Långa sjukskrivningar minskar

12 juni 2019 Lästid: 3 min
en kvinna i T-shirt står vid öppet fönster ochs kriver något på papper, i skolmiljö.
Sjukfrånvaron minskar sedan 2017 för både kvinnor och män, inom både kommuner och regioner och privat sektor. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och arbetssjukdomar.

Foto: Maskot / TT

Sedan ett par år minskar långtidssjukskrivningarna bland anställda i kommuner och regioner. För bland annat städare, vårdbiträden och kontorsanställda är förändringen stor. Det visar AFA Försäkrings nya rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro.

AFA Försäkring ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK med kommuner och regioner som största uppdragsgivare. De har ett gemensamt intresse av bättre arbetsmiljö och efterfrågar statistik som visar var det behövs – eller inte behövs – insatser och förbättringar.

AFA Försäkrings årliga arbetskade- och sjukfrånvarorapport är Sveriges mest omfattande. Deras skadedatabas innehåller över 13 miljoner ärenden. Nästan alla på arbetsmarknaden omfattas av deras arbetsskadeförsäkring och många även av sjukförsäkringen.

Rapporten ger därför en bra överblick över skador och sjukdomar inom olika yrken och arbetsmarknadssektorer.

Förutom att effektivisera arbetsmiljöarbetet ger statistiken en fingervisning om vilken forskning AFA Försäkring bör satsa på. De är en av de största finansiärerna av forskning om arbetsmiljö och hälsa.

Färre långtidssjukskrivna

Årets statistik visar att de långa sjukfallen började minska på hela arbetsmarknaden 2016. Den trenden verkar fortsätta.

Inom kommuner och regioner sjönk till exempel de långa sjukfallen för undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter från 40,7 fall per tusen sysselsatta 2015 till 33,8 fall år 2017. Det är en rejäl minskning på ett par år.

Chefer i kommuner och regioner samt läkare löper dock i stort sett lika hög risk att bli långtidssjukskrivna som för några år sedan.

– De har en stor andel psykiska diagnoser som ofta leder till långa sjukfall. De är inte sjukskrivna så ofta, men när de väl är det så blir det långvarigt, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på AFA Försäkring.

Andelen långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa minskar i sektorn sedan 2017.

– Den långvariga ökningen av psykiska diagnoser i kommuner och regioner tycks ha brutits, säger Andreas Ek.

Kortare sjukskrivningar

Psykisk ohälsa är dock fortfarande den vanligaste orsaken till långvariga sjukskrivningar i kommuner och regioner. Framför allt för kvinnor. Störst risk att bli sjukskrivna på grund av en sådan diagnos löper kvinnliga yrkesförare.

De långa sjukskrivningarna i kommuner och landsting minskar inte bara. De blir också kortare. Till exempel sjönk medianlängden på långtidssjukskrivningar inom socialt arbete med 93 dagar mellan 2015 och 2017. Ett skäl kan vara att sjukas arbetsförmåga nu oftare prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar.

– En viktig förklaring är just 180-dagarsregeln. Vi har sett att många sjukfall avslutas efter just 180 dagar, säger Andreas Ek.

Fall vanligaste olyckan

Allvarliga arbetsolyckor ligger dock kvar på ungefär samma nivå som för några år sedan.

– Inom statlig sektor ser vi en viss minskning av allvarliga arbetsolycksfall per tusen sysselsatta, medan vi i kommuner och regioner ser en viss ökning, säger Anna Weigelt, analyschef på AFA Försäkring.

Allvarliga arbetsolycksfall är de som orsakar skador som inte försvinner eller som leder till sjukskrivning i mer än 30 dagar. Den absolut vanligaste orsaken till sådana olycksfall, visar rapporten, är att man snubblar, halkar eller trillar. Därför är skador på händer och handleder vanliga, eftersom man tar emot sig när man faller.

Män är mest utsatta för allvarliga arbetsolycksfall. Kvinnor skadar sig oftare när de färdas till, från eller i arbetet.

– Vi tror att det beror på att män oftare åker bil, säger Anna Weigelt.

När det är trafikförsäkrade fordon övergår ansvaret från arbetsskadeförsäkringen till trafikförsäkringen så de fallen syns inte i AFA Försäkrings statistik.

Inom kommuner och landsting sticker brandpersonal ut som den yrkesgrupp som oftast drabbas av allvarliga olyckor. Bland kvinnodominerade yrken toppar städare och fönsterputsare.

AFA Försäkrings årliga rapport

Här hittar du rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2019

Se en kort film om rapporten! 

Några trender i årets rapport från AFA

  • De långa sjukskrivningarna minskar för bland annat undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter.
  • De långa sjukskrivningarna blir kortare.
  • Psykisk ohälsa är fortfarande vanligaste orsaken till sjukskrivning i offentlig sektor.
  • Allvarliga arbetsskador fortsätter utvecklas som tidigare år.
  • De vanligaste allvarliga arbetsskadorna beror på att man snubblar, halkar eller trillar.

Text: Michael Nyhaga