Distansledarskap, möte med chefen via videolänk

Vid distansarbetet är det viktigt att chefen kommunicerar mycket, gärna ansikte mot ansikte. Men gör det tydligt att det är ”check in”, och inte ”check on". Det säger forskarna bakom en ny forskningsgenomgång.

Foto: Johnér Bildbyrå

Så blir du en bättre chef på distans

Du som leder på distans kan påverka medarbetarnas mående. Det är viktigt att visa tillit och kommunicera mycket, visar ny forskning. Det finns också en fråga som du som chef bör undvika att ställa.

– Pandemin tvingade oss till en snabb omställning och en chockdigitalisering. Den tvingade också fram ledarskap och medarbetarskap på distans.

Det säger Daniel Lundqvist, universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.

Under ett seminarium om distansledarskap berättar han om en stor forskningsgenomgång som han och kollegan Andreas Wallo håller på med. De undersöker om och hur distansledarskap påverkar medarbetarnas hälsa, välbefinnande och arbetsprestation.

Hittills har de gått igenom 40 studier i jakten på svar. De flesta är dock gjorda innan pandemin.

Påverkar välbefinnande och arbetstillfredsställelse

Studierna som de har gått igenom hittills är ganska entydiga: ledarskapet vid distansarbete kan påverka medarbetarnas välbefinnande – framför allt arbetsrelaterat sådant – och arbetstillfredsställelse. Det i sin tur kan göra att medarbetarnas presterar bättre.

Enligt en av studierna är chefens roll faktiskt ännu viktigare än vanligt, när man arbetar på distans. Det eftersom man är mer isolerad från andra kollegor.

– Chefsrelationen blir viktigare, och chefen har större påverkan på arbetstillfredsställelsen.

Chefsrelationen blir viktigare

En grundfråga i sammanhanget är hur välbefinnandet, hälsa och prestation över huvud taget kan påverkas av distansarbete. Svaret är att det är olika. Vissa får ett bättre välbefinnande – andra sämre. Samma sak med effektiviteten.

Några tänkbara risker med distansarbetet är:

 • Medarbetare kan bli isolerade
 • Det kan uppstå konflikt mellan distansarbetare och sådana som finns på plats
 • Det kan vara svårare för chefen att upptäcka ohälsa
 • Det kan vara svårare för vissa medarbetare att prestera

Vilket ledarskap främjar välbefinnandet?

Nästa fråga som forskarna ville ha svar på var hur chefen kan påverka allt detta. De kom fram till att finns ett antal saker som chefen kan göra för att främja medarbetarnas välbefinnande.

Chefen bör:

 • Motivera, inspirera och föregå med gott exempel
 • Visa tillit (tro på att medarbetarna faktiskt gör sitt jobb)
 • Visa stöd
 • Kommunicera regelbundet samt vid behov
 • Ha tydlig kommunikation. Uppmuntra, beröm och ge feedback

– Det är viktigt med den här tilliten. Det gäller att släppa på tyglarna och inte kräva synlighet från medarbetarens sida. Chefen bör inte heller skoja genom att säga saker som ”ringer jag mitt i gräsklippningen nu”. Det kan leda till att medarbetare tar illa upp.

Det säger Andreas Wallo, biträdande professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet, under samma seminarium.

– Det är också jätteviktigt med kommunikation, gärna ansikte mot ansikte. Men gör det tydligt att det är ”check in”, och inte ”check on”.

Chefen bör också föregå med gott exempel.

– Chefen bör till exempel ta hand om sin egen hälsa.

Inolvera medarbetarna

Andreas Wallo tycker att det ibland är lite väl generöst med råd om distansledarskap nu under pandemin.

– Det är ofta ”7 råd för distansledarskap”, men de är sällan forskningsbaserade. Dessutom är de väldigt förenklade. Det finns inga enkla svar här.

Istället tycker han att organisationen ska titta på forskningen för vad som utmärker ett bra ledarskap, och involvera medarbetarna i att applicera det som passar på just den här arbetsplatsen.

Förstå hur det här passar in hos er

– Förstå hur det här passar in hos er, och skapa kontrakt eller riktlinjer för hur distansarbetet ska fungera utifrån det. Kommunicera mycket och utvärdera vad som funkar.

Han tycker inte att man ska ryckas med i det som han beskriver som ”jakten på ett nytt sorts ledarskap”.

– Distansledarskap är egentligen samma ledarskap som det som sker på plats. Det är bara formerna som har förändrats.

Text: Anna Wettergård, 18 maj 2021

Senaste artiklar

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Viktigt med återhämtning – även för chefen

Återhämtning är oerhört viktigt för vårdpersonal så här i pandemitider – inte minst för cheferna. Självempati, utrymme för klagomål och mikropauser är några återhämtningstips från Region Stockholms centrum för kris…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en man med afrikanskt utseende och en blond kvinna, både i arbetskldäer för vården, lutar sig över ett papper och ler, stående i en ljus korridor.

Mentorskap med oväntad vinst

Ett väldigt lovvärt och ambitiöst projekt, med en oväntad extra vinst. Det tycker forskaren Roy Liff om Västra Götalandsregionens mentorsprojekt,...