Rätt verktyg gör jobbet bättre

Upptäck OSA-verktygen
för kommuner, regioner
och kommunala företag

Stöd att utveckla organisatorisk och social arbetsmiljö

OSA handlar om allt från hur vi organiserar arbetet till hur vi samspelar med varandra. Att jobba systematiskt med OSA bidrar till att skapa arbetsplatser där människor kan trivas och må bra samtidigt som verksamheten utvecklas.

Hos Suntarbetsliv finns ett komplett stöd för att uppfylla kraven i OSA-föreskrifterna (AFS 2015:4). Här finns tips på några av våra verktyg och utbildningar!

Tre personer tittar på en checklista utomhus

Fler stöd för er OSA

Här hittar du fler verktyg, utbildningar och inspiration för er organisatoriska och sociala arbetsmiljö.