Stress försämrar hörsel och det kan öka stressen

28 mars 2014 Lästid: 8 min
Sammanfattning av artikeln

Antalet människor med hörselproblem ökar i arbetslivet. För att undvika sjukskrivningar behöver vi förebygga och behandla bättre.

Buller, stigande ålder, stress, sjukdom och olycka kan orsaka hörselproblem.

Förmåga att hantera stress och påfrestningar påverkar risken att drabbas. Tester visar att utmattade är mer ljudkänsliga och får ökade hörselproblem.

Att undvika stress, se till att snabbt varva ner och att använda hörselproppar är några tips.

Man håller lur mot örat, tema hörselproblem och stress.
Buller ökar risken för hörselproblem – men det gör även långvarig stress. Män drabbas mer än kvinnor.

Foto: Pexels

Sammanfattning av artikeln

Antalet människor med hörselproblem ökar i arbetslivet. För att undvika sjukskrivningar behöver vi förebygga och behandla bättre.

Buller, stigande ålder, stress, sjukdom och olycka kan orsaka hörselproblem.

Förmåga att hantera stress och påfrestningar påverkar risken att drabbas. Tester visar att utmattade är mer ljudkänsliga och får ökade hörselproblem.

Att undvika stress, se till att snabbt varva ner och att använda hörselproppar är några tips.

– De som utsätts för långvarig stress och har svårt att varva ner löper större risk för att få problem med sin hörsel. Och att höra dåligt kan i sig öka stressen, säger forskaren Dan Hasson.

Dan Hasson hör till en grupp knuten till Karolinska institutet som forskar om stress och hörsel, i samarbete bland annat med Harvarduniversitetet i USA. Han berättar att det i hela världen finns 250 miljoner människor som lider av hörselnedsättning.

– Det här är ett av de tio vanligaste hälsoproblemen i medel- och höginkomstländerna. Där har mellan tio och femton procent hörselproblem.

Han menar att mycket tyder på att antalet människor i arbetslivet med hörselproblem kommer att öka.

– Vi behöver bli bättre på att förstå hörselproblem och hur vi ska förebygga och behandla dem. Hörseln är viktig för kommunikationen på arbetsplatsen. Om vi inte gör något åt hörselproblemen i arbetslivet, riskerar sjukskrivningarna att öka. Och de som får hörselproblem och inte använder hörapparat, trots att de behöver det, löper större risk att drabbas av tidig demens.

Män drabbas mer än kvinnor

Det finns flera huvudorsaker bakom en ökad risk för att få hörselproblem. Först kommer miljöfaktorer – framförallt buller, förstås. Mer överraskande är kanske att risken är större för män än för kvinnor:

– Det är viktigt att skilja på kvinnor och män när man gör undersökningar om hörselproblem. Mönstren ser helt olika ut, säger Dan Hasson.

Med stigande ålder ökar sannolikheten för hörselproblem. Och så finns det arvet – benägenhet för att höra sämre kan ligga i släkten.

Stress påverkar hörsel

– Men det är också känt att stress påverkar hörseln, förklarade han. Det verkar som om akut stress verkar skydda, så att man inte påverkas lika mycket av mycket högt ljud då. Men flera studier, bland annat djurförsök, visar att det kan vara skadligt för hörseln att långvarigt vara utsatt för stress.

Han tar som exempel en studie där 9000 arbetande svarade på frågor om hörselproblem och olika faktor: 31 procent hade hörselnedsättning eller tinnitus, eller både och – detta är mycket alarmerande, menade han.

Problemen var vanligare bland dem som drabbats av emotionell utmattning och långvarig stress, exempelvis på grund att de riskerade att mot sin vilja byta jobb, på grund av uppsägning eller hot om nedläggning av verksamheten.

Sannolikheten för hörselproblem ökade också bland dem som led av någon långvarig sjukdom, obehag efter en olycka, något funktionshinder eller annan svaghet. Faran var också större om man hade en självkänsla som baserade sig på vad man åstadkom. De som uppgav att de sov dåligt och själva beskrev sin hälsa som dålig hade också oftare hörselproblem.

Försök med olika nivåer av utmattning

Vilken förmåga man har att hantera stress och påfrestningar påverkar också hur man drabbas av problem med sin hörsel.

– Vi gjorde för några år sedan en studie av orkestermusiker och hur olika faktorer påverkade deras hörsel. Det visade sig att de musiker som hade hörselproblem ofta hade det svårare att varva ner, jämfört med andra, berättar Dan Hassan.

I en särskild studie undersökte forskarna så en grupp på 350 försökspersoner med låg, medel och hög nivå av emotionell utmattning.

Hörseln är viktig för kommunikationen på arbetsplatsen. Om vi inte gör något åt hörselproblemen i arbetslivet, riskerar sjukskrivningarna att öka.

Deltagarna fick svara på en omfattande enkät, och mättes på en rad vis: puls, blodtryck, midja, stuss, hjärtfrekvensvariabilitet och halter av ”stresshormoner”, med mera. På så sätt tog forskarna bland annat reda på hur uppe i varv de var och vilken förmåga att reparera sig som de hade. Och så fick de genomgå försök.

