Buller ökar risken för hörselproblem - men det gör även långvarig stress. Män drabbas mer än kvinnor.

Stress försämrar hörseln och det kan öka stressen

– De som utsätts för långvarig stress och har svårt att varva ner löper större risk för att få problem med hörseln. Och att höra dåligt kan i sig öka stressen, säger forskaren Dan Hasson.

Dan Hasson hör till en grupp knuten till Karolinska institutet som forskar om stress och hörsel, i samarbete bland annat med Harvarduniversitetet i USA. Han berättar att det i hela världen finns 250 miljoner människor som lider av hörselnedsättning.

– Det här är ett av de tio vanligaste hälsoproblemen i medel- och höginkomstländerna. Där har mellan tio och femton procent hörselproblem.

Han menar att mycket tyder på att antalet människor i arbetslivet med hörselproblem kommer att öka.

–Vi behöver bli bättre på att förstå hörselproblem och hur vi ska förebygga och behandla dem. Hörseln är viktig för kommunikationen på arbetsplatsen. Om vi inte gör något åt hörselproblemen i arbetslivet, riskerar sjukskrivningarna att öka. Och de som får hörselproblem och inte använder hörapparat, trots att de behöver det, löper större risk att drabbas av tidig demens.

Män mer drabbade än kvinnor

Det finns flera huvudorsaker bakom en ökad risk för att få hörselproblem. Först kommer miljöfaktorer – framförallt buller, förstås. Mer överraskande är kanske att risken är större för män än för kvinnor:

– Det är viktigt att skilja på kvinnor och män när man gör undersökningar om hörselproblem. Mönstren ser helt olika ut, säger Dan Hasson.

Med stigande ålder ökar sannolikheten för hörselproblem. Och så finns det arvet – benägenhet för att höra sämre kan ligga i släkten.

– Men det är också känt att stress påverkar hörseln, förklarade han. Det verkar som om akut stress verkar skydda, så att man inte påverkas lika mycket av mycket högt ljud då. Men flera studier, bland annat djurförsök, visar att det kan vara skadligt för hörseln att långvarigt vara utsatt för stress.

Han tar som exempel en studie där 9000 arbetande svarade på frågor om hörselproblem och olika faktor: 31 procent hade hörselnedsättning eller tinnitus, eller både och – detta är mycket alarmerande, menade han.

Problemen var vanligare bland dem som drabbats av emotionell utmattning och långvarig stress, exempelvis på grund att de riskerade att mot sin vilja byta jobb, på grund av uppsägning eller hot om nedläggning av verksamheten.

Sannolikheten för hörselproblem ökade också bland dem som led av någon långvarig sjukdom, obehag efter en olycka, något funktionshinder eller annan svaghet. Faran var också större om man hade en självkänsla som baserade sig på vad man åstadkom. De som uppgav att de sov dåligt och själva beskrev sin hälsa som dålig hade också oftare hörselproblem.

Utmattade på hög nivå spärrar upp öronen

Vilken förmåga man har att hantera stress och påfrestningar påverkar också hur man drabbas av hörselproblem.

– Vi gjorde för några år sedan en studie av orkestermusiker och hur olika faktorer påverkade deras hörsel. Det visade sig att de musiker som hade hörselproblem ofta hade det svårare att varva ner, jämfört med andra, berättar Dan Hassan.

I en särskild studie undersökte forskarna så en grupp på 350 försökspersoner med låg, medel och hög nivå av emotionell utmattning.

Hörseln är viktig för kommunikationen på arbetsplatsen. Om vi inte gör något åt hörselproblemen i arbetslivet, riskerar sjukskrivningarna att öka.

Deltagarna fick svara på en omfattande enkät, och mättes på en rad vis: puls, blodtryck, midja, stuss, hjärtfrekvensvariabilitet och halter av “stresshormoner”, med mera. På så sätt tog forskarna bland annat reda på hur uppvarvade de var och vilken förmåga att reparera sig som de hade. Och så fick de genomgå försök.

– Vi genomförde hörseltester före och efter att vi på olika sätt utsatte dem för akut stress, berättar Dan Hasson. I hörseltesterna fick de klicka så fort de hörde en ton. I en annan fick de i uppgift att höra tal i en brusig miljö. Det tredje handlade om att personerna vid olika ljudnivåer skulle uppge när de tyckte att ljudet blev obehagligt.

