Kartlägg chefers förutsättningar med Chefoskopet

27 oktober 2017 Lästid: 4 min
annika härenstam, i brun kofta, talar och gestikulerar med händerna. erik berntson, i grå kavaj, lyssnar och tittar på henne. bakom de båda en skärm med orden organisatoriska förutsättningar.
Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap, ledde forsknings- och utvecklingsprojektet Chefios. Tillsammans med Erik Berntson har hon bidragit till Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet.

Foto: Åsa Hammar

GILLA JOBBET Hur kan en organisation på bästa sätt stötta chefer att klara sitt uppdrag? Med Suntarbetslivs nya verktyg Chefoskopet kan ledningsgrupper få hjälp att förstå och utveckla sin organisation i den andan. På Gilla Jobbet berättade Malin Ljungzell från Suntarbetsliv om verktyget.

Chefer i kommun- och landstingssektorn har ett komplext uppdrag, med ansvar för både medarbetares arbetsmiljö och en verksamhet där de själva inte har så mycket inflytande över budget och uppsatta mål.

Chefoskopet är ett digitalt verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar i kommun- och landstingssektorn. Det vänder sig till ledningsgrupper som är angelägna om friska arbetsplatser och vill förstå hur det ser ut i den egna organisationen. Verktyget finns snart tillgängligt på Suntarbetslivs webbplats.

Malin Ljungzell, projektledare för Chefoskopet, berättade på arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet den 26 oktober hur verktyget är tänkt att användas.

– Det handlar om att utforska sin egen organisation på ett nyfiket sätt för att ta reda på, hur ser det ut hos oss? Hur ser till exempel förutsättningarna ut för kommunikation mellan chef och medarbetare, och mellan chefer och beslutsfattare på olika nivåer? När organisationen ger goda förutsättningar för cheferna, gynnas verksamheten och de kunder, klienter och andra som verksamheten är till för, sade hon.

Chefoskopet består av en startsida, och delarna förstå, utveckla och förändra.

Det här får man med Chefoskopet

  • Förståelse för vad organisatoriska förutsättningar handlar om.
  • Kunskaper om vilka aspekter av organisationen som kan vara betydelsefulla att utforska tillsammans.
  • Kunskaper om förändringsarbete.Möjlighet till dialog och reflektion om organisatoriska förutsättningar.

malin ljungzell, kort ljust hår, blå sjal, ler mot kameran– Under 2018 kommer även metoder för hur ni kan arbeta systematiskt med att kartlägga, sätta mål och utveckla chefers förutsättningar, sade Malin Ljungzell.

Här finns filmer och poddar om den forskning som ligger bakom, faktatexter, diskussionsfrågor och övningar att göra i grupp. Här finns också artiklar som berättar om kommuner och landsting som arbetat med att förbättra sina chefers förutsättningar.

Forskningsprojektet Chefios är grunden

Verktyget bygger på forsknings- och utvecklingsprojektet Chefios, som handlar om chefers förutsättningar och pågick under åren 2008 till 2014 med ett tjugotal forskare inblandade.

Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap och forskningsledare, och forskaren Erik Berntson deltog också under seminariet.

– Vi ville flytta fokus från chefens individuella egenskaper, till de förutsättningar de hade att göra ett bra jobb, berättade Annika Härenstam.

Vi ville flytta fokus från chefens individuella egenskaper till deras förutsättningar att göra ett bra jobb.

Det gjorde de genom att undersöka och i vissa fall bidra till att förbättra chefers förutsättningar i en stor mängd kommunala verksamheter. Annika Härenstam gav ett exempel på hur det kunde se ut.

– En chef i en förvaltning vi var ute i var alltid på fel ställe, upplevde hon. Vi kunde se att den här chefen hade sina medarbetare utspridda på sju ställen med ett par mil emellan, och dessutom satt långt ifrån sin egen chef. En annan chef i hennes kommun hade alla sina medarbetare nära sig, och sin egen chef en trappa upp. De hade helt olika förutsättningar.

Att vara chef kan vara ett fantastiskt jobb, men också fruktansvärt svårt, menade hon.

– En chef med dåliga organisatoriska förutsättningar får bli plåster och lappa över de här bristerna som då uppstår –  för verksamheten måste ju ändå fungera.

Handlar om jämställdhet

En engagerad publik ställde frågor om både forskningsprojektet Chefios och om hur Chefoskopet kan användas. En av frågorna gällde om forskarna hade lagt något jämställdhetsperspektiv på det de fått fram genom sin forskning.

– Ja, det gör vi. Gör man den här kartläggningen får man syn på de olika förutsättningarna för chefer i olika verksamheter. Det kan handla om att olika verksamheter har olika slags tjänstebilar, olika antal medarbetare per chef och olika mycket administrativt stöd, sade Annika Härenstam.

Flera personer i publiken bad också om tips för att sälja in Chefoskopet till sin ledningsgrupp. Finns det någon bra one-liner att ta till? Annika Härenstam föreslog att man ska trycka på vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare. Det kan Chefoskopet bidra till, menade hon.

– Man kan faktiskt bygga en organisation som drar åt samma håll, där man skapar sig en gemensam bild för att gå vidare och förändra. Det är fullt möjligt, sade Annika Härenstam.

Verktyg och stöd

Det här är Chefoskopet

• Chefoskopet är ett digitalt verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

• Det vänder sig till ledningsgrupper som är angelägna om friska arbetsplatser.

• Chefoskopets utgångspunkt är forsknings- och utvecklingsprojektet Chefios.

• Verktyget finns tillgängligt på Suntarbetsliv.se

 

Text: Åsa Hammar