Samtal och beröm på Gilla Jobbet i Falun

23 april 2018 Lästid: 6 min
Lisbeth Rydén håller föredrag på Gilla jobbet. svart klänning, lila bakgrund.
Lisbeth Rydén, doktorand på Malmö högskola, var en av föreläsarna vid Gilla Jobbet i Falun.

Foto: Åsa Hammar

Prata mer med varandra på jobbet: om era värderingar av det ni gör, om gränser för närhet och om hur ni vill ha era möten. Det var några uppmaningar som publiken fick ta del av på Gilla Jobbet i Falun.

Arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet arrangeras i april 2018 på fyra olika ställen av Suntarbetsliv, Prevent och AFA Försäkring tillsammans. Den tionde april var det dags för ett hundratal chefer, skyddsombud och andra arbetsmiljöintresserade att ta del av utbudet i Falun.

Organisatorisk skyddsrond

Vilka olika synsätt om vad som är viktigt ryms inom en organisation? Är det till exempel viktigt att följa reglerna, eller viktigare att göra sina brukare eller patienter nöjda? Det här kan vara ett sätt att prata om sin arbetsmiljö, berättade Lisbeth Rydén, doktorand på Malmö högskola.

För att få syn på de här olika synsätten kan man använda sig av en organisatorisk skyddsrond, föreslog hon.

Judith Klein, skyddsombud inom kosten i Säters kommun, kände igen sig i Lisbeth Rydéns föredrag.

närbild av medelålders kvinna med grön sjal och glasögon.– Särskilt det där med att ”det blir som det blir för att vi gör som vi gör”. Folk går i samma fotspår, och man är inte medveten om vilka synsätt som ligger bakom. Det blir inte alltid så konstruktiva samtal då.

Är det här något du kan ta med dig till din arbetsplats?

– Ja, jag ska absolut försöka använda hennes organisatoriska skyddsrond hos oss.

Stopp för sexuella trakasserier

Ellen Landberg har arbetat med jämställdhetsfrågor i arbetslivet i många år, i organisationen Ledarna. Sedan hösten 2017 har hennes jobb blivit mycket roligare.

– Det beror förstås på metoo-uppropen och debatten som följt efter dem. Plötsligt har jämställdhet och sexuella trakasserier börjat tas på allvar, sa hon.

Den som har ord för det som händer kan också protestera

Arbetsgivare har en skyldighet att förebygga och stoppa sexuella trakasserier på arbetsplatsen, både genom föreskrifterna om organisatoriskt och socialt arbete, och genom Diskrimineringslagen.

Men det är genom att prata om hur man vill vara mot varandra på jobbet, som man bäst kan förebygga att trakasserier sker, menade hon.

Ellen Landberg tipsade om korta spelfilmer om sexuella trakasserier som finns på youtube, och de verkliga berättelserna i metoo-uppropen, som utgångspunkt för samtal.

– Ni som är arbetsmiljöansvariga kan hjälpa till att sätta ord på det här. Den som har ord för det som händer kan också protestera, sa hon.

närbild på leende medelålders kvinna med svart kavaj och orange tröja.Det gäller att säga ifrån i det lilla, tyckte Helena Nyrén, sjuksköterska och ledamot i Vårdförbundets styrelse i Örebro.

Hon kom för ett par år sedan som ny chef till en arbetsplats inom vården, där det fanns mest manliga läkare och kvinnliga sjuksköterskor. Läkarna kallades för sitt efternamn medan sjuksköterskorna kallades vid förnamn, både skriftligt och muntligt.

– Det tyckte jag inte var okej. Jag sade ifrån att från och med nu kallar vi alla vid förnamn. Det ska inte vara någon skillnad.

Skapa bättre möten

Alla kan träna och bli bättre på kommunikation, menar Birgitta Södergren, organisationsforskare. Hennes forskning om balanserad kommunikation ligger till grund för Bättre möten, ett verktyg som Suntarbetsliv har utvecklat.

– Det handlar om att bli medveten om och använda sig av fyra perspektiv vid kommunikation: utifrån, inifrån, utforskande och berättande, berättade hon.

En ytterligare dimension är minst lika viktig – en positiv grundton.

Verktyget innehåller fakta om forskningen, filmer och gruppövningar för att träna på kommunikation med hjälp av de fyra perspektiven. Det finns också tester att göra på webben, där man kan ta tempen på det egna, nuvarande mötesklimatet.

– Använd gärna verktyget vid arbetsplatsträffar och andra möten där man ska ta beslut om en förändring, eller vid möten där många professioner deltar, uppmanade Maija Oxelhag.

närbild på leende kvinna i medelåldern, i svart tröja och glasögon.Rådet att sätta ord på det positiva samtalsklimatet var intressant, tyckte Malene Särmark, skyddsombud på socialförvaltningen i Falun.

– Det är ju lika svårt för chefer som för medarbetare att komma med förslag om man bara blir dissad hela tiden. Man skulle kunna be chefer att jobba med verktyget Bättre möten i grupper där man har fastnat i den där loopen, sa hon.

Kan du använda det här på din egen arbetsplats tror du?

– Absolut! Vi ska gå in och titta på verktyget lite noggrannare när vi kommer hem.

Starta berömfika

Ståupparen Jan Bylund fick publiken på gott humör genom att berätta om sina egna uppdrag i olika miljöer, från asfaltläggarnas intresseorganisation till forskare på ett läkemedelsbolag. Det finns arbetsmiljöer där ingen vågar berömma någon annan, eftersom beröm är att visa känslor, och känslor ett svaghetstecken, menade han. Han riktade en uppmaning till oss:

– Starta berömfika på fredagseftermiddagar, och gå igenom vad man gjort för varandra under veckan för att underlätta på jobbet! Bästa personalvården – det kommer att ge resultat! lovade han.

Organisatorisk skyddsrond kan du hitta mer om på Lisbeth Rydéns hemsida.
Sexuella trakasserier – här hittar du filmer på youtube som utgångspunkt för samtal.
Ta del av Suntarbetslivs verktyg Bättre möten

Verktyg och stöd

Gilla Jobbet

Gilla jobbet är en serie konferenser som arrangeras av Suntarbetsliv, Prevent och AFA Försäkring.

Målet är att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

Ta del av filmer och föredrag på Gilla Jobbets webbplats

Text: Åsa Hammar