”Hur har du det hemma?” Våga fråga om våld i hemmet

23 augusti 2022 Lästid: 3 min
Två kvinnor som diskuterar på kontor
Gör det till rutin att chefen frågar alla medarbetare om våld i nära relationer, till exempel på medarbetarsamtalet. Då känns det inte konstigt att få frågan. Det är ett av tipsen från NCK.

Foto: Elliot Elliot / Johnér Bildbyrå

Våld i nära relationer är ett stort problem, men arbetsgivaren kan göra mycket för att hjälpa. Våga fråga, och fråga alla medarbetare. Det är några av råden från Nationellt centrum för kvinnofrid.

Var fjärde kvinna har någon gång varit utsatt för våld av sin partner.

Åsa Witkowski, enhetschef vid Nationellt centrum för kvinnofrid.– De som är utsatta jobbar ju någonstans, så det är klart att de kan finnas även på vår arbetsplats.

Det sade Åsa Witkowski, enhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid, under ett seminarium i Almedalen 2022.

Hon berättade att våldet får stora konsekvenser för den som utsätts, både på kort och lång sikt. Inte bara de fysiska och psykiska skadorna, utan även vad gäller karriär och inkomst.

– Våldsutsatta kvinnor får en lägre inkomst. De hämmas i sitt yrkesliv, fortbildar sig inte och sjukskriver sig mer. Inkomsten minskar med 25 procent i genomsnitt, och sjukfrånvaron ökar med 20 procent.

Arbetsplatsen viktig för att motverka våld

Men här kan arbetsplatsen ha en stor betydelse.

– Arbetsplatsen kan göra så att isolering och kontroll bryts. Som våldsutsatt kan man också få känna att man är värd någonting.

Som arbetsgivare eller medarbetare finns det ett antal varningssignaler att hålla utkik efter, för att upptäcka våldsutsatta:

  • Upprepad korttidsfrånvaro
  • Långtidssjukskrivningar
  • Svårighet att ändra i schemat eller vara flexibel med arbetstiden. Man kanske måste lämna arbetet exakt 17.00, eftersom det står en bil och väntar utanför.
  • Svårigheter att delta i aktiviteter efter arbetstid.
  • Tät telefonkontakt med partnern under arbetstid.

Våga fråga

Vad kan man då göra som arbetsgivare?

– Våga fråga! Av omsorg och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Som arbetsgivare har man ett ansvar här.

Hon rekommenderar att ställa frågan regelbundet till alla medarbetare, till exempel på medarbetarsamtalet.

– Gör det till rutin. Då blir det inte konstigt att vara den som får frågan, eftersom alla får den.

Förslag på hur man kan fråga finns till exempel på SKR:s hemsida, se faktarutan längst ner.

När man har frågat gäller det också att ha rutiner på plats för att kunna hantera svaret. Det gäller att rusta sig med kunskap om våld och kunskap om var man kan hänvisa den utsatta vidare.

– Det kan handla om att slussa vidare till företagshälsovården eller vårdcentralen till exempel. Ring till Kvinnofridslinjen för att få reda på vilket stöd som finns.

Skyddsombud och fackrepresentanter viktiga

Dessutom är skyddsombud och fackrepresentanter viktiga.

– De kan fungera som en neutral part, som kan vara lättare att prata med än chefen.

Fotnot: siffrorna som Åsa Witkowski refererar till om kvinnors sjukskrivningar kommer från rapporten ”The price of violence: Consequences of violent crime in Sweden”, av Petra Ornstein som forskar vid Statistiska institutionen på Uppsala universitet.

Kort om NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har regeringens uppdrag att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

De har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor.

NCK har en universitetsdel vid Uppsala Universitet, och en patientverksamhet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Sedan 2007 driver de den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, på 020-50 50 50. Hit kan både våldsutsatta och personer i deras närhet – till exempel chefer – vända sig.

Stöd till arbetsgivaren

Exempel på hur man kan ställa frågan till medarbetaren finns på SKR:s hemsida:

  • Ta upp frågan i anslutning till andra frågor om medarbetarens hälsa och livssituation.
  • Förtydliga att alla medarbetare får frågan, eftersom våld kan påverka psykisk och fysisk hälsa både på kort och lång sikt.
  • Ställ öppna och generella frågor om medarbetaren någon gång känt sig rädd, otrygg eller kränkt hemma, om hen är rädd för någon i sin omgivning eller om det förekommer våld i hens närhet.

Mer stöd till arbetsgivaren finns till exempel här:

Text: Anna Wettergård