Kvinnor med tunga jobb behöver träna mer

Allt fler kvinnor har en aktiv fritid. Men det gäller inte dem som har tunga, enformiga fysiska jobb, visar forskning. “De skulle behöva röra på sig på mer allsidigt för att minska risken för förslitningar”, säger professor Kerstin Landin, Sahlgrenska Akademin.

Det är stor skillnad på livsförhållanden för kvinnor i övre medelåldern. En majoritet har stillasittande arbeten. I den gruppen är det allt fler som har en aktiv fritid. De som har fysiskt krävande arbeten, som lokalvårdare och hemtjänstpersonal, tar det däremot lugnt på fritiden.

– Det är ju inte så konstigt. De är ju trötta när de kommer från arbetet, säger Kerstin Landin, handledare för Penelope Trimpou som doktorerat på en avhandling om risk för frakturer.

Skonsam träning

Skonsam träning som bygger upp skelettet

Störst risk att råka ut för frakturer har kvinnor som både har ett fysiskt ansträngande arbete och som är passiva på fritiden. Den fysiska aktiviteten på arbetet bygger inte upp kroppen.

– Vi vet att den ensidiga, statiska tunga aktiviteten på jobbet är skadlig, den sliter på kroppen, säger Kerstin Landin.

Hennes råd till kvinnor med tunga arbeten är att försöka hitta skonsam träning som bygger upp skelettet.

Gruppen kvinnor som har fysiskt tunga arbeten har minskat sedan 90-talets början, från 19 procent till 11 procent. Trots detta är det allt fler kvinnor som råkar ut för frakturer. Det händer var tredje kvinna i arbetsför ålder någon gång.

Vildare 45-åringar

Det finns flera förklaringar. En är att andelen kvinnor som tar tillskott av östrogen under klimakteriet har minskat från 30 till 8 procent. Mängden östrogen minskar under klimakteriet. Det leder till förlust av benmassa och ökar risken för benbrott. En annan förklaring är att kvinnor rör sig mer “vilt” än tidigare. De utsätter sig för mer strapatser.

– Vi kan se att kvinnor i 40-45-års åldern är mer aktiva än tidigare generationer, de reser mer och de gör “vildare saker”, som att löpa och klättra i berg.

Det är väldigt bra att människor har blivit mer aktiva eftersom motion bygger upp skelettet, men forskare och läkare önskar att det görs med balans och måtta, så att risken för skador minskar. Att röra sig måttligt kan ha väldigt positiva konsekvenser.

– Fysisk aktivitet är en färskvara och det är aldrig för sent att börja röra på sig. En promenad runt kvarteret en till tre gånger dagligen kan göra stor skillnad både för din muskelmassa, din muskelstyrka och din balans, säger Penelope Trimpou.

Text: Louise Hertzberg, 26 mars 2014

Senaste artiklar

A, B och C minskar stressen i förskolan

A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn…

Hybridkontor med flera vinster i Borlänge

”Om det fungerar så finns det stora vinster att hämta för miljön, ekonomin, arbetsmiljön och verksamheten”. Så motiverar Borlänge kommun beslutet att låta anställda fortsätta jobba hemifrån på femtio procent.…

Så ska de få bättre arbetsmiljö i förskolorna

Nu satsar hela Förskoleförvaltningen i Göteborg på att införa friskfaktorer i sitt arbetsmiljöarbete. På sikt ska det märkas på alla kommunala förskolor. Målet är att öka frisknärvaron hos medarbetare och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?