Informationen från Arbetsmiljöverket kommer bland annat att handla om frågor kring distansarbete. Hur ser chefen till att den anställde mår bra, till exempel? Och hur ser man till att arbetsmiljön är okej?

Foto: Maskot / TT

Stress och oro - nu får arbetsgivarna stöd

Coronapandemin har fört med sig en rad nya utmaningar för arbetsgivare – inte bara vad gäller att minska risken för smitta. Nu ska de få stöd från Arbetsmiljöverket, för att lättare kunna hantera problem som stress, oro och ensamhet bland personalen.

– Det här är en väldigt annorlunda situation, och pandemin har skapat helt nya förutsättningar vad gäller arbetsmiljön.

Det säger Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket. Hon fortsätter:

– Hittills har mycket av arbetsmiljöarbetet handlat om att förhindra smitta, men pandemin har också förändrat våra organisatoriska och sociala förutsättningar.

Extra information till arbetsgivare

Därför har Arbetsmiljöverket nu fått ett uppdrag från regeringen: att höja kunskapen hos arbetsgivare om särskilda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön under pandemin. Totalt tre miljoner kronor får insatsen kosta.

– Vi välkomnar det här uppdraget, men det är väldigt nytt. Vi har inte hunnit planera än hur vi ska gå till väga. Men det ska vara genomfört innan årsskiftet, så vi sätter full fart.

Vi välkomnar det här uppdraget, men det är väldigt nytt

Informationen ska särskilt fokusera på risker i arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal, samt arbetstagare som arbetar på distans.

För vård- och omsorgspersonal handlar riskerna om sådant som oro för smitta, hög arbetsbelastning och arbete under pressade förhållanden.

Risker för hemarbetare

För dem som arbetar på distans är riskerna helt andra. Men arbetsgivaren har ansvaret även för dessa. Greta Svensson ger några exempel på frågor som är relevanta när det gäller distansarbete:

 • Hur chefer kan se till att medarbetare mår bra, när de inte träffar dem
 • Att det kan vara svårt att sätta gränser mellan jobb och fritid
 • Vikten av att ta pauser när man jobbar på distans
 • Hur man får till en bra ergonomi hemma
 • Att många känner sig ensamma eller isolerade när de sitter hemma

– Det här är typiska frågor som rör våra föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ny och gammal information

En del av uppdraget kommer innebära att ta fram ny information. Men Arbetsmiljöverket har också mycket material sedan tidigare – inte bara i textform.

– Vi har bland annat poddar om hemmakontoret och om smittrisker på arbetsplatsen. När vi lanserade våra föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö tog vi fram en film, Utmaningen, som vi byggde en stor kampanj omkring.  Men även om vi redan har mycket information sedan tidigare, så är det här en ny värld att förhålla sig till, avslutar Greta Svensson.

Inlägg taggat med:

Text: Anna Wettergård, 05 oktober 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Nu kan ni få Bättre möten

Ingen vill sitta på möten där bara en pratar, eller där deltagarna inte törs säga vad de tycker. Nej, det man vill ha är möten som är effektiva och meningsfulla,…

Luleås förskolor satsar på sina äldre anställda

Vad behöver äldre medarbetare för att stanna kvar längre i yrkeslivet? För förskolepersonalen i Luleå är det stöd och kompetensutveckling inom IT. Och de har själva hittat flera enkla och…

Så ska sjuktalen ned i tre kommuner

Suntarbetslivs resursteam ger stöd för att skapa friska arbetsplatser där medarbetarna trivs och mår bra. Vindeln, Söderhamn och Orust är tre av de kommuner som tagit vara på möjligheten att…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?