Kontorsanställda rör sig mer än de tror

30 januari 2023 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Anställda på kontor sitter mycket under arbetsdagen. Att sitta mycket kan leda till ohälsa.

Men kontorsanställda sitter inte så mycket som man kan tro – bara lite mer än vad EU:s arbetsmiljöbyrå rekommenderar. Det visar en ny översikt av forskning om det.

Däremot är det viktigt att variera mellan rörelse och sittande under arbetsdagen. Hur den variationen ska se ut behövs det mer forskning om.

Två kvinnor vid ett skrivbord i kontorsrum - en sitter, en står.
Vi sitter mindre på kontor än vi själva tror - det visar en ny forskningsöversikt. Där har forskarna bara utgått från forskning som mäter rörelse på folk med hjälp av mätinstrument.

Foto: Therese Winberg / Johnér

Sammanfattning av artikeln

Anställda på kontor sitter mycket under arbetsdagen. Att sitta mycket kan leda till ohälsa.

Men kontorsanställda sitter inte så mycket som man kan tro – bara lite mer än vad EU:s arbetsmiljöbyrå rekommenderar. Det visar en ny översikt av forskning om det.

Däremot är det viktigt att variera mellan rörelse och sittande under arbetsdagen. Hur den variationen ska se ut behövs det mer forskning om.

Kontorsanställda sitter större delen av arbetsdagen, och det kan leda till ohälsa. Men hur mycket sitter de still egentligen? Och vad kan få dem att röra på sig mer under arbetsdagen? Svaren finns i en ny översikt om forskning i ämnet.

Inom många yrken är stillasittande inte något problem – snarare det motsatta. Städare till exempel behöver sitta mer. Men för dem som arbetar på kontor kan det lätt bli för lite fysisk aktivitet.

Forskarna bakom översikten har gått igenom 26 vetenskapliga studier av stillasittande hos kontorsanställda. De ville ta reda på både hur mycket kontorsanställda faktiskt sitter på dagarna och vad som påverkar hur mycket de sitter, står och rör på sig.

Exakt vad som är kontorsarbete är dock svårt att säga. Forskarna har exempelvis inte tagit med studier av så kallade call centers utan enbart av mer traditionella kontorsmiljöer.

Bara objektiva mätningar

Forskningsöversikten är den första någonsin av kontorsarbete och fysisk aktivitet, där man enbart utgår från undersökningar som mätt aktivitet med objektiva metoder. Forskarna i de studierna har använt sig av mätare på deltagarnas kroppar. Det har nämligen visat sig att det ofta blir fel om deltagarna själva uppger hur mycket de rör sig under sin arbetstid.

–  Det har varit väldigt många larmrapporter i media om faran med stillasittande och hur mycket vi sitter. Då behövs evidens i stället för gissningar, säger Svend Erik Mathiassen, professor vid Centrum för belastningsskadeforskning på Högskolan i Gävle och ansvarig forskare bakom översikten.

Rör på sig mer än man tror

Översikten visar att de som arbetar på kontor sitter mindre och rör på sig mer än man kanske tror. Fördelningen mellan sittande, stående och fysisk aktivitet hos kontorsarbetare ligger i själva verket nära rekommendationerna från EU:s arbetsmiljöbyrå EU-OSHA. De rekommenderar att man sitter högst 60 procent av arbetstiden. Kontorsarbetarna i forskningsöversikten satt i genomsnitt 70 procent av arbetsdagen.

Dessutom visade genomgången av forskningen att så kallade aktivitetsbaserade kontor knappt påverkar stillasittandet alls.

–  Ordet aktivitet i aktivitetsbaserade kontor handlar inte om fysisk aktivitet utan om arbetsuppgifterna. Men vi har ändå trott att man rör på sig mer där. Fast det var väldigt marginellt, konstaterar Svend Erik Mattiassen.

Variationen är viktig

Författarna bakom forskningsöversikten pekar på flera kunskapsluckor där vi behöver mer forskning. Vi behöver exempelvis veta mer om vilken roll som variationen mellan sittande, stående och fysisk aktivitet spelar. Det är antagligen inte bara den procentuella fördelningen som spelar roll för hälsan utan även hur långa stunder man sitter i sträck och hur ofta man rör på sig.

Allt tyder på att variationen är viktig.

Svend_Erik_Mathiassen

Svend Erik Mathiassen

–  Allt tyder på att variationen är viktig. Men vi vet väldigt lite om hur den bör se ut, både inom och mellan dagar. Om jag till exempel sitter nästan hela tiden i tre dagar, står upp i två och är fysiskt aktiv i en dag har det förmodligen en annan effekt på hälsan än om jag har den 3-2-1-fördelningen varje dag, säger Svend Erik Mathiassen.

Hans forskarlag funderar på att gå vidare och undersöka vilken roll som variationen mellan stillasittande och fysisk aktivitet spelar för hälsan. Då kan de till exempel jämföra olika yrkesgrupper med skilda mönster för sittande, stående och fysisk aktivitet. Vi behöver, menar Svend Erik Mathiassen, titta mycket mer på variationen och inte bara på medelvärden för fysisk aktivitet.

Om forskningsöversikten

Namn:
Fysisk (in)aktivitet i kontorsmiljöer. Här hittar du forskningsöversikten

Forskare:
Svend Erik Mathiassen och David Hallman vid Centrum för belastningsskadeforskning på Högskolan i Gävle.

Studien är en översikt av forskning om stillasittande på kontor. Den är en del i en serie forskningsöversikter som finansieras av Afa Försäkring.

 

Rörelse är viktigt - åtgärda på organisationsnivå

  • Se till att åtgärderna är på organisationsnivå. Det kan handla om att ändra arbetsuppgifterna, ändra fördelningen av dem eller lägga till nya arbetsuppgifter. Att exempelvis byta ut tio procent av kontorsarbetet mot en arbetsuppgift där man rör på sig får stor effekt.
  • Individinriktade åtgärder hjälper främst de som inte behöver någon hjälp. Råd om att anställda ska träna eller röra på sig har ingen bra effekt för dem som behöver det mest.
  • Om det är ett kontor i flera våningar är det bra om trapporna är fina och lockande. Hissen däremot får gärna vara lite tråkig och ligga längst in i ett hörn. Det gör att fler tar trapporna.
  • Promenadmöten kan fungera för vissa frågor och ökar kontorsarbetares fysiska aktivitet.

Källa: Svend Erik Mathiassen, professor vid Centrum för belastningsskadeforskning

Ta en paus med rörelse

Suntarbetsliv orange illustration av figur i rörelse

Du som sitter mycket på jobbet – ta en paus och testa några rörelser för att få igång knopp och kropp!

Här hittar du Suntarbetslivs affisch Pausgympa. Ladda ner, skriv ut och sätt upp på väggen!

Text: Michael Nyhaga
Kontakt: [email protected]