Test med stress och hörsel

– Vi genomförde hörseltester före och efter att vi på olika sätt utsatte dem för akut stress, berättar Dan Hasson. I hörseltesterna fick de klicka så fort de hörde en ton. I en annan fick de i uppgift att höra tal i en brusig miljö. Det tredje handlade om att personerna vid olika ljudnivåer skulle uppge när de tyckte att ljudet blev obehagligt.

Under fem minuter utsatte forskarna försökspersonerna för olika former av stressituationer och mätte stressnivåerna, genom blodprov, före och efter. Stressperioden var en kombination av mental prestation med aktivt störande inslag (de skulle på en lista klicka vilken färg som ord hade, så snabbt som möjligt), en rent fysisk stress som bestod i att de fick ha handen i iskallt vatten, och en social stress genom att de blev filmade med en videokamera eller någon stod och stirrade på dem.

Utmattningsnivå påverkar ljudkänslighet

När forskarna efter den här stresskuren åter mätte vid vilken ljudnivå som personerna upplevde obehag, visade det sig att ljudet påverkade de tre grupperna helt olika:

  • De som hade låg nivå av emotionell utmattning klarade en högre ljudnivå tidigare – de ”blundade” med öronen.
  • De som fanns på en medelnivå hade kvar samma obehagsnivå som tidigare – de ”kisade” med öronen.
  • Personerna med en hög nivå av emotionell utmaning hade blivit mer ljudkänsliga av stresspåslaget och rapporterade obehag vid en lägre ljudnivå än före – de hade öronen vidöppna.

– Man kan säga att de som var utmattade på en hög nivå spärrar upp öronen och får ökade hörselproblem, säger Dan Hasson. De kan reagera redan på normal samtalsnivå och tycker att det skär i öronen. Detta blir handikappande för dem.

Snabb återhämtning viktig

En nyckelfråga i det här sammanhanget handlar om hur man reagerar på stress och vilken förmåga man har att anpassa sig och återhämta sig snabbt, förklarar Dan Hasson.

– När du blir utsatt för stress är det viktigt att du kan varva ner snabbt. Det är den bästa stressreaktionen, det ger dig ett starkt skydd mot sjukdomar som har med stress att göra. Men om du är utsatt för långvarig stress, kan du bli utmattad. Då hjälper det inte hur mycket du vilar, du känner dig trött ändå.

Det här betyder att för den som vill skydda sig mot hörselproblem, blir det otroligt viktigt att snabbt kunna varva ner, efter att man varit utsatt för stress, konstaterar Dan Hasson. Detta kan låta enkelt, men hans erfarenhet är att människor tycker att det är komplicerat. Det går att träna in metoder för snabb nedvarvning och väva in det som en del i vardagen. Det kan handla om så enkla saker som att ta djupa andetag. Stressade människor andas ofta för ytligt.

Stress påverkar tinnitus

Dan Hasson berättar att studier också visar att hur man förmår att hantera stress och graden av emotionell utmattning direkt hänger ihop med risken för tinnitus. Det gäller alldeles speciellt män. Det är viktigare än sådant som man brukar koppla ihop med att någon drabbas av tinnitus, som nedsatt hörsel och överkänslighet för ljud.

Andra studier visar att de som har högre nivå av emotionell utmattning har det svårare att höra tal i bullrigare miljöer. Detta gäller särskilt män och särskilt efter att de varit med om en stressande situation.

Skräddarsydda öronproppar med filter

Förutom att göra vad som går att göra för att undvika stressande situationer och se till att snabbt varva ned – vad kan man göra själv, om man har hörselproblem, eller vill hindra att man får det? En mycket konkret och praktisk sak är att skaffa hörselproppar, som är skräddarsydda för varje individ, berättar Dan Hasson.

– Tidigare kostade sådana hörselproppar flera tusen kronor, men nu kan man få det för några hundralappar. Det här kan exempelvis tusentals anställda i förskolorna använda. Det blir som ett filter, där de kan fortfarande kan höra vad barnen säger, men filtret tar udden av de skadliga ljuden.

För att underlätta för människor att tidigt upptäcka hörselproblem utvecklar forskarna nu program för att man ska kunna använda specialutrustade Ipads med hörlurar, för att enkelt kunna mäta de anställdas hörsel ute på arbetsplatserna.

– Med ett test på fem minuter kan du se om du kan behöva uppsöka företagshälsovården för att få mer hjälp, säger Dan Hasson.

3 tips

1. Ljudstörd? Det finns moderna, individanpassade hörselproppar för ett par hundralappar.

2. Ett skydd mot hörselproblem på grund av stress är att lära metoder att varva ner snabbt i vardagen. Det kan vara så enkelt som att ta djupa andetag.

3. Tänk på att de med en hög nivå av utmattning ”spärrar upp” öronen och tycker att det skär i öronen redan på normal samtalsnivå.

Fakta om forskningen

Projektledare: Dan Hasson

Organisation: Forskare, Karolinska institutet

Projekt: ”Stressrelaterade hörselproblem – bättre diagnos, prevention och behandling”

Projekttid: 2012-01-01 – 2014-12-31

Mota bort stressen

Minska stressen med regelbunden återhämtning under arbetsdagen. Två kvinnor samtalar utomhus, tema återhämtning.

Ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Forskning på 5 – strategier för återhämtning och Forskning på 5 – återhämtning i praktiken.

  • Se en kort film och läs om vad forskningen kommit fram till
  • Prata om hur det fungerar hos er
  • Bestäm hur ni vill jobba vidare

Text: Mats Utbult