Schemaläggarens guide för nattarbete

7 februari 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Skiftarbete i vård och omsorg innebär också nattpass. Hur ska man lägga scheman som gör att medarbetarna mår bra? Det kan vara svårt, för det finns många saker at ta hänsyn till.

Nu finns en guide som kan hjälpa till med det. Guiden bygger på forskning från Sverige och andra länder.

Några viktiga råd är: lägg inte fler än tre nattpass i följd. Se till att det finns gott om återhämtning mellan passen. Tänk på att blanda nyanställda med erfarna medarbetare.

Två barnmorskor som sitter vid en dator på vårdmottagning och pratar
Nattarbete kan innebära en hel del hälsorisker. Ett bra schema kan minska de riskerna.

Foto: Sara Winsnes, Johnér bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Skiftarbete i vård och omsorg innebär också nattpass. Hur ska man lägga scheman som gör att medarbetarna mår bra? Det kan vara svårt, för det finns många saker at ta hänsyn till.

Nu finns en guide som kan hjälpa till med det. Guiden bygger på forskning från Sverige och andra länder.

Några viktiga råd är: lägg inte fler än tre nattpass i följd. Se till att det finns gott om återhämtning mellan passen. Tänk på att blanda nyanställda med erfarna medarbetare.

Att lägga schema för skiftarbete där nattpass ingår, det kan vara en utmaning. I en ny guide – baserad på senaste forskningen – finns råd om vad en schemaläggare behöver tänka på.

Schemaläggning är en konst. En schemaläggare ska inte bara ha koll på vilken sorts bemanning som behövs vid olika tider på arbetsplatsen. Hen ska dessutom ha kunskap om vad som är hälsosamt, och vad som gäller enligt lag.  Schemaläggaren behöver också ta hänsyn till medarbetarnas individuella behov.

Annika-Lindahl-Norberg.– Det är inte minst viktigt att personalens övriga liv ska kunna fungera. Annars blir det svårt att behålla dem.

Det säger Annika Lindahl, psykolog och forskare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm, och en av författarna till guiden.

– Vi har gjort guiden för att minska ohälsan som orsakas av nattarbete, och för att underlätta schemaläggarnas svåra arbete.

Schemaläggare i vården är ofta sjuksköterskor som bytt roll. Det kan också vara någon med hr- eller personalansvar. I kommunal omsorg kan det vara första linjens chefer.

Ett bra schema hör ihop med patientsäkerhet.

Annika Lindahl, psykolog och forskare.

– Det är ett stort och svårt arbete. Uppdraget är att få ihop schemat – men man har inte inflytande över resurserna. Har man inget svängrum för ett bra schema har man inte så mycket nytta av kunskapen om vad som är hälsosamt.

Guiden är tänkt för schemaläggarna, och för de som själva arbetar skift – men också för de som kan påverka resurserna.

– Vi hoppas att guiden också når dem som har inflytande över personalens nattarbete. Politiskt förtroendevalda är ju de som har det yttersta ansvaret för att sjukvården ska fungera optimalt. Ett bra schema hör ihop med patientsäkerhet.

Hälsorisker med nattarbete

Det finns en hel del hälsorisker med skiftarbete, och särskilt vid nattarbete. Nattarbete kan ge störningar i dygnsrytmen och risk för minskad sömn. Det kan påverka hälsan på olika sätt, visar forskning.

Den som jobbar mycket natt kan få en ökad risk för högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke, typ 2-diabetes och cancer; hos kvinnor främst bröstcancer. Gravida kvinnor riskerar att föda för tidigt. Det finns också studier som tyder på att risken ökar för stickskador och olycksfall, för den som arbetar mer än tre nätter i följd.

Minst elva timmars återhämtning

Ett av de viktigaste råden i guiden är att ge tillräcklig tid för återhämtning mellan arbetspassen, menar Annika Lindahl. Hon står själv bakom en del av forskningen som ligger till grund för guiden, framför allt intervjuer med sjuksköterskor om deras upplevelse av att jobba natt.  Läs en tidigare artikel hos Suntarbetsliv.

