Avlastning gav mer tid för omvårdnad – och för pauser

29 augusti 2022 Lästid: 3 min
Evelina Andersoon, usk, och Paulina Valdes Montecinos, Regionservice, på Borås sjukhus
Avlastning ger tid för patienterna. Undersköterskan Evelina Andersson och hennes kollegor på IVA på Borås sjukhus har fått hjälp med städ och måltider av bland annat Paulina Montecinos från Regionservice.

Foto: Anna Rehnberg

Under pandemin har vårdpersonal i Västra Götalandsregionen fått möjlighet till avlastning genom att en del av deras arbetsuppgifter utförts av personal från Regionservice. En lyckad uppgiftsväxling som minskat stressen inom vården, visar en utvärdering. Frågan är vad som händer efter 1 oktober då projektet tar slut.

Utvärderingen har genomförts av Regionservice i samarbete med sjukhusförvaltningarna. Den bygger på enkäter och intervjuer med vård- och servicepersonal samt systemdata om till exempel sjukfrånvaro.

Erik Hallberg, chef för Regionservice i Västra Götalandsregionen– Uppgiftsväxlingen visar på viktiga och positiva resultat. Framför allt har vårdpersonalen fått möjlighet till pauser, raster och semester vilket lett till mindre stress och därmed välbehövlig återhämtning, säger Erik Hallberg, affärsområdeschef för Regionservice och ansvarig för utvärderingen.

Uppgiftsväxlingen har haft tre huvudsakliga effekter; förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen, bättre nyttjande av vårdkompetensen samt ökad kvalitet och effektivitet i vård- och servicearbetet.

Utvärderingen visar till exempel att 89 procent av vårdpersonalen och 100 procent av vårdenhetscheferna anser att vårdpersonalen kan använda sin kompetens bättre när servicepersonal tar över vissa uppgifter. Samtidigt rapporterar servicemedarbetarna som avlastat vårdpersonalen att de känner med stolthet och meningsfullhet i sitt arbete.

Politikerna sköt till pengar

Under pandemin har många vårdavdelningar gått på knäna. Därför beslutade politikerna i Regionstyrelsen Västra Götaland i fjol att skjuta till pengar för att avlasta vården. Västra Götalandsregionens avdelning för regionservice föreslog då ett antal patientnära servicetjänster som de kunde åta sig att utföra. Det gällde sådant som måltids- och livsmedelshantering, patienttransporter, dagligt patientnära städ, och så kallat slutstäd av vårdplatser på vårdavdelning och operation.

Det här är arbetsuppgifter som annars utförs av sjuksköterskor och undersköterskor.

– Genom att vi åtog oss att göra det vi är bäst på, nämligen metodisk och effektiv service, så kunde vårdpersonalen fokusera på det de är bäst på, patientvård, säger Erik Hallberg.

Förslaget antogs och politikerna avsatte 37 miljoner för 100 årsarbetare under perioden juni 2021 till januari 2022. Därefter sköt regionstyrelsen till ytterligare 57 miljoner och förlängde projektet till den sista september 2022. Sjukhusförvaltningarna har själva fått bestämma vilka tjänster de vill få avlastning med.

– Önskemålen om avlastning har hela tiden ökat under projekttiden. Totalt har 128 årsarbetare servat 90 vårdavdelningar på 10 sjukhus i regionen. 300 servicemedarbetare arbetar med vårdnära service på sjukhusen sedan tidigare, säger Erik Hallberg.

Vårdpersonalen vill fortsätta med stödet

Projektet har alltså varit kostnadsfritt för sjukhusen och avslutas snart. Men tanken och förhoppningen är, enligt Erik Hallberg, att sjukhus som nu fått pröva på uppgiftsväxling själva ska vilja satsa på en fortsättning.

Det vill även vårdpersonalen: 97 procent av vårdpersonalen och 93 procent av vårdenhetscheferna vill att servicemedarbetare ska fortsätta stödja vården på liknande sätt även i fortsättningen.

Det pågår en dialog om en fortsättning mellan sjukhusens förvaltningar och Regionservice. Men ingenting är bestämt ännu.

– Covid-19 var inte bra för någonting. Men kanske har det blivit tydligare att hela regionen behöver arbeta systematiskt med uppgiftsväxling i fortsättningen, säger Erik Hallberg.

Det här är avlastning genom vårdnära service

Projektet sjösattes under pandemin i Västra Götalandsregionen för att avlasta vårdpersonal och ge möjlighet till återhämtning i verksamheter som haft en långvarigt förhöjd arbetsbelastning.

Avlastningen har gällt bland annat måltids- och livsmedelshantering, patienttransporter, dagligt patientnära städ, och slutstäd av vårdplatser på vårdavdelningar och operation.

Ett 90-tal verksamheter på tio sjukhus i Västra Götalandsregionen har fått stöd.

Avlastning genom uppgiftsväxling - så här tycker medarbetarna

  • 82 procent av undersköterskor och sjuksköterskor anser att uppgiftsväxlingen lett till bättre möjligheter till återhämtning.
  • 89 procent av undersköterskor och sjuksköterskor upplever att deras kompetens och förmåga tas bättre tillvara efter uppgiftsväxlingen.
  • 70 procent av vårdenhetscheferna anser att kvalitén i vård- och servicearbetet har förbättrats under projektet.

Uppgifterna är hämtade ur en utvärdering av projektet Avlastning genom vårdnära service.
Här kan du läsa mer om projektet och utvärderingen.

Text: Anna Rehnberg