Rätt verktyg gör jobbet bättre

Upptäck OSA-kollen!

Utveckla er organisatoriska och sociala arbetsmiljö

OSA-kollen ger stöd i att utveckla er organisatoriska och sociala arbetsmiljö, OSA. När vi trivs och mår bra gör vi ett bättre jobb. Det tjänar både individen och verksamheten på. Använd OSA-kollen på till exempel era arbetsplatsträffar för att skapa en gemensam bild av hur ni vill ha det.

För kommuner, regioner och kommunala företag

OSA-kollen hjälper er att uppfylla kunskapskraven i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Den kan användas av alla typer och storlekar av arbetsgrupper inom kommuner, regioner och kommunala företag. Innehållet är framtaget och kvalitetssäkrat av arbetsmarknadens parter.

Det här får du med OSA-kollen

  • Förståelse för vad OSA handlar om.
  • Kunskap om arbetsgivarens ansvar.
  • Inspiration från hur andra har jobbat med att utveckla sin OSA.
  • Konkret stöd för att jobba systematiskt med OSA på arbetsplatsen.
  • Stöd att starta dialog och reflektion tillsammans så ni kan få en gemensam bild av hur ni vill ha det hos er.

Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna om OSA-kollen.

Första linjens chefer kan använda OSA-kollen för att förstå vad organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om och få stöd i att leva upp till kunskapskraven i föreskrifterna. Cheferna kan sedan i samverkan med skyddsombud jobba tillsammans med sina medarbetare på t.ex. arbetsplatsträffar för att skapa en gemensam syn på hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan utvecklas.

Nej, allt stöd om vad som behöver förberedas finns i verktyget och vem som helst kan leda aktiviteterna utan förkunskaper om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.

Det finns aktiviteter som kan genomföras på allt från 15 minuter till två timmar. I de längre aktiviteterna finns förslag på hur man kan dela upp dem på flera tillfällen. Ett steg i taget jobbar ni tillsammans för att ta reda på nuläget, hur ni vill ha det hos er och hur ni kommer dit.

Suntarbetsliv kommer att utveckla OSA-kollen löpande. Du är varmt välkommen att prova OSA-kollen och ge tips och förslag. Målet är att OSA-kollen ska bli så relevant och användbar som möjligt för din verksamhet i kommun, region och kommunala företag.

”Att jobba systematiskt med OSA skapar arbetsplatser där människor kan trivas och må bra samtidigt som verksamheten utvecklas.”

Ur OSA-kollen

Berätta för fler

Ladda ner presentationsbilder.

Upptäck nya OSA-kollen

Börja utforska OSA-kollen direkt.