Stress och oro - nu får arbetsgivarna stöd

5 oktober 2020 Lästid: 3 min
Informationen från Arbetsmiljöverket kommer bland annat att handla om frågor kring distansarbete. Hur ser chefen till att den anställde mår bra, till exempel? Och hur ser man till att arbetsmiljön är okej?

Foto: Maskot / TT

Coronapandemin har fört med sig en rad nya utmaningar för arbetsgivare – inte bara vad gäller att minska risken för smitta. Nu ska de få stöd från Arbetsmiljöverket, för att lättare kunna hantera problem som stress, oro och ensamhet bland personalen.

– Det här är en väldigt annorlunda situation, och pandemin har skapat helt nya förutsättningar vad gäller arbetsmiljön.

Det säger Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket. Hon fortsätter:

– Hittills har mycket av arbetsmiljöarbetet handlat om att förhindra smitta, men pandemin har också förändrat våra organisatoriska och sociala förutsättningar.

Extra information till arbetsgivare

Därför har Arbetsmiljöverket nu fått ett uppdrag från regeringen: att höja kunskapen hos arbetsgivare om särskilda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön under pandemin. Totalt tre miljoner kronor får insatsen kosta.

– Vi välkomnar det här uppdraget, men det är väldigt nytt. Vi har inte hunnit planera än hur vi ska gå till väga. Men det ska vara genomfört innan årsskiftet, så vi sätter full fart.

Vi välkomnar det här uppdraget, men det är väldigt nytt

Informationen ska särskilt fokusera på risker i arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal, samt arbetstagare som arbetar på distans.

För vård- och omsorgspersonal handlar riskerna om sådant som oro för smitta, hög arbetsbelastning och arbete under pressade förhållanden.

Risker för hemarbetare

För dem som arbetar på distans är riskerna helt andra. Men arbetsgivaren har ansvaret även för dessa. Greta Svensson ger några exempel på frågor som är relevanta när det gäller distansarbete:

 • Hur chefer kan se till att medarbetare mår bra, när de inte träffar dem
 • Att det kan vara svårt att sätta gränser mellan jobb och fritid
 • Vikten av att ta pauser när man jobbar på distans
 • Hur man får till en bra ergonomi hemma
 • Att många känner sig ensamma eller isolerade när de sitter hemma

– Det här är typiska frågor som rör våra föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ny och gammal information

En del av uppdraget kommer innebära att ta fram ny information. Men Arbetsmiljöverket har också mycket material sedan tidigare – inte bara i textform.

– Vi har bland annat poddar om hemmakontoret och om smittrisker på arbetsplatsen. När vi lanserade våra föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö tog vi fram en film, Utmaningen, som vi byggde en stor kampanj omkring.  Men även om vi redan har mycket information sedan tidigare, så är det här en ny värld att förhålla sig till, avslutar Greta Svensson.

Om Arbetsmiljöverkets uppdrag

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att höja kunskapen hos arbetsgivare om särskilda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Det finns stöd att få redan nu hos Arbetsmiljöverket.

Detta är organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, handlar om allt från hur vi organiserar arbetet till hur vi samspelar med varandra.

OSA delas in i tre områden – arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Alla tre är viktiga för en god arbetsmiljö.

Lär dig mer och få stöd att jobba med OSA – Klicka här för att komma till Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen.

Jobba med arbetsmiljön under pandemin

I Suntarbetslivs verktyg Arbetsmiljöarbete i tider av corona finns mycket matnyttig information.

Informationen är uppdelad på sex områden:

 • Riskbedömning
 • Kris och oro
 • Roller och ansvar
 • Arbetsbelastning
 • Jobba på nya sätt
 • Resursteamet

Klicka här för att börja utforska verktyget.

Text: Anna Wettergård