Jobba på nya sätt

Om att jobba och leda på distans samt planera återgång till arbetsplatsen

Återgång till arbetsplatsen  

Vaccinationen mot covid-19 pågår samtidigt som restriktioner och rekommendationer om att arbeta hemifrån varierar beroende på smittoläget. Här finns tips om vad som är bra att tänka på vid omställningen till det “nya normala” arbetslivet. 

Coronapandemin har förändrat arbetssättet för de allra flesta, både för de som har kunnat jobba hemifrån och de som inte har det. När allt fler kommer tillbaka till arbetsplatsen är det viktigt att tänka igenom situationen för alla. Använd checklistan för förberedelser och hantering av återgång till arbetsplatsen. Checklistan är framtagen av Prevent.

Forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet ger råd om vad man kan tänka på vid omställningen till det ”nya normala” arbetslivet. Tipsen är hämtade från ett pågående forskningsprojekt om att arbeta hemifrån under pandemin, men även från tidigare forskning om distansarbete och arbetsmiljö. Läs mer om i Forskning på 5: Distansarbete – helt eller delvis

Jobba hemifrån  

Distansarbete ställer andra typer av krav på ledning, arbetsmiljön och gränsdragning mellan arbete och privatliv. 

Fixa bra ergonomi när du jobbar hemifrån

Film från Gilla Jobbet 2020 med ergonom Jan-Erik Ståhl.

Fixa bra ergonomi när du jobbar hemifrån
Titta på filmen
Längd på video: 04:00

Leda på distans

Under coronapandemin, och även efter pandemin, behöver många chefer leda på distans. Det innebär nya utmaningar i ledarskapet.  

  Skyddsombud på distans – hur går det?

  Att arbeta på distans ställer nya krav på alla. Här finns tips till dig som är skyddsombud.

   Gränsen mellan arbete och fritid utmanas

   Vi människor är olika och har olika behov av att upprätthålla gränsen mellan arbete och fritid. Det finns sju strategier som forskare identifierat som bygger på två olika huvudgrupper: de som har ett behov av att särskilja arbete och fritid, de så kallade separerarna, och de som låter arbete och övrigt liv gå in i varandra mer, de så kallade integrerarna. I filmen får du höra forskarna berätta om de olika strategierna

   Digitala möten – så lyckas du  

   Coronapandemin har lett till att många möten nu genomförs digitalt. Och det är sannolikt också en utveckling som till stor del är här för att stanna. I digitala möten kan det vara en utmaning att få till en bra dialog där alla perspektiv kommer med i samtalen. Tekniken kan utgöra hinder i kommunikationen men samtidigt göra det möjligt att hitta nya sätt att prata med varandra på.

   I den här aktiviteten i verktyget “Bättre möten” kan ni tillsammans prata om hur ni kan få ut mer av era digitala möten.

   Tips från Luleå Tekniska Universitet om hur du lyckas med digitala möten.