Jobba på nya sätt

Jobba på nya sätt

Om att jobba och leda på distans samt planera återgång till arbetsplatsen

Återgång till arbetsplatsen  

Vaccinationen mot covid-19 pågår och restriktionerna lättas successivt. Här finns tips om vad som är bra att tänka på vid omställningen till det “nya normala” arbetslivet. 

Coronapandemin har förändrat arbetssättet för de allra flesta, både för de som har kunnat jobba hemifrån och de som inte har det. När allt fler kommer tillbaka till arbetsplatsen är det viktigt att tänka igenom situationen för alla. Hur ska smittrisker hanteras och hur ska framtida arbetssätt se ut?
Här finns fler tips för en säker återgång.

Det nya normala arbetslivet

Forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet ger råd om vad man kan tänka på vid omställningen till det ”nya normala” arbetslivet. Tipsen är hämtade från ett pågående forskningsprojekt om att arbeta hemifrån under pandemin, men även från tidigare forskning om distansarbete och arbetsmiljö. Läs mer om forskningen.

Vid omställningen är det viktigt att ta hänsyn till följande perspektiv: verksamhetens strategier och mål, arbetsmiljö, organisatoriska förutsättningar, ekonomiska aspekter, arbetsgivarens attraktivitet, kompetensförsörjning, lagar, avtal och regelverk.

Jobba hemifrån  

Distansarbete ställer andra typer av krav på ledning, arbetsmiljön och gränsdragning mellan arbete och privatliv. 

Fixa bra ergonomi när du jobbar hemifrån

Film från Gilla Jobbet 2020 med ergonom Jan-Erik Ståhl.

Fixa bra ergonomi när du jobbar hemifrån
Titta på filmen
Längd på video: 04:00

Leda på distans

Under coronapandemin, och även efter pandemin, behöver många chefer leda på distans. Det innebär nya utmaningar i ledarskapet.  

  Skyddsombud på distans – hur går det?

  Att arbeta på distans ställer nya krav på alla. Här finns tips till dig som är skyddsombud.

   Gränsen mellan arbete och fritid utmanas

   Vi människor är olika och har olika behov av att upprätthålla gränsen mellan arbete och fritid. Det finns sju strategier som forskare identifierat som bygger på två olika huvudgrupper: de som har ett behov av att särskilja arbete och fritid, de så kallade separerarna, och de som låter arbete och övrigt liv gå in i varandra mer, de så kallade integrerarna. I filmen får du höra forskarna berätta om de olika strategierna

   Arbetsmiljö för hemarbetare

   Att jobba hemma ställer inte bara krav på att kunna sätta gränser mellan arbete och övrigt liv, det handlar också om att kunna skapa ett mentalt utrymme för arbetet i en miljö som kanske får dig att tänka på allt annat än jobb. Ergonomin kan också behöva ses över.   

   Tips till dig som är chef eller skyddsombud  

   • Regelbundna och korta avstämningar med de som arbetar hemma ökar känslan av involvering och samhörighet. 
   • Undersök om det finns behov av ergonomiska hjälpmedel för att skapa en bra arbetsmiljö hemma.  
   • Lyssna in vilka behov som kommer upp och prata om hur ni kan lösa dem. 
   • Skapa strukturer som involverar både de som är på arbetsplatsen och de som arbetar på distans 
   • Planera in digitala fikastunder där ni pratar om annat än jobb 

   Tips och råd från Prevent om hur du skapar en bra arbetsplats hemma

   Digitala möten – så lyckas du  

   Coronapandemin har lett till att många möten nu genomförs digitalt. På kort tid har många fått en god erfarenhet av att genomföra digitala möten. Tips från Luleå Tekniska Universitet om hur du lyckas med digitala möten.

   Ta vara på kompetensen

   Under  coronapandemin utmanas många verksamheter till dess yttersta gräns för vad som är möjligt. Då gäller det att så långt det går tänka i nya banor och använda de resurser man har på bästa sätt.  

   Arbetsväxling i coronatider

   Möjligheten att byta arbetsuppgifter är en av friskfaktorerna för en god arbetsmiljö. Arbetsväxling är högaktuellt. Samtidigt är det förstås viktigt att värna kvalitet och säkerhet i arbetet. Det kan behövas utbildning eller en introduktion för att kunna byta arbetsuppgifter.

   Arbetsanpassa i tid

   Det är alltid viktigt att förebygga ohälsa och sjukskrivningar. Inte minst under coronapandemin då alla resurser behövs för att vi ska klara krisen så bra som möjligt. Ett sätt att ta tillvara på resurser och arbetsförmåga är att snabbt göra arbetsanpassningar om det finns tidiga signaler på att någon inte orkar eller om det finns medarbetare som tillhör någon riskgrupp eller är gravida. Då kan ni minska risken för sjukskrivning och ta tillvara arbetsförmåga.   

   För att hitta arbetsanpassningar som är träffsäkra, alltså gör nytta utifrån den situation medarbetaren befinner sig i,  är det viktigt att ni tar er tid till dialog.  

   I Prehabguiden finns stöd för arbetet med arbetsanpassningar.