De frigör vårdtid för undersköterskorna

6 maj 2019 Lästid: 6 min
Maria Bogren i vit arbetsblus, Malin Aksell från Regionservice Måltid. Malin prickar av uppgifter på en lista hon har i handen.
Bra avlastning. Malin Aksell (t h) passar på att ta upp en kompletterande beställning från undersköterskan Maria Bogren på avdelningsköket på BB. "Vi har sluppit ett stressmoment", säger Maria.

Foto: Anna Rehnberg

På Skaraborgs sjukhus har Regionservice tagit över arbetsuppgifter som tidigare utfördes av undersköterskorna. De har i stället fått mer tid att vårda patienter. En uppgiftsväxling som alla vinner på.

– Vi har tagit över åtta av elva uppgifter som undersköterskorna gjorde på avdelningsköken tidigare, säger Malin Aksell på Regionservice Måltid på Sjukhuset Skövde.

Hon och kollegan Magdalena Jörblom är på väg till avdelningsköket på BB. Transporten sker med hjälp av en truck där man placerar en stor fryslåda med livsmedel i, en termometer och en webbaserad beställningsplatta.

Det är strax efter lunch och avdelningsköket är tomt på folk. Malin och Magdalena tittar igenom skåp, kyl och frys och ser efter vad som behöver kompletteras. Beställning av livsmedel knappar Malin direkt in på plattan i programmet Matilda. Vårdpersonalen använder samma program när de beställer måltider till patienterna. Allt finns samlat på ett ställe.

Ordning och reda i köket

På hyllorna står det tydligt uppmärkt vad som ska finnas: 5 liter mjölk, tre gurkor, 2 liter yoghurt och så vidare. Märkningen har de själva gjort efter samråd med vårdpersonalen.

– I början var det rörigt och kladdigt i kylen. Diskmaskinerna var i stort behov av en rengöring. Nu har vi strukturerat upp allting, det är ordning och reda och lättare för alla att hitta, säger Magdalena.

En gång i veckan rengör de alla skåp, bänkar och maskiner i köket, och en gång per halvår frostar de av frysskåp.

– Det har blivit riktigt fint, säger Malin och ler.

– Vi kontrollerar även att temperaturerna är rätt, säger Magdalena och mäter de medhavda livsmedlen och graderna i kyl och frys.

Ville frigöra tid för vårdpersonal

Kommunens miljökontor hade anmärkt att det fanns brister i livsmedelshanteringen på en del avdelningskök. Skaraborgs sjukhus frågade då Regionservice Måltid om de hade möjlighet att ta över hanteringen där.

Livsmedelshygienen är A och O. Målsättningarna var dock mer omfattande än så. Fyra konkreta mål sattes upp:

Först och främst ville man frigöra tid för vårdpersonalen

– Först och främst ville man frigöra tid för vårdpersonalen. I stället för att ansvara för livsmedlen skulle de få mer tid att vårda, säger Marie Dahl, servicechef.

Så har det verkligen blivit menar Maria Bogren som är undersköterska på BB. Hon hade tidigare ansvar för köket på en avdelning.

– Det är en stor förbättring att det nu finns egen personal till livsmedelshanteringen. När jag skulle göra beställningar blev jag ofta avbruten, eftersom patienterna alltid går först. ”Åh nej nu hinner jag inte beställa”. Det kunde bli tomt i skåpen, minns hon.

Lär ut om livsmedelshygien

Det andra målet var att förbättra vårdpersonalens kunskaper om livsmedelshygien.

– De är superduktiga på vårdhygien men har kanske inte våra kunskaper inom livsmedelshygien. Där kan vi vara en kunskapsresurs, säger Marie Dahl som i samarbete med ett utbildningsföretag tagit fram en kurs i ämnet.

Vårdpersonalen har fortsatt ansvar för att beställa patientmåltider, bereda mellanmål och tillbehör till övriga måltider samt beställa allergilivsmedel så det är viktigt att även de har goda kunskaper i livsmedelshygien.

Ett tredje område som förbättrats är efterlevnaden av det kontrollprogram som används för att se till att livsmedlen hanteras, förvaras och tillagas på rätt sätt. Den kontrollen sker numera digitalt istället för med papper och penna. Sist men inte minst ville man se över och minska matsvinnet.

Har minskat matsvinnet

– Vi har ingen statistik än men vi vet att kassationen har minskat, säger Marie Dahl. Bland annat har vi infört återtag på obrutna förpackningar.

Magdalena Jörblom byter ut ett par oöppnade mjölkpaket.

– Dem tar vi med till Måltid där vi kan använda dem i stället för att de slängs här om ett par dagar när utgångsdatumet passeras.

Magdalena Jörblom

Magdalena Jörblom hade arbetat i köket i trettio år när hon fick chansen att serva avdelningsköken. ”Nu får jag ansikten på patienter och personal och jag har förstått att det vi gör underlättar mycket för vårdpersonalen.”

Tydlig arbetsfördelning

Att en arbetsgrupp tar över arbetsuppgifter från en annan kan vara en känslig fråga även när det handlar om två yrkeskategorier inom samma fackförbund.

Marie Dahl, servicechef Regionservice Måltid. – Sjukhuset var noga med att förankra uppgiftsväxlingen fackligt från början. Det var viktigt att undersköterskorna inte kände att vi tog deras arbete, däremot gav vi dem mer tid för patienterna, säger Marie.

Tillsammans med representanter från sjukhuset gjordes en tydlig arbetsfördelning. Undersköterskorna fick delta med synpunkter och önskemål om sortiment och volymer.

– Det är viktigt att de känner sig delaktiga och kan påverka, säger Marie.

I början kunde vårdpersonalen vara lite avvaktande när servicepersonalen kom dit, men det gick snart över, minns Malin och Magdalena.

Bra samarbete

– Vi är inte här för att styra, vilket en del kanske var rädda för i början, säger Magdalena.

Nu har de ett bra samarbete med öppen kommunikation.

– Jag tror de känner att vi är lyhörda och vill leverera utifrån deras behov, säger Malin. Det är roligt att få hjälpa till. Det känns som att vi har kommit närmare vården.

– Det fungerar jättebra, säger undersköterskan Maria Bogren. Vi kan fokusera på patienterna i stället.

Anna Örn, Magdalena Jörblom och Malin Aksell från Regionservice Måltid i Västra Götalandsregionen. Står tätt ihop och ler mot kameran.

Känner sig uppskattade. Anna Örn, Magdalena Jörblom och Malin Aksell fick nya arbetsuppgifter när Regionservice tog hand om livsmedelshanteringen ute på avdelningsköken.

Foto samtliga bilder i artikeln: Anna Rehnberg

Det här gör Regionservice Måltid

Uppgifter som Regionservice Måltid tagit över på vårdavdelningar på Lidköpings och Skövde sjukhus:

  • Inventera livsmedelslager
  • Beställa livsmedel
  • Ta emot och kontrollera leverans av livsmedel
  • Rengöra kylskåp och skafferi
  • Rengöra och avfrosta frysskåp
  • Rengöra diskmaskin, mikrovågsugn och bänkar
  • Kassera/returnera livsmedel vid behov
  • Mäta lufttemperatur i kyl och frys

Text: Anna Rehnberg