Suntarbetsliv kommer till Almedalen

12 juni 2019 Lästid: 6 min
Bildhantering för webben - Manual, riktlinjer och optimeringsprincip
Almedalen är en mötesplats för politiker, beslutsfattare och engagerade människor av alla slag. I år är Suntarbetsliv också där, tillsammans med andra arrangörer av Verkstan för friskt och tryggt arbetsliv.

Foto: Region Gotland/Peter Hägglund Norrby

Nu drar några av Sveriges viktigaste arbetsmiljöaktörer till Almedalsveckan tillsammans. De bjuder in till gemensam verkstad i en liten trädgård i Visby. Suntarbetsliv är med och berättar bland annat om Chefoskopet och Resursteamet.

– Det här är första gången Suntarbetsliv är med i Almedalen. Det känns jätteroligt och helt rätt att få delta i ett sånt här sammanhang, säger Krister Torssell, VD för Suntarbetsliv. 

Krister TTorssell, VD för SuntarbetslivAlmedalen är en plats där man når beslutsfattare, både politiker och högre tjänstemän. Suntarbetsliv vänder sig till vardags mest till chefer och skyddsombud i kommun- och regionsektorn.

Men Almedalsbesökarna är också en viktig målgrupp, menar Krister Torssell 

– Det här är en chans för oss att nå dem som verkligen kan påverka och bidra till en bra arbetsmiljö för sina medarbetare, säger han. 

AFA Försäkring är huvudarrangör av Almedalsverkstan, tillsammans med AMF och Alecta. Några av de andra arrangörerna är Suntarbetsliv, Prevent, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Svenska judoförbundet. Almedalsverkstan är på plats i sin trädgård den 1 till 4 juli.  

Två stöd från Suntarbetsliv

Onsdag eftermiddag den 3 juli berättar Suntarbetsliv om två av sina stöd för en bättre arbetsmiljö i kommun- och regionsektorn. Rubriken är Från risk till frisk i arbetslivet och de två stöden är:  

  • Chefoskopet, ett verktyg för att förbättra chefers organisatoriska förutsättningar 
  • Suntarbetslivs resursteam, som med hjälp av åtta friskfaktorer erbjuder stöd för att utveckla verksamheter att själva skapa en bättre arbetsmiljö.  

Med på scenen finns då också chefer och skyddsombud från de kommuner och regioner där man använt sig av Suntarbetslivs stöd, forskare och representanter för parterna.  

Från forskning till verktyg

Både Chefoskopet och friskfaktorerna är exempel på partsfinansierad forskning som nu har kommit till praktisk användning. 

mats stenberg, Sveriges Kommuner och Landsting– Chefoskopet är ett fantastiskt exempel på hur vi har gått från partsfinansierad forskning till ett verktyg som man kan använda för att skapa bättre förutsättningar för chefer, säger Mats Stenberg, SKL, som ska vara med och presentera Chefoskopet. 

Friskfaktorerna används av Suntarbetslivs resursteam som ett stöd för verksamheter att få skatta hur de själva ligger till vad gäller till exempel ett närvarande och engagerat ledarskap eller en bra kommunikation och feedback.  

Erik Hallsenius, OFR.– Vi som parter känner en stor tacksamhet över att vi fått till ett sånt konkret stöd, och som bygger på den forskning parterna är med och finansierar, säger Erik Hallsenius, OFR, som kommer att vara med och berätta om resursteamet.  

Chefoskopet och Suntarbetslivs resursteams erbjudande att arbeta med friskfaktorer, det är en typ av stöd som ligger rätt i tiden för att skapa friskare och mer attraktiva arbetsplatser, menar Mats Stenberg.  

– Det handlar om att de har fokus på de organisatoriska förutsättningarna istället för på individen. Det är det som är hållbart i längden för en bra arbetsmiljö, säger han. 

Fler saker på Almedalsverkstan

Almedalsverkstan arrangerar också seminarier om bland annat hälsofrämjande ledarskap, trender i arbetslivet och förändringskompetens i organisationer 

Men seminarierna är inte allt. I trädgården finns också möjlighet att bland annat få veta mer om kollektivavtalade försäkringar, testa hur man kan falla mjukt med hjälp av judoförbundet, eller utbyta erfarenheter med andra i samma ärende som man själv. Där kommer att finnas folk från arrangörerna att prata med varje dag från 1 till 4 juli. Är du på väg dit, kom förbi! 

skylt i blått med vita bokstäver. Text: Verkstan för tryggt och friskt arbetsliv.

Suntarbetsliv i Almedalen

Almedalsverkstan för ett friskt och tryggt arbetsliv äger rum den 1–4 juli på Klosterbrunnsgatan 3 i Visby.

Nyfiken på mer om Suntarbetslivs stöd?

Text: Åsa Hammar