en kvinna i T-shirt står vid öppet fönster ochs kriver något på papper, i skolmiljö.

Sjukfrånvaron minskar sedan 2017 för både kvinnor och män, inom både kommuner och regioner och privat sektor. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och arbetssjukdomar.

Foto: Maskot / TT

Långa sjukskrivningar minskar

Sedan ett par år minskar långtidssjukskrivningarna bland anställda i kommuner och regioner. För bland annat städare, vårdbiträden och kontorsanställda är förändringen stor. Det visar AFA Försäkrings nya rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro.

AFA Försäkring ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK med kommuner och regioner som största uppdragsgivare. De har ett gemensamt intresse av bättre arbetsmiljö och efterfrågar statistik som visar var det behövs – eller inte behövs – insatser och förbättringar.

AFA Försäkrings årliga arbetskade- och sjukfrånvarorapport är Sveriges mest omfattande. Deras skadedatabas innehåller över 13 miljoner ärenden. Nästan alla på arbetsmarknaden omfattas av deras arbetsskadeförsäkring och många även av sjukförsäkringen.

Rapporten ger därför en bra överblick över skador och sjukdomar inom olika yrken och arbetsmarknadssektorer.

Förutom att effektivisera arbetsmiljöarbetet ger statistiken en fingervisning om vilken forskning AFA Försäkring bör satsa på. De är en av de största finansiärerna av forskning om arbetsmiljö och hälsa.

Färre långtidssjukskrivna

Årets statistik visar att de långa sjukfallen började minska på hela arbetsmarknaden 2016. Den trenden verkar fortsätta.

Inom kommuner och regioner sjönk till exempel de långa sjukfallen för undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter från 40,7 fall per tusen sysselsatta 2015 till 33,8 fall år 2017. Det är en rejäl minskning på ett par år.

Chefer i kommuner och regioner samt läkare löper dock i stort sett lika hög risk att bli långtidssjukskrivna som för några år sedan.

– De har en stor andel psykiska diagnoser som ofta leder till långa sjukfall. De är inte sjukskrivna så ofta, men när de väl är det så blir det långvarigt, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på AFA Försäkring.

Andelen långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa minskar i sektorn sedan 2017.

– Den långvariga ökningen av psykiska diagnoser i kommuner och regioner tycks ha brutits, säger Andreas Ek.

Kortare sjukskrivningar

Psykisk ohälsa är dock fortfarande den vanligaste orsaken till långvariga sjukskrivningar i kommuner och regioner. Framför allt för kvinnor. Störst risk att bli sjukskrivna på grund av en sådan diagnos löper kvinnliga yrkesförare.

De långa sjukskrivningarna i kommuner och landsting minskar inte bara. De blir också kortare. Till exempel sjönk medianlängden på långtidssjukskrivningar inom socialt arbete med 93 dagar mellan 2015 och 2017. Ett skäl kan vara att sjukas arbetsförmåga nu oftare prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar.

– En viktig förklaring är just 180-dagarsregeln. Vi har sett att många sjukfall avslutas efter just 180 dagar, säger Andreas Ek.

Fall vanligaste olyckan

Allvarliga arbetsolyckor ligger dock kvar på ungefär samma nivå som för några år sedan.

– Inom statlig sektor ser vi en viss minskning av allvarliga arbetsolycksfall per tusen sysselsatta, medan vi i kommuner och regioner ser en viss ökning, säger Anna Weigelt, analyschef på AFA Försäkring.

Allvarliga arbetsolycksfall är de som orsakar skador som inte försvinner eller som leder till sjukskrivning i mer än 30 dagar. Den absolut vanligaste orsaken till sådana olycksfall, visar rapporten, är att man snubblar, halkar eller trillar. Därför är skador på händer och handleder vanliga, eftersom man tar emot sig när man faller.

Män är mest utsatta för allvarliga arbetsolycksfall. Kvinnor skadar sig oftare när de färdas till, från eller i arbetet.

– Vi tror att det beror på att män oftare åker bil, säger Anna Weigelt.

När det är trafikförsäkrade fordon övergår ansvaret från arbetsskadeförsäkringen till trafikförsäkringen så de fallen syns inte i AFA Försäkrings statistik.

Inom kommuner och landsting sticker brandpersonal ut som den yrkesgrupp som oftast drabbas av allvarliga olyckor. Bland kvinnodominerade yrken toppar städare och fönsterputsare.

Inlägg taggat med:

Text: Michael Nyhaga, 12 juni 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Säkra kemisalar – så gör man i Tyresös skolor

Tyresö kommun har ökat säkerheten och minskat stressen för sina kemilärare. Starten var en gemensam utbildning för lärare och skolledare. Kemilärare har inte bara ansvar för sin egen och elevernas…

Kemisäkerhet för både lärare och elever

Kemilärare är ofta bra på att informera elever om risker. Men de är inte lika noga med sin egen säkerhet. Det säger Jenny Olander, föreståndare för KRC (Kemilärarnas resurscentrum) som…

Språkstödjare gör arbetsmiljön tryggare

Alla som är nya på jobbet behöver ett bra bemötande. Det säger språkstödjaren Emilia Karlin, som efter bara en dags utbildning kommit igång med att skapa en tryggare arbetsmiljö för…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

SwAge-modellen gynnar alla åldrar

Vad får människor att stanna kvar i arbetslivet? Viktigast är en arbetsmiljö som gör arbetsplatsen hållbar för alla åldrar, visar...

Ny metod ska mäta hjärntrötthet

Ett nytt forskningsprojekt tar fram en metod för att mäta arbetsförmågan hos patienter med hjärntrötthet. En bättre uppskattning av deras...