Så klarar ni värmen på jobbet

22 juni 2021 Lästid: 4 min
Läkare vilar under en varm dag på jobbet
När sommaren är här gäller det att se upp för värmen på jobbet - speciellt för dem som arbetar i varma lokaler eller i skyddsutrustning. Försök att ta pauser innan du har blivit alltför varm, är ett tips från forskare.

Foto: Johnér Bildbyrå

När sommaren kommer är det viktigt att hålla koll på temperaturen på arbetsplatsen. Värmen kan nämligen påverka allt från hälsa och komfort till produktivitet och stressnivå.

Sommaren är här, och med den även den underbara sommarvärmen. Eller? För den som arbetar när det är som varmast kan känslan vara en annan.

Karin Lundgren Kownacki– Värmen påverkar både välmåendet och hälsan. Det kan ge lägre prestation och koncentration, och det kan göra att man blir tröttare, till exempel.

Det säger Karin Lundgren Kownacki, analytiker inom klimatanpassning på SMHI. Hon har tidigare forskat på hur värmeexponering påverkar arbetsmiljön. Och nu under coronapandemin har hon tillsammans med tidigare kollegor undersökt risken för vårdpersonal i skyddsutrustning att utsättas för så kallad värmestress.

Se upp för värmestress

Värmestress uppkommer då kroppen inte längre kan reglera sin temperatur genom utsöndring av svett och ökat blodflöde. Kroppstemperaturen stiger och det påfrestar bland annat andning, hjärta och blodcirkulation. Vid värmestress är djupkroppstemperaturen – det vill säga temperaturen längst inne i kroppen – över 38 grader.

– Värmestress är allvarligt. Kroppens organ blir påverkade, stressresponsen i kroppen ökar, man får svårt att koncentrera sig och kan nästan få panik. Man börjar bete sig konstigt och kan svimma.

Värmestress är allvarligt

När en persons djupkroppstemperatur närmar sig 38 grader mår man fortfarande ganska bra – det händer till exempel ibland när man tränar hårt. Men när temperaturen går över 38 grader går det snabbt utför. Och det är det här man måste se upp med.

– Det är inte så vanligt än så länge här i Sverige, men jag tror att vissa arbetstagare kan komma att pusha gränserna vid en stark värmebölja. Speciellt eftersom man trots allt mår så pass bra när man närmar sig 38 grader, och inte inser att det är läge att vila och kyla ner sig då.

Tänk på den termiska komforten

Men det är inte bara värmestress som spelar roll, utan även det som kallas för termisk komfort. Det är alla de faktorer som samverkar för att påverka ifall vi känner oss varma.

De är, till exempel:

 • temperatur
 • luftfuktighet
 • luftrörelse, det vill säga hur mycket luften rör på sig
 • skyddsutrustning
 • strålningsvärme från till exempel solen eller från en ugn
 • personlig aktivitet, det vill säga hur mycket man rör på sig

Och det är när vi känner oss obekvämt varma som vi börjar tappa koncentrationsförmågan och prestera sämre. Man riskerar också att bli uttorkad på sikt.

– Att bibehålla den termiska komforten är otroligt viktig för hälsa och välmående.

Markiser och kalla handdukar

Det gäller alltså att för arbetsgivaren göra det man kan för att minska värmepåverkan på arbetsplatsen. Men man behöver inte gå direkt till luftkonditionering, tycker Karin Lundgren Kownacki. Det är inte så klimatsmart, och passar bäst på till exempel sjukhus och äldreboenden där sårbara grupper vistas.

– Markiser är en av de mest effektiva lösningarna på värme i inomhusmiljöer. Värmen beror väldigt ofta på solinstrålning, och den slipper man då.

Det finns också speciella kylvästar som arbetsgivaren kan köpa in. Annars är det viktigaste att vistas i skugga, vila och dricka vätska.

För arbetsgivaren handlar det först och främst om att skapa medvetenhet

– För arbetsgivaren handlar det först och främst om att skapa medvetenhet om de här frågorna. I vissa fall kanske man till och med ska lägga in vätskepauser i schemat.

Ett enkelt tips är att kyla ner händer, fötter och nacke under arbetspasset, till exempel med fotbad eller kalla handdukar.

– Det är extremt effektivt. Det finns mängder med fina blodkärl i händer, fötter och nacken, som kan hjälpa till att kyla ner kroppen snabbt.

Skapa en plan för värmeböljor

Ida KnutssonIda Knutsson är utredare på Folkhälsomyndigheten, och hon betonar också vikten av att arbetsgivare tänker till vad gäller värmen. Både för patienter, brukare och andra som behöver vård eller omsorg – och för personalens skull.

– Arbetsgivaren behöver se till att det finns svalkande åtgärder, och det gäller att arbeta förebyggande. Det är viktigt att ha handlingsplaner på plats när värmeböljan väl kommer.

Snabba tips

 • Sätt upp markiser
 • Tänk på skugga, vila och vätska
 • Kyl ner händer, fötter och nacke

Värna om patienter, vårdtagare och klienter

För personer i riskgrupp – äldre med underliggande sjukdom, personer med funktionsnedsättningar, små barn och så vidare – kan värmen vara fatal.

Under den kraftiga värmeböljan 2018 var överdödligheten i befolkningen runt 700 personer.

För att motverka problem för människor i riskgrupp gäller det att uppmuntra dem att dricka ordentligt och att skydda sig mot värmen. Det kan handla om att duscha kallt eller svalka sig med kalla handdukar. Bordsfläktar ökar komforten men kyler inte så bra.

Man kan också tänka på att vädra på natten och sätta upp solskydd som markiser och persienner.

För vårdtagare som bor hemma gäller det att ta med risken för värme när man vårdplanerar i bostaden. Det går att få kommunens hjälp att göra anpassningar i hemmet vad gäller värmen.

Folkhälsomyndigheten har skapat en kort webbutbildning för vårdpersonal. Den tar cirka femton minuter att genomföra, och rekommenderas till exempel i introduktion till ny sommarpersonal.

Utbildningen, och en mängd annat material om värme, hittar du här.

Temperaturmätningar i Örebro

I slutet av juni 2020 var temperaturen i Örebro hög; över 30 grader. Därför gjorde Arbets- och miljömedicin under en vecka mätningar av inomhustemperaturen på fyra vård- och omsorgsboenden för äldre samt ett seniorboende. De kom fram till att inomhustemperaturen under perioden låg på mellan 24 och 31 grader – även på natten.

Personalen på de olika boendena fick också svara på enkäter om hur de upplevde inomhusklimatet under sommaren. Bland symptomen fanns:

 • Trötthet och tunghet i huvudet
 • Huvudvärk
 • Torra, irriterade ögon, heshet eller halstorrhet
 • Torr, kliande eller rodnande hud

Även de boende påverkades negativt av sommarvärmen, med symptom som trötthet, uttorkning, nedsatt allmäntillstånd, sömnpåverkan, förvirring och yrsel.

”Eftersom klimatet är på väg att förändras och vi troligtvis kommer att uppleva varma dagar under längre perioder framöver är det viktigt att rätt åtgärder sätts in i tid för att minska risken för allvarliga hälsoeffekter bland de äldre och för att skapa en god arbetsmiljö för personalen”, skriver rapportförfattarna.

Här hittar du rapporten ”Temperaturmätning och upplevelse av inomhusklimatet vid fyra vård- och omsorgboenden samt seniorboende i Örebro kommun sommaren 2020”

Text: Anna Wettergård