Glöm inte arbetsmiljöarbetet under pandemin

4 november 2020 Lästid: 4 min
Gilla Jobbet kördes helt digitalt i år, och hade fokus på coronapandemin. Mikael Rehnberg var en av dem som fick slå sig ner i studion tillsammans med moderatorn Jan Bylund och Suntarbetslivs Petra Lundberg.

Foto: Gilla Jobbet

Trots pandemin är det systematiskt arbetsmiljöarbete som vanligt som gäller – fast lite mer. Och kommunikation är viktigare än någonsin. Det var några av budskapen från höstens Gilla Jobbet.

Höstens upplaga av arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet skedde helt digitalt, och hade fokus på coronapandemin.

– Vi kände att vi inte kunde ha samma innehåll som vanligt, utan måste justera så att det blir relevant just nu. Både för dem som fortfarande går till jobbet och för dem som arbetar hemifrån.

Det sade Petra Lundberg, kommunikatör i den arbetsgrupp som ordnar Gilla Jobbet.

Bland dagens ämnen fanns sådant som välmående på jobbet, ergonomi och arbete hemifrån. Och så krishantering, som togs upp av psykologen Per Calleberg.

– Skillnaden mot en vanlig kris är att vi inte vet när coronapandemin kommer att vara över. Och ju mer oklart ett hot är, desto svårare blir det att förhålla sig till, berättade han.

Han förklarade att oklara situationer också gör oss mer beroende av starka ledare och auktoritetspersoner. Det innebär att det är viktigt hur chefer och arbetsgivare beter sig.

Lugn, samhörighet och hopp

En bra utgångspunkt för arbetsgivare i en kris som denna, är fem grundläggande principer för krisstöd. De går ut på att främja:

  1. En känsla av säkerhet och trygghet
  2. Lugn
  3. Samhörighet
  4. Självtillit och tillit till andra
  5. Hopp

För att sprida lugn gäller det för chefer själva att hålla sig lugna, eftersom oro smittar. Det är också viktigt att tillhandahålla information. Det värsta man kan göra är att utlova information och sedan inte komma med den som utlovat. Att hålla det man har lovat, och vara transparent, sprider dessutom tillit.

Det är också viktigt att chefer håller aktiv kontakt med sina medarbetare; även nu när många arbetar hemifrån.

Vi är sociala varelser som behöver finnas i ett socialt sammanhang

– Vi är sociala varelser som behöver finnas i ett socialt sammanhang. Annars kan det leda till existentiella frågor, som ”spelar det någon roll vad jag gör?”.

Lyckas man med allt detta sprider man också hopp. Känslan av hopp kan man dessutom förstärka genom att tänka framåt, mot tiden efter pandemin.

– Kom ihåg att nu är inte alltid.

SAM som vanligt – fast lite mer

En annan av dagens talare var arbetsmiljökonsulten Mikael Rehnberg. Han menade att trots corona är det vanligt systematiskt arbetsmiljöarbete som gäller – fast lite mer.

– Vi ska fortfarande förebygga ohälsa och uppnå en god arbetsmiljö, precis som vanligt. Vi ska riskbedöma, åtgärda och gå tillbaka och kontrollera. Och vår frälsarkrans i arbetsmiljöarbetet är som alltid SAM-hjulet.

SAM-hjulet beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet som en ständigt pågående process i fyra steg: undersöka – riskbedöma – åtgärda – följa upp. Det ska användas, i samverkan, på varje arbetsplats.

Samtidigt behöver organisationer också lära sig av pandemin och förbereda sig inför framtiden. Det är viktigt att skapa en säkerhetskultur, där gemensamma attityder och värderingar präglas av ett ständigt pågående arbetsmiljöarbete.

Verksamheten måste vara robust

Säkerhetskulturen är beroende av en robust organisation, och vice versa.

– Man måste planera för att en verksamhet ska fungera oavsett störningar. Det gäller att tåla en dyngsmäll utan att rasa hela vägen ner i källaren.

Det gäller att tåla en dyngsmäll utan att rasa hela vägen ner i källaren

Den organisation som lyckas skapa en bra säkerhetskultur har allt att vinna. Det leder till allt från högre arbetstillfredsställelse och kundnöjdhet till minskad stress, sjukfrånvaro och personalomsättning, menade Mikael Rehnberg.

– Det är inga dåliga saker det här, avslutade han.

Artiklar: Forskning

Kort om Gilla Jobbet:

Gilla Jobbet är en satsning från arbetsmarknadens parter.

Den är till för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

Konferensen har hållits totalt tio gånger tidigare. Detta var första gången i digital form.

Antalet anmälda var 2400, men betydligt fler har tittat på sändningen på YouTube.

Här kan du titta på evenemanget i efterhand.

Text: Anna Wettergård