Arbetsplatser som passar fler

18 februari 2020 Lästid: 7 min
Kvinna med förkläde i bagerimiljö, står vid ett bakbord och skrapar bordet rent.
Det går att utforma arbetsplatser så att de passar många fler. Det är utgångspunkten för projektet UUA - universell utformning av arbetsplatser.

Foto: Maskot / TT

Bra belysning och ljuddämpad miljö – men också tydliga arbetsuppgifter och kompetenskriterier för tjänster som ska tillsättas. Vad är gemensamt för alla de här sakerna? Det kallas UUA – universell utformning av arbetsplatser.  

Universell utformning av arbetsplatser (UUA) är ett projekt med målet att skapa arbetsplatser tillgängliga för alla. 

Foto på Dolores Kandelin Mogard.–  Det handlar om att göra rätt från början, säger Dolores Kandelin Mogard, projektledare för UUA 

UUA drivs av Akademikerförbundet SSR i samarbete med nio andra organisationer, bland andra Funktionsrätt Sverige, Sveriges Företagshälsor och Vasakronan.  

Begreppet är inspirerat av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som bland annat tar upp universell designDär handlar det om att från början utforma produkter och tjänster så att de fungerar för alla. 

Vi har många sådana produkter omkring oss. Några exempel är saxar för både höger och vänsterhänta, bussar som niger så att även barnvagnar och rullstolar lätt kan ta sig ombord, och engreppsblandare i badrum och kök 

–  Alla de här sakerna använder ju alla utan att man tänker särskilt på att de är anpassade. Det som är nödvändigt för vissa är bra för alla helt enkeltMed UUA har vi breddat det här begreppet så att det också gäller arbetsplatser.  

Behöver arbetsplatser som passar många

UUA startades av två orsaker, menar Dolores Kandelin Mogard 

–  Det finns ett stort behov av att rekrytera fler människor inom många branscher, bland annat välfärdssektorn. Samtidigt har vi alldeles för många som står utanför arbetslivet.  

Det handlar bland annat om människor som inte är födda i Sverige, människor med psykisk ohälsa, eller människor med olika typer av funktionsnedsättning. Därför behöver vi skapa arbetsplatser som passar så många som möjligt, menar hon 

Men man kan förstås inte utforma alla arbetsplatser så de passar allas behov. 

– Verksamhetens behov och de kompetenser som behövs på den egna arbetsplatsen måste få styra. 

Grundutbildning i UUA

UUA erbjuder bland annat en kostnadsfri grundutbildning på en heldagHittills har omkring 500 personer gått utbildningen, bland annat många chefer och personer från företagshälsor runt om i landet. Men skyddsombud och fackligt förtroendevalda och andra med ansvar för arbetsmiljön är lika välkomna.  

–  Vi vill nå människor med mandat att förändra, säger Dolores Kandelin Mogard.  

Under en utbildningsdag får deltagarna ta del av lagar och regler som redan finns inom området. De får också lära sig hur man kan undersöka sin egen arbetsplats utifrån fem perspektiv på universell utformning, dokumentera var förändringar behöver göras och ta fram nya styrdokument och policyer som grund för en förändring.  

En coachutbildning har också dragit igång. Där utbildas personer som sedan kan coacha arbetsplatser att införa en mer universellt tillgänglig miljö.  

Dessutom har en kunskapsöversikt tagits fram. Där ger fyra forskare sin syn på vad universellt utformade arbetsplatser skulle kunna betyda för enskilda personer, arbetsplatser och samhället i stort. 

Det här är UUA

UUA är en förkortning för Universell Utformning av Arbetsplatser. Det är ett projekt som:

 • pågår mellan 2019 och 2022  
 • drivs av Akademikerförbundet SSR tillsammans med nio andra organisationer
 • delfinansieras av Europeiska Socialfonden ESF

Läs mer om UUA på SSR:s webbplats

Mer om projektet UUA

UUA erbjuder: 

 • en grundutbildning på en heldag i ämnet 
 • coachningsstöd för att implementera de här idéerna på enskilda arbetsplatser eller i organisationer  
 • en kunskapsöversikt där forskare ger sin syn på arbetsmiljö, rekrytering och ledarskap utifrån begreppet.  

Alla tjänster och produkter är kostnadsfria att ta del av.  

 

UUA på fem områden
Ett mål med projektet är att ta fram metoder och modeller för utbildning och kompetenshöjning inom fem områden:  

 • Fysisk arbetsmiljö 
 • Social arbetsmiljö 
 • Arbetsorganisationens utformning och ledarskap 
 • Kompetensförsörjning och rekryteringsprocesser 
 • Digitalisering

   

  UUA – ett begrepp hämtat från FN
  Begreppet universell utformning av arbetsplatser är inspirerat av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  Där definieras UUA som ”sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.”

  Text: Åsa Hammar