Kränkande särbehandling – fiktiva exempel på situationer

I den här filmen får du ta del av flera fiktiva exempel på kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Du kanske också är intresserad av