tre kvinnor på ett äldreboende dricker kaffe i en soffa. två äldre och en medelålders.

Sitt ner, fika och ta det lugnt - det var uppmaningen från cheferna till personalen i Alby Ängs vård- och omsorgsboende under de varma veckorna i sommar. (På bilden visas ett annat boende)

Foto: Gaetan Bally / TT

Fler värmeböljor - så förbereder ni er

Sommaren 2018 hade en värmebölja som var ovanligt lång och intensiv. Sådana varma perioder kommer att bli vanligare i framtiden. Hur ska man handskas med dem? På Alby Ängs vård- och omsorgsboende i Botkyrka har man dragit ner på tempot under de varma veckorna.

– Vi chefer har gått runt på avdelningarna varje dag, och uppmanat alla våra medarbetare att ta det lugnt, säger Marika Hofgren, enhetschef på Alby Äng.

Alby Äng har sextio boendeplatser och ett femtiotal medarbetare fördelat på sex avdelningar. Inför varje sommar får alla avdelningar del av kommunens handlingsplan för värmebölja på alla avdelningar. Marika Hofgren och hennes två biträdande enhetschefer ger också råd på arbetsplatsträffar vad personalen ska tänka på, för både sin egen och de boendes skull.

– Vid en vanlig värmebölja som räcker några dagar kan personalen själva fatta beslut om att dra ner på tempot och ta det lite lugnare någon dag här och där. Men i år har värmen hållit i sig så länge. Då kände vi att vi behövde ta ett annat grepp, säger Marika Hofgren.

Isglass och salta pinnar

marika hofgren enhetschef Alby Ängs vård- och omsorgsboendeDet är lätt som anställd att känna att man borde göra lite mer nytta, särskilt när dagarna går och det bara fortsätter vara varmt. Därför har cheferna själva gjort en runda på alla avdelningar, varje dag, och påmint personalen om att prioritera att ta hand om de boende och göra så lite annat som möjligt. Ingen storstädning av förråd eller andra utrymmen, inget annat extrajobb.

– Sitt ner med de boende, ät isglass och salta pinnar tillsammans för att få i er både vätska och salter, det är vad vi har sagt. Det har uppskattats också av de äldre som fått mer tid för umgänge med personalen.

Yai Jama Mboob, undersköterska, har uppskattat chefernas engagemang och uppmaningar att inte jobba för hårt. För det har varit jobbigt med värmen, tycker hon.

– Men våra chefer har kommit förbi, ibland flera gånger varje dag, och sagt till oss att ta det lugnt. Vi har suttit mycket ner med de äldre och sett till att de dricker ordentligt. Annars hade vi nog fortsatt med de aktiviteter vi brukar, som gympa, bingo, allsång och annat.

Till nästa sommar kommer de att vara än mer beredda. I höst köper Marika Hofgren in fler fläktar och fristående kylaggregat.

Handlingsplan mot värmebölja

I Botkyrka kommun har man sedan flera år en handlingsplan för hur man ska arbeta vid värmeböljor. Den innehåller bland annat checklistor för olika yrkesgrupper. Handlingsplanen gäller både boende, elever och andra, och personalen själva.

Handlingsplanen har utarbetats inom ramen för forskningsprogrammet Climatools, tillsammans med en forskargrupp på Totalförsvarets forskningsinstitut. Ingrid Molander, miljöchef i Botkyrka kommun, var med och utarbetade planen år 2010.

– Vi höjde medvetenheten i kommunen om hur klimatförändringarna påverkar kommunens verksamheter genom det här samarbetet med forskarna. Bland annat ordnade vi en utbildning i ämnet. Där deltog säkerhetsansvariga och chefer inom socialtjänst, förskola och omsorg, berättar Ingrid Molander.

Utvärdering till hösten

Ingrid Wibom, HR-chef i Botkyrka kommunDen här sommaren har ledningen från alla förvaltningar i kommunen träffats två gånger i veckan under hela juli för att utbyta information om vad värmeböljan kan få för konsekvenser i de olika verksamheterna.

– Det har vi haft mycket nytta av, vi har hjälpts åt med tips och råd, berättar Ingrid Wibom, HR-chef i Botkyrka kommun.

Huvudskyddsombuden i kommunen har också fått del av informationen via minnesanteckningar från mötena. På kommunens intranät finns också en mängd tips och råd om hur man kan mildra konsekvenserna av det varma vädret.

I höst kommer kommunledningen att göra en utvärdering av hur de har handskats med värmeböljan.

– Vi planerar bland annat att gå igenom ventilationen i alla kommunens lokaler, säger Ingrid Wibom.

Regler anpassade till korta värmeböljor

Det finns regler och föreskrifter för hur man ska hantera värme på jobbet. Men de är anpassade till korta perioder av stark värme och akuta insatser under en begränsad tid. Det förklarar Gunnar Åhlander, sakkunnig om klimat och ventilation på Arbetsmiljöverket.

– Sannolikheten är mycket stor för att den här typen av värmeböljor kommer tätare. I Sverige är man inte riktigt beredd på den här typen av klimat, säger han.

Under korta perioder får man som anställd stå ut med att förhållandena kan försämras lite grann. Det kan handla om att köra en varm buss, att arbeta i ett gammalt hus där ventilationen inte räcker till för att hålla temperaturen nere, eller att som hemtjänstanställd eller personlig assistent ta hand om äldre och funktionsnedsatta i deras hem där det ofta saknas luftkonditionering.

Men att arbeta under sådana förhållanden flera månader i sträck är något annat.

gunnar Åhlander, ArbetsmiljöverketI föreskrifterna Arbete i stark värme (AFS 1997:2) finns en modell för hur man räknar ut hur varmt det får vara där man arbetar. Men den gäller just nu inte när solen står för störst påverkan, utan på arbetsplatser där själva produktionen påverkar värmen, till exempel i metallindustri och glasbruk.

– Jag funderar på om de här föreskrifterna kanske ska anpassas och börja gälla också vid värme som uppkommer på grund av vädret, säger Gunnar Åhlander.

Inlägg taggat med:

Arbetsbelastning
Återhämtning
Text: Åsa Hammar, 14 augusti 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Vad är riskbedömning?

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?