Kunskapsöversikter

Kunskapsöversikter kan till exempel användas för att hitta kunskap om behandling och rehabilitering av smärta i rygg och axlar. I slutet av artikeln finns det tips på var just den kunskapen kan hittas.

Foto: Gaetan Bally / TT

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna när man tar till sig slutsatserna, för det finns fällor att gå i. I en rapport, som släpptes våren 2020, kan man läsa om vad som är viktigt att tänka på.

Bengt Järvholm– En kunskapsöversikt är en sammanställning av den kunskap som finns gällande en viss frågeställning. De finns på många olika nivåer – från läroböcker på lågstadienivå upp till sammanställningar i vetenskapliga studier.

Det säger Bengt Järvholm, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Han har skrivit en rapport om kunskapsöversikter på arbetsmiljöområdet, på uppdrag av AFA Försäkring.

Öka förståelsen

Kunskapsöversikter inom arbetslivsområdet kan till exempel ha som syfte att utvärdera olika metoder för att förebygga hörselskador. Eller att avgöra om man blir sjuk av att exponeras för ett visst ämne.

– Meningen med min rapport är att öka förståelsen för vad en kunskapsöversikt är, fortsätter han.

I rapporten vänder han sig till personer som inte själva är forskare, men som ibland läser kunskapsöversikter. Det kan till exempel vara skyddsombud eller personal vid företagshälsovården. Syftet är att beskriva och problematisera översikterna, så att läsaren kan bedöma deras trovärdighet. Ett annat syfte med rapporten är att skapa förståelse för termer och metoder som är vanliga.

Många olika källor

På arbetsmiljöområdet kommer det ut kunskapsöversikter om arbetsmiljö från flera håll. Några av de vanligaste svenska avsändarna är:

 • Arbetsmiljöverket
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MYNAK
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
 • Den vetenskapliga skriftserien ”Arbete och hälsa” som ges ut av Göteborgs universitet
 • Forskare som publicerar särskilda kunskapsöversikter
 • Doktorander som publicerar kunskapsöversikter i sina avhandlingar

Andra som ger ut kunskapsöversikter som kan vara relevanta är:

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
 • Kemikalieinspektionen
 • Naturvårdsverket
 • Boverket
 • Livsmedelsverket

Se upp med avsändaren

Kunskapsöversikterna har ofta en viss målgrupp, och alltid en avsändare. Och det är här man som läsare kan börja dra åt sig öronen, säger Bengt Järvholm.

– En del säger att de ger det slutliga svaret. Men två personer som gör kunskapsöversikter på samma område kan komma fram till olika slutsatser. Den som gör en översikt gör alltid ett antal bedömningar. Man gallrar till exempel bland studier som ska ingå i översikten, och väger dem olika tungt.

Hur ska man då bedöma olika kunskapsöversikter?

– Man får titta på varifrån den kommer, och vem som beställt den. Finns det intressen bakom, eller någon baktanke med att den görs? Kunskap är ju makt, och vill man påverka kan man ta fram en kunskapsöversikt.

Betrodda källor

Om man inte är ”någorlunda haj” på att bedöma kunskapsöversikter, är det enklast att vända sig till betrodda källor, som de som nämns i texten här ovan.

Däremot, tycker Bengt Järvholm, ska man inte stirra sig blind på hur många studier som är sammanställda i översikten.

– Om det bara finns tre studier på området, och alla visar samma sak, kan det var tillräckligt underlag för en kunskapsöversikt.

Text: Anna Wettergård, 10 augusti 2020

Senaste artiklar

Samsyn gör det lättare att vara rektor

Hösten 2019 började rektorerna i Vårgårda arbeta med Chefoskopet. Nu har de en handlingsplan för hur de ska förbättra sina organisatoriska förutsättningar. Den har redan gett effekt. I början av…

”Det handlar om delaktighet på riktigt”

Pappersarbetet har blivit enklare, lärarnas stress har minskat och det har blivit lättare att anmäla kränkningar. Det är några resultat av att Finningeskolan i Strängnäs har varit med i ett…

Digitalt Gilla Jobbet har fokus på corona

Gilla Jobbet är det årliga arbetsmiljöeventet som ingen vill missa. I år är temat hur coronapandemin påverkar hur vi har det på jobbet. Dessutom blir Gilla Jobbet helt digitalt. Så boka in förmiddagen…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?