Under fem minuter utsatte forskarna försökspersonerna för olika former av stressituationer och mätte stressnivåerna, genom blodprov, före och efter. Stressperioden var en kombination av mental prestation med aktivt störande inslag (de skulle på en lista klicka vilken färg som ord hade, så snabbt som möjligt), en rent fysisk stress som bestod i att de fick ha handen i iskallt vatten, och en social stress genom att de blev filmade med en videokamera eller någon stod och stirrade på dem.

När forskarna efter den här stresskuren åter mätte vid vilken ljudnivå som personerna upplevde obehag, visade det sig att ljudet påverkade de tre grupperna helt olika:

 • De som hade låg nivå av emotionell utmattning klarade en högre ljudnivå tidigare – de “blundade” med öronen.
 • De som fanns på en medelnivå hade kvar samma obehagsnivå som tidigare – de “kisade” med öronen.
 • Personerna med en hög nivå av emotionell utmaning hade blivit mer ljudkänsliga av stresspåslaget och rapporterade obehag vid en lägre ljudnivå än före – de hade öronen vidöppna.

– Man kan säga att de som var utmattade på en hög nivå spärrar upp öronen och får ökade hörselproblemen, säger Dan Hasson. De kan reagera redan på normal samtalsnivå och tycker att det skär i öronen. Detta blir handikappande för dem.

Varva ner snabbt

En nyckelfråga i det här sammanhanget handlar om hur man reagerar på stress och vilken förmåga man har att anpassa sig och återhämta sig snabbt, förklarar Dan Hasson.

– När du blir utsatt för stress är det viktigt att du kan varva ner snabbt. Det är den bästa stressreaktionen, det ger dig ett starkt skydd mot sjukdomar som har med stress att göra. Men om du är utsatt för långvarig stress, kan du bli utmattad. Då hjälper det inte hur mycket du vilar, du känner dig trött ändå.

Det här betyder att för den som vill skydda sig mot hörselproblem, blir det otroligt viktigt att snabbt kunna varva ner, efter att man varit utsatt för stress, konstaterar Dan Hasson. Detta kan låta enkelt, men hans erfarenhet är att människor tycker att det är komplicerat. Det går att träna in metoder för snabb nedvarvning och väva in det som en del i vardagen. Det kan handla om så enkla saker som att ta djupa andetag. Stressade människor andas ofta för ytligt.

Dan Hasson berättar att studier också visar att hur man förmår att hantera stress och graden av emotionell utmattning direkt hänger ihop med risken för tinnitus – och det gäller alldeles speciellt män. Det är viktigare än sådant som man brukar koppla ihop med att någon drabbas av tinnitus, som nedsatt hörsel och överkänslighet för ljud.

Andra studier visar att de som har högre nivå av emotionell utmattning har det svårare att höra tal i bullrigare miljöer. Detta gäller särskilt män och särskilt efter att de varit med om en stressande situation.

Skräddarsydda öronproppar med filter

Förutom att göra vad som går att göra för att undvika stressande situationer och se till att snabbt varva ned – vad kan man göra själv, om man har hörselproblem, eller vill hindra att man får det? En mycket konkret och praktisk sak är att skaffa hörselproppar, som är skräddarsydda för varje individ, berättar Dan Hasson.

– Tidigare kostade sådana hörselproppar flera tusen kronor, men nu kan man få det för några hundralappar. Det här kan exempelvis tusentals anställda i förskolorna använda. Det blir som ett filter, där de kan fortfarande kan höra vad barnen säger, men filtret tar udden av de skadliga ljuden.

För att underlätta för människor att tidigt upptäcka hörselproblem utvecklar forskarna nu program för att man ska kunna använda specialutrustade Ipads med hörlurar, för att enkelt kunna mäta de anställdas hörsel ute på arbetsplatserna.

– Med ett test på fem minuter kan du se om du kan behöva uppsöka företagshälsovården för att få mer hjälp, säger Dan Hasson.

Inlägg taggat med:

Riskbedömningar
Stresshantering
Ljud
Text: Mats Utbult, 28 mars 2014

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?