Spela sig till bättre trivsel?

18 februari 2019 Lästid: 4 min
Två kvinnor står vid ett skrivbord med datorskärmar och spelar Helsingborgs stads datorspel om medarbetarskap, tema gamification.
Emma Olsson och Lina Lindner spelar Helsingborgs stads datorspel om medarbetarskap. Det är ett exempel på gamification för att motivera och engagera.

Foto:

Datorspel för att engagera medarbetare och digitalt quiz om arbetsmiljö. Helsingborgs stad tar nya moderna grepp.
– Med spelet har vi skapat ett helt nytt sätt att kunna prata om medarbetarskap, säger HR-konsult Alexander Perntz.

Spelidé: Planera, starta och driv helsingborgarnas nya favoritrestaurang! Det gör du genom en mängd uppdrag och beslut. Du kan belönas med fler besökare eller mer pengar. På så sätt kan du göra restaurangen ännu bättre.

Men… vad har det här med ens arbete och arbetsplats att göra?

Jo, tanken är att datorspelet ska utveckla ditt engagemang som medarbetare. Restaurangen är en metafor för Helsingborgs stad. Kopplingen är att spela och reflektera kring sin roll, sin del i helheten och sitt medarbetarskap.

Kan det här öka trivseln på något sätt?

– Spelet handlar även om hur vi agerar mot andra och mot varandra. Det finns en del frågor som berör den psykosociala arbetsmiljön. Hur jag väljer att agera i spelets berättelse avgör utfallet, berättar Alexander Perntz, som är HR-konsult i Helsingborgs stad och projektledare för stadens satsning på gamification (se faktaruta).

Bra medarbetarskap

Det finns alltså arbetsmiljöfrågor inbakade i spelet. Exempelvis om oskrivna regler på jobbet, bemötande, vikten av återkoppling och tillit till varandras kompetenser. Just samspelet på arbetet är viktigt på varje arbetsplats. Det gäller ett restaurangkök likaväl som en skola, förskola, vårdcentral, ett äldreboende eller ett kontor.

Ansiktsporträtt Alexander Perntz.– När vi gjorde spelet tänkte vi ur åtta perspektiv, däribland hållbarhet, digitalisering och ekonomi. En aspekt som det var tydligt att vi ville ha med var just medarbetarnas arbetsplats, säger Alexander Perntz.

Spelet togs fram av en arbetsgrupp med chefer, medarbetare och representanter från HR. Gruppen tog sedan hjälp med bland annat design och teknik.

Hur kan ni följa upp effekter?

–  Med hjälp av medarbetarenkätens frågor kring engagemang, medarbetarsamtal och förtroende för chefen. Den typen av parametrar hoppas vi kunna påverka med den här typen av spel. Men det kommer att vara svårt att kunna härleda direkt från gamification eftersom många saker spelar in. Det absolut bästa vore om man kunde se en skillnad i de resultat vi kan åstadkomma. Hur bra tycker helsingborgarna att vi levererar. Det vore helt fantastiskt, säger Alexander Perntz.

Efterlyser förarbete

En som spelat spelet är Sandra Broström, socialsekreterare och medlem i Akademikerförbundet SSR.

– Jag spelade det ett par gånger av nyfikenhet. Det går att spela igenom på en kvart-tjugo minuter. Men ska man verkligen ta till sig allt och reflektera tar det närmare en-två timmar. Det kräver ju att man får avsatt arbetstid.

I stället för att spelet plötsligt bara dök upp på medarbetarportalen hade hon gärna sett ett förarbete hos arbetsgivaren med information om att spelet skulle komma, varför och vad tanken med det är.

– Man har ju ändå satsat tid och pengar på det här. Då behöver medarbetarna veta lite mer och vara förberedda.

Tror du spelet kan bidra till något positivt på arbetsplatsen?

– Ja, absolut. Det väcker tankar och det är bra med länkar till dokument så man kan läsa på. Men kanske kan man anpassa det till olika verksamheter. Vi gör väldigt olika saker och det kan behövas olika infallsvinklar även om det är bra att man ser Helsingborgs stad som en enhet.

Quiz om arbetsmiljö

Alexander Perntz har även varit med och tagit fram ett Helsingborgsquiz för alla medarbetare, efter att ha sneglat på Malmö stads quiz om offentlighet och sekretess. En frågedel i Helsingborgs quiz heter Hälsa i arbetet och handlar om arbetsmiljöfrågor. Exempel på frågor är var man rapporterar tillbud och olyckor eller vart man kan vända sig för ersättning. Vid varje fråga finns länkar till vidare information.

– Det är ett kunskapsbaserat arbetsmiljöquiz där man kan se vad man kan på området, förklarar Alexander Perntz.

Det testet ligger på stadens intranät och är därmed inte öppet för allmänheten.

Att ta vara på medarbetarnas engagemang är en av punkterna i den avsiktsförklaring som arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn antog 2016 för att minska sjukfrånvaron.

Artiklar: Forskning

"Medarbetarspelet"

  • Datorspel utvecklat av Helsingborgs stad för att öka medarbetarnas engagemang.
  • Lanserades i november 2018. I mitten av februari 2019 hade 350 personer spelat spelet.
  • Kan spelas på dator eller mobil och tar en halvtimme-timme att spela.
  • Är ett exempel på hur moment från spelvärlden används i nytt sammanhang för att motivera, belöna, engagera – så kallad gamification (spelifiering).

Text: Jeanette Neij