Skärma av solen vid fönster med persienner/gardiner/solfilm/markis
  • Köpa in vätskeersättning
  • Köpa in isglass
  • Tillåta mer informell klädsel
  • Justera arbetstiden – om möjligt tillåt medarbetarna att arbeta hemma eller ta ut årsarbetstid del av dag eller någon enstaka dag
  • Ta bort alltför fysiskt tunga uppgifter om verksamheten tillåter
  • Ha vattenkannor med kallt vatten/saft i kylskåpen
  • Uppmana medarbetarna att pausa när det finns möjlighet
  • Rör sig dina medarbetare i utemiljö? Se om möjligt till att det finns skugga/parasoller eller annat

Källa: Botkyrka kommuns intranät

Text: Åsa Hammar