Mer teamsamverkan har gett ökad trivsel för anställda inom äldreomsorgen i Habo, berättar förvaltningschef Carina Bergman, här vid Kärrsgårdens boende.

Foto: Sofia Jarl

5 steg till ökad arbetsglädje i Habo

Nöjdare medarbetare och färre sjukskrivningar. Det blev resultatet för äldreomsorgens projekt Arbetsglädje i Habo kommun.
– Mycket handlar om att förbättra samarbetet, säger skyddsombudet Jeanette Lundberg, Kommunal.

Hur kan vi öka trivseln på jobbet? Det funderade Habo kommun på, en liten kommun vid Vätterns västra strand. Bakgrunden var äldreomsorgens höga sjukfrånvaro och brister i den sociala arbetsmiljön. Kommunikationen i arbetsgrupperna fungerade dåligt och medarbetare behövde bli bättre på bemötande av varandra. 2017 sjösattes därför projekt Arbetsglädje.

Alla berörda enhetschefer, omsorgschefen och kvalitets- och utvecklingsledare ingick i projektets styrgrupp. Arbetsplatserna la lupp över sin arbetsmiljö och valde ut områden de ville arbeta med under studiecirklar vår och höst. Grupperna inledde med att ta fram gemensamma spelregler för samtal.

Bemötandet viktigt för arbetsglädje

– Vi satte oss i grupper på apt och gick igenom tillsammans. Vi hade en samtalsledare och en chef som ledde. Sedan skrev vi ner vad vi behöver jobba med och satte upp på väggen. För vår del har vi en bra grupp där vi pratar med varandra. Mycket handlar om att förbättra samarbetet, berättar Kommunals skyddsombud Jeanette Lundberg, som jobbar på demensboendet Norrgården.

Porträtt Carina Bergman, projekt Arbetsglädje, Vård i annans hemMaterialet som användes i studiecirklarna var Suntarbetslivs kostnadsfria verktyg Vård i annans hem.

– Vi tittade på vad de fackliga representanterna rekommenderade och såg att mycket av materialet kunde användas i vår verksamhet. Det handlar bland annat om bemötande och hur vi jobbar tillsammans, säger förvaltningschef Carina Bergman.

Vård i annans hem bra starthjälp

I varje arbetslag utsågs en samtalsledare som fick egen genomgång av materialet. Samtalsledarna träffades regelbundet under projektet och kunde diskutera vilket stärkte dem i deras roll.

Camilla Yngvesson är hemtjänstanställd och Kommunals skyddsombud. Hon tycker att studiecirkeln var konkret och lätt upplagd. Varje nytt tillfälle gick gruppen först igenom vad den kommit fram till förra gången.

– Det ger alltid en tankeställare när man pratar lite djupare. Alla i vår grupp var delaktiga och vågade säga vad de tycker. Vi hade ungefär samma syn om vad vi ville förbättra. Mycket handlar om hur vi ska förhålla oss till och bemöta varandra, säger Camilla Yngvesson.Porträtt Camilla Yngvesson, projekt Arbetsglädje.

Efterlyses: Mer tid för prat

Själva materialet uppfattade hon som lättbegripligt och bra. Det som kunde gjorts ännu bättre handlar om tiden som avsattes.

– Övningarna gjorde vi inom de vanliga arbetsplatsträffarna där även mycket annat skulle tas upp. Det begränsade tiden för diskussion. Men det är bra med ett forum för psykosocial arbetsmiljö eftersom det annars är svårt att ta upp på apt, säger hon.

Även samtalsledarna summerade i projektets slutredovisning att materialet är omfattande och tidsåtgången för varje moment större än de hade förväntat sig.

Samtalen om arbetsglädje fortsätter

Resultatet då? Ökade trivseln?

Ja – på en skattningsskala från 1 till 10 ökade upplevd arbetsglädje från 7,44 till 8,03. Sjukfrånvaron sjönk och 2017 blev sjuklönekostnaderna 215 000 kronor lägre än 2016. Även hälsosamtal med företagshälsovården har bidragit, liksom arbetsförmågeutredningar, som hjälpt medarbetare komma vidare i arbetslivet och avsluta långtidssjukskrivning.

Det gäller att förstå sin egen roll i arbetsmiljön

På gruppkontoren för Habo äldreomsorg hänger samtalskontrakt på väggen. Det gäller att hålla diskussionen levande och förstå sin egen roll i arbetsmiljön. Och även om studiecirklarna är avslutade så är inte samtalen slut.

– Vi kommer att fortsätta jobba med materialet i Vård i annans hem. Det är en bra produktion med tydligt syfte och med bra praktiska exempel som man kan ta till sig. Arbetsplatserna kan ta upp det på apt igen, säger förvaltningschef Carina Bergman.

Text: Jeanette Neij, 13 februari 2018

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?