Alla behöver ett fönster att se ut genom

30 april 2019 Lästid: 4 min
kvinna i blå jeansskjorta och uppsatt hår ser ut genom fönster med sol utanför.
Dagsljus motverkar störningar i dygnsrytmen, förbättrar sömnen, minskar sömnigheten dagtid och förbättrar humöret. Därför behöver man ha tillgång till dagsljus på arbetsplatsen.

Foto: Maskot / TT

Känner du dig ofta trött på eftermiddagarna? Då kan du behöva en dos dagsljus. Det är viktigt för att vi ska må bra och vara pigga på jobbet. Nu finns en ny kunskapssammanställning om dagsljusets och utblickens betydelse i arbetslivet.

Det finns krav på att anställda ska ha tillgång till dagsljus och så kallad utblick under sin arbetsdag. Hur kraven ser ut och vilken betydelse de har i arbetslivet finns nu i en kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket: Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen.

I kunskapsöversikten har dess författare Arne Lowden vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, i samarbete med Light Research Center i Troy, New York, gått igenom aktuell forskning om hur vår hälsa påverkas av dagsljus.

En promenad på lunchen piggar upp

Dagsljuset har betydelse för den så kallade cirkadiska rytmen i våra kroppar. Den styr de funktioner i cellerna som är kopplade till dygnsrytmen. Det är den som gör att vi blir piggare på morgonen och vaknar upp efter nattens sömn. När lunchen har passerat och det börjar bli kväll drar kroppen ner på tempot och så småningom blir vi trötta.

Per Nylén, Arbetsmiljöverket.— Man kan kolla på klockan för att veta när det börjar bli lunchdags eller kväll. Men för att det ska stämma med den inre klockan, den cirkadiska rytmen, behöver vi dagsljus, säger Per Nylén på Arbetsmiljöverket som har varit med och granskat kunskapsöversikten.

Det naturliga ljuset från solen påverkar alltså vår hälsa och välmående. Dessutom är det viktigt att uppleva variationen av ljuset under dagen för att ställa in våra sömn- och vakenperioder. Får vi en dos dagsljus på dagen sover vi bättre på natten. Att så många vuxna har sömnproblem är delvis beroende på för lite dagsljus.

Vi mår bra av att se ut

Men utöver själva ljuset visar forskningen att det även är betydelsefullt för oss människor att ha kontakt med det som är utanför fönstret. Att vi kan se vilket väder det är, uppleva vinden och naturen är också viktigt. Det är det som kallas utblick.

Om vi inte har tillgång till utblick kan vi få en känsla av instängdhet.

— Om vi inte har tillgång till utblick kan några av oss få en känsla av instängdhet. Vissa personer får så starka känslor att de upplever obehag. Att se natur minskar stressen och förbättrar vår mentala förmåga, säger Per Nylén.

För anställda som inte har rimlig möjlighet till utblick och dagsljus från sin arbetsplats ska arbetsgivaren ge dem bra chanser till det på rasten. För den som jobbar i mörka rum finns det krav på att få vistas i dagsljus en kvart varannan timme, där det går att ordna, berättar Per Nylén.

Det finns undantag från det här kravet som gäller till exempel gruvor och stora köpcentrum. Men på de allra flesta övriga arbetsplatser ska det finnas.

Lampor kan inte ersätta naturligt ljus

Ett sätt för att lösa det här är att se till att det finns rastutrymmen som fika- och lunchrum i anslutning till ytterväggar, så att rummen kan ha fönster.

De allra flesta vill sitta så att de kan se ut.

— I undersökningar har det visat sig att de allra flesta vill sitta så att de kan se ut. På arbetsplatser bör man därför ordna det så långt det är möjligt, säger Per Nylén.

Eftersom Sverige ligger så långt norr ut är det svårt att få tillräckligt med dagsljus under vintertid. Men att enbart kompensera dagsljuset med artificiellt ljus är inte acceptabelt som kompensation understryker Per Nylén. Det beror på att det inte finns några lampor med alla frekvenser som dagsljuset har. De saknar dessutom den variation i belysningsstyrka och färgtemperatur över dagen som naturligt ljus ger.

Tips för mer dagsljus

  • Alla har rätt till dagsljus och utblick. Om det inte går att ordna, arbetsrotera om möjligt så att alla får jobba i dagsljus.
  • Ta en promenad på lunchen för att ställa in dygnsrytmen och sänka hormonet melatonin som gör oss trötta.
  • Ha kallare ljus i lysrören på jobbet. Det kan minska melatoninet och gör oss mindre trötta.

Mer om dagsljusets betydelse

Rätten till dagsljus och utblick på jobbet regleras i föreskriften 2009:2 om arbetsplatsens utformning, 9§.

Läs mer om dagsljusets och utblickens betydelse för vår hälsa på jobbet, i Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning.

Text: Teres Hallman