en kvinna i T-shirt står vid öppet fönster ochs kriver något på papper, i skolmiljö.

Sjukfrånvaron minskar sedan 2017 för både kvinnor och män, inom både kommuner och regioner och privat sektor. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och arbetssjukdomar.

Foto: Maskot / TT

Långa sjukskrivningar minskar

Sedan ett par år minskar långtidssjukskrivningarna bland anställda i kommuner och regioner. För bland annat städare, vårdbiträden och kontorsanställda är förändringen stor. Det visar AFA Försäkrings nya rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro.

AFA Försäkring ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK med kommuner och regioner som största uppdragsgivare. De har ett gemensamt intresse av bättre arbetsmiljö och efterfrågar statistik som visar var det behövs – eller inte behövs – insatser och förbättringar.

AFA Försäkrings årliga arbetskade- och sjukfrånvarorapport är Sveriges mest omfattande. Deras skadedatabas innehåller över 13 miljoner ärenden. Nästan alla på arbetsmarknaden omfattas av deras arbetsskadeförsäkring och många även av sjukförsäkringen.

Rapporten ger därför en bra överblick över skador och sjukdomar inom olika yrken och arbetsmarknadssektorer.

Förutom att effektivisera arbetsmiljöarbetet ger statistiken en fingervisning om vilken forskning AFA Försäkring bör satsa på. De är en av de största finansiärerna av forskning om arbetsmiljö och hälsa.

Färre långtidssjukskrivna

Årets statistik visar att de långa sjukfallen började minska på hela arbetsmarknaden 2016. Den trenden verkar fortsätta.

Inom kommuner och regioner sjönk till exempel de långa sjukfallen för undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter från 40,7 fall per tusen sysselsatta 2015 till 33,8 fall år 2017. Det är en rejäl minskning på ett par år.

Chefer i kommuner och regioner samt läkare löper dock i stort sett lika hög risk att bli långtidssjukskrivna som för några år sedan.

– De har en stor andel psykiska diagnoser som ofta leder till långa sjukfall. De är inte sjukskrivna så ofta, men när de väl är det så blir det långvarigt, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på AFA Försäkring.

Andelen långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa minskar i sektorn sedan 2017.

– Den långvariga ökningen av psykiska diagnoser i kommuner och regioner tycks ha brutits, säger Andreas Ek.

Kortare sjukskrivningar

Psykisk ohälsa är dock fortfarande den vanligaste orsaken till långvariga sjukskrivningar i kommuner och regioner. Framför allt för kvinnor. Störst risk att bli sjukskrivna på grund av en sådan diagnos löper kvinnliga yrkesförare.

De långa sjukskrivningarna i kommuner och landsting minskar inte bara. De blir också kortare. Till exempel sjönk medianlängden på långtidssjukskrivningar inom socialt arbete med 93 dagar mellan 2015 och 2017. Ett skäl kan vara att sjukas arbetsförmåga nu oftare prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar.

– En viktig förklaring är just 180-dagarsregeln. Vi har sett att många sjukfall avslutas efter just 180 dagar, säger Andreas Ek.

Fall vanligaste olyckan

Allvarliga arbetsolyckor ligger dock kvar på ungefär samma nivå som för några år sedan.

– Inom statlig sektor ser vi en viss minskning av allvarliga arbetsolycksfall per tusen sysselsatta, medan vi i kommuner och regioner ser en viss ökning, säger Anna Weigelt, analyschef på AFA Försäkring.

Allvarliga arbetsolycksfall är de som orsakar skador som inte försvinner eller som leder till sjukskrivning i mer än 30 dagar. Den absolut vanligaste orsaken till sådana olycksfall, visar rapporten, är att man snubblar, halkar eller trillar. Därför är skador på händer och handleder vanliga, eftersom man tar emot sig när man faller.

Män är mest utsatta för allvarliga arbetsolycksfall. Kvinnor skadar sig oftare när de färdas till, från eller i arbetet.

– Vi tror att det beror på att män oftare åker bil, säger Anna Weigelt.

När det är trafikförsäkrade fordon övergår ansvaret från arbetsskadeförsäkringen till trafikförsäkringen så de fallen syns inte i AFA Försäkrings statistik.

Inom kommuner och landsting sticker brandpersonal ut som den yrkesgrupp som oftast drabbas av allvarliga olyckor. Bland kvinnodominerade yrken toppar städare och fönsterputsare.

Inlägg taggat med:

Text: Michael Nyhaga, 12 juni 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

”Nu tackar jag inte nej till att träffa vänner”

Stress och återhämtning – som nyexaminerad sjuksköterska kan det vara viktigt att hålla koll på den balansen. På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg får de gå en särskild utbildning för det.…

Bildspel och talarstöd på arbetsplatsträffarna

I Nässjö stöttar HR arbetsplatsträffarna med “apt-kit”. Varannan månad får cheferna ett bildspel med talarstöd om ett ämne som ligger i tiden. Resultatet har blivit ett större engagemang för arbetsmiljöfrågor.…

Så håller sig bussförarna friska i Luleå

Ett av de få spår som coronan har satt i Luleås lokaltrafik är att man gick över till vårtidtabell tidigare än vanligt. Annars rullar bussarna på som de ska och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...