Gilla Jobbet kördes helt digitalt i år, och hade fokus på coronapandemin. Mikael Rehnberg var en av dem som fick slå sig ner i studion tillsammans med moderatorn Jan Bylund och Suntarbetslivs Petra Lundberg.

Foto: Gilla Jobbet

Glöm inte arbetsmiljöarbetet under pandemin

Trots pandemin är det systematiskt arbetsmiljöarbete som vanligt som gäller – fast lite mer. Och kommunikation är viktigare än någonsin. Det var några av budskapen från höstens Gilla Jobbet.

Höstens upplaga av arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet skedde helt digitalt, och hade fokus på coronapandemin.

– Vi kände att vi inte kunde ha samma innehåll som vanligt, utan måste justera så att det blir relevant just nu. Både för dem som fortfarande går till jobbet och för dem som arbetar hemifrån.

Det sade Petra Lundberg, kommunikatör i den arbetsgrupp som ordnar Gilla Jobbet.

Bland dagens ämnen fanns sådant som välmående på jobbet, ergonomi och arbete hemifrån. Och så krishantering, som togs upp av psykologen Per Calleberg.

– Skillnaden mot en vanlig kris är att vi inte vet när coronapandemin kommer att vara över. Och ju mer oklart ett hot är, desto svårare blir det att förhålla sig till, berättade han.

Han förklarade att oklara situationer också gör oss mer beroende av starka ledare och auktoritetspersoner. Det innebär att det är viktigt hur chefer och arbetsgivare beter sig.

Lugn, samhörighet och hopp

En bra utgångspunkt för arbetsgivare i en kris som denna, är fem grundläggande principer för krisstöd. De går ut på att främja:

 1. En känsla av säkerhet och trygghet
 2. Lugn
 3. Samhörighet
 4. Självtillit och tillit till andra
 5. Hopp

För att sprida lugn gäller det för chefer själva att hålla sig lugna, eftersom oro smittar. Det är också viktigt att tillhandahålla information. Det värsta man kan göra är att utlova information och sedan inte komma med den som utlovat. Att hålla det man har lovat, och vara transparent, sprider dessutom tillit.

Det är också viktigt att chefer håller aktiv kontakt med sina medarbetare; även nu när många arbetar hemifrån.

Vi är sociala varelser som behöver finnas i ett socialt sammanhang

– Vi är sociala varelser som behöver finnas i ett socialt sammanhang. Annars kan det leda till existentiella frågor, som ”spelar det någon roll vad jag gör?”.

Lyckas man med allt detta sprider man också hopp. Känslan av hopp kan man dessutom förstärka genom att tänka framåt, mot tiden efter pandemin.

– Kom ihåg att nu är inte alltid.

SAM som vanligt – fast lite mer

En annan av dagens talare var arbetsmiljökonsulten Mikael Rehnberg. Han menade att trots corona är det vanligt systematiskt arbetsmiljöarbete som gäller – fast lite mer.

– Vi ska fortfarande förebygga ohälsa och uppnå en god arbetsmiljö, precis som vanligt. Vi ska riskbedöma, åtgärda och gå tillbaka och kontrollera. Och vår frälsarkrans i arbetsmiljöarbetet är som alltid SAM-hjulet.

SAM-hjulet beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet som en ständigt pågående process i fyra steg: undersöka – riskbedöma – åtgärda – följa upp. Det ska användas, i samverkan, på varje arbetsplats.

Samtidigt behöver organisationer också lära sig av pandemin och förbereda sig inför framtiden. Det är viktigt att skapa en säkerhetskultur, där gemensamma attityder och värderingar präglas av ett ständigt pågående arbetsmiljöarbete.

Verksamheten måste vara robust

Säkerhetskulturen är beroende av en robust organisation, och vice versa.

– Man måste planera för att en verksamhet ska fungera oavsett störningar. Det gäller att tåla en dyngsmäll utan att rasa hela vägen ner i källaren.

Det gäller att tåla en dyngsmäll utan att rasa hela vägen ner i källaren

Den organisation som lyckas skapa en bra säkerhetskultur har allt att vinna. Det leder till allt från högre arbetstillfredsställelse och kundnöjdhet till minskad stress, sjukfrånvaro och personalomsättning, menade Mikael Rehnberg.

– Det är inga dåliga saker det här, avslutade han.

Inlägg taggat med:

Text: Anna Wettergård, 04 november 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

A, B och C minskar stressen i förskolan

A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn…

Hybridkontor med flera vinster i Borlänge

”Om det fungerar så finns det stora vinster att hämta för miljön, ekonomin, arbetsmiljön och verksamheten”. Så motiverar Borlänge kommun beslutet att låta anställda fortsätta jobba hemifrån på femtio procent.…

Så ska de få bättre arbetsmiljö i förskolorna

Nu satsar hela Förskoleförvaltningen i Göteborg på att införa friskfaktorer i sitt arbetsmiljöarbete. På sikt ska det märkas på alla kommunala förskolor. Målet är att öka frisknärvaron hos medarbetare och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?