– Det här med tiden för återhämtning mellan arbetspassen var något som mina intervjupersoner med nattjobb tryckte mycket på. Om du jobbar kväll och slutar vid niotiden, så ska du byta om, resa hem, komma i säng. Sen ska du vakna och duscha, äta frukost och ta dig till jobbet så att du är där strax före sju. Då blir tiden för sömn väldigt kort och det blir liten tid för återhämtning. Det påverkar också den lediga tiden efter nästa pass, som slutar på eftermiddagen.

Elva timmars återhämtning mellan arbetspass är en EU-regel som gäller även i Sverige. I flera år har man i svenska kollektivavtal ändå gjort undantag för detta. Därför har många medarbetare i vård och omsorg inte haft elva timmar mellan sina arbetspass. Men från och med 1 oktober 2023 ska det i princip inte gå att göra sådana undantag från denna regel. Det innebär att många verksamheter nu måste göra om sina scheman.

Ta hänsyn till individuella behov

Det är viktigt med generell kunskap om hälsosam schemaläggning. Men en schemaläggare behöver också ta hänsyn till individens behov när man lägger schema. Att skapa ett hälsosamt schema kan bli ett dilemma också för den enskilde. Man vet kanske vad som egentligen är bra för hälsan, men man behöver också få ihop arbetet med sitt privatliv.

– På arbetsplatser där man använder sig av önskeschema kan ju var och en lägga in sina önskemål och schemaläggaren försöker sedan lägga ut passen rättvist. Men det kan aldrig bli helt bra. För det är ofta tajt att få ihop de olika passen. Får man som individ ett eller två av sina pass flyttade så rasar liksom hela bygget.

Många trivs med nattarbete

Det är förstås inte bara schemat som spelar in för att man ska trivas med att jobba natt.

– I mina intervjuer var det många sjuksköterskor som uppskattade att jobba natt. Som sjuksköterska får man då mer utrymme att utöva sitt yrke. Man hinner följa patienterna på ett annat sätt, och kan lägga upp sitt arbete lite mer som det passar en själv. På dagen har man en mer fragmentiserad arbetstid, säger Annika Lindahl.

Visste du att...

risken ökar för fallolyckor och stickskador, när man har mindre än elva timmars återhämtning mellan arbetspass.

Om guiden

Namn:
Att planera skift- och nattarbete i vård och omsorg

I guiden presenteras råd vid schemaläggning och en sammanfattning av hälsorisker vid skift- och nattarbete. Guiden ges ut av Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm.

Författare
Annika Lindahl, psykolog och docent
Carolina Bigert, överläkare och medicine doktor
Per Gustavsson, överläkare och professor

Alla tre är knutna till Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm.

Här hittar du guiden

Nattarbete - 6 råd vid schemaläggning

  1. Lägg högst ett nattpass i veckan för medarbetare som är gravida.
  2. Undvik skiftscheman med fler än tre nätter i rad.
  3. Se till att få återhämtning mellan arbetspassen: minst elva timmar mellan passen, och minst 28 timmar vid byte från nattarbete till annat skift.
  4. Se till att det blir en bra mix mellan nyanställda och erfarna, så att de nya kan få stöd av sina kollegor.
  5. Se till att bemanningen räcker till även för plötsliga arbetstoppar.
  6. Erbjud medicinska kontroller vid nattarbete. Se till att det blir tydligt att det handlar om en riskbedömning, inte någon vanlig hälsokontroll, och att det finns åtgärder och uppföljning kopplat till kontrollerna.

Checklista – Arbetstidens förläggning

Hur ska arbetstiden planeras bäst för att främja hälsa? Med hjälp av en checklista från Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen kan ni gå igenom faktorer som har betydelse för arbetstidens förläggning.

illustration planering / schemaHär får ni också hjälp att: 

  • Undersöka hur det ser ut på er egen arbetsplats
  • Återkoppla resultatet av undersökningen med de som berörs
  • Göra en handlingsplan

Här hittar du checklistan och stöd för att använda den i ert systematiska arbetsmiljöarbete.

 

Text: Åsa Hammar
Kontakt: [email protected]