Coronasäkra kontoret inför återgången

21 september 2021 Lästid: 4 min
Två personer på ett kontor håller avstånd
Det gäller att hålla avstånd, när det är dags för många att återgå till kontoret. För att förenkla för medarbetarna är det bra om kontorsytan utformas på ett sätt som uppmuntrar människor att hålla avstånd.

Foto: Johnér Bildbyrå

Det gäller att skapa kontorsmiljöer som gör det lätt för medarbetare att hålla avståndet. Det är bland det viktigaste inför återgången till kontoret, säger KTH-forskaren Christina Bodin Danielsson.

Efter ett och ett halvt år med coronapandemi ändras restriktionerna. Det börjar bli dags för hundratusentals kontorsarbetare att återgå till kontoret – i högre eller lägre grad.

Christina Bodin DanielssonMen utmaningarna är många – inte minst vad det gäller att minska risken för smittspridning. Det säger Christina Bodin Danielsson, som är praktiserande arkitekt och docent i arkitektur vid Kungliga tekniska högskolan (KTH).

– Vi behöver samla ihop personalen igen samtidigt som det måste vara coronasäkert. Vi vill att medarbetarna ska träffas men vill vill också att de ska hålla distans.

Även om restriktionerna om att hålla avstånd hävs för många, så gäller de fortfarande för ovaccinerade medarbetare. Att fortsätta hålla avstånd är också en försiktighetsåtgärd för arbetsgivare som vill vara extra säkra på att slippa smittspridning på arbetsplatsen.

Bygg in signaler i rummet

Ett sätt att coronasäkra kontoret är att gestalta ytan på ett sätt som uppmuntrar människor att hålla avstånd. Det handlar om att bygga in signaler i rummet, med hjälp av sådant som färger, material och möblemang.

– Jobba med symboler och gestalta avståndet i rummet. Det går att göra snyggt med till exempel markeringar på golven, vackra spaljéer och så vidare. Var tydliga med att ”så här nära kan vi komma varandra”.

Jobba med symboler och gestalta avståndet i rummet

Man kan också skapa tydliga flöden för hur människor ska röra sig.

– Det kan till exempel handla om att man ska gå in på ett ställe och ut på ett annat.

Ett annat sätt att coronasäkra arbetsplatsen är att personalen regelbundet testar sig själva för corona. Däremot tycker Christina Bodin Danielsson inte att man behöver hålla på och sprita ytor i lokalen.

– Forskningen har visat att coronaviruset är luftburet och inte sprids via ytor. Så det är avstånd som gäller.

Fundera på utformningen av kontoret

Inför återgången till kontoret finns det också anledning att fundera på vilken sorts utformning man har på arbetsytan. Det påverkar nämligen smittspridningen.

– Det som absolut inte fungerar är traditionella öppna kontorslandskap där man sitter på rad. Där sitter man för nära varandra, och det finns oftast inte tillräckligt med stödmiljöer.

Stödmiljöer är platser dit medarbetare kan dra sig undan för att jobba enskilt. Något som är bra både för koncentrationen och för att minska smittspridningen.

Ur smittspridningssynpunkt finns det två varianter som är bättre, säger Christina Bodin Danielsson. Antingen så kallade cellkontor, där alla har sitt eget krypin – eller aktivitetsbaserade flexkontor, där medarbetarna inte har fasta platser utan flyttar sig mellan olika utrymmen beroende på vad de jobbar med för tillfället.

Aktivitetsbaserade flexkontor har också en fördel om flera fortsätter jobba hemifrån, eftersom de bygger på att alla medarbetare inte är på arbetsplatsen samtidigt. Man kan ha mindre lokaler, vilket sparar resurser – men det gäller då att tänka på att bygga in avstånd i rummet.

Positiva lösningar

– Jag tror att vi kommer att lösa den här nya situationen på ett bra sätt och det kommer att skapas kreativa lösningar. Jag tror inte att vi kommer gå tillbaka till att tränga ihop människor mer och mer i stora kontorslandskap.

Det kommer att skapas kreativa lösningar

En annan positiv sak som kan komma ut från pandemin är att även andra smittor kan minska. Dels för att kontoren kommer att bli glesare – men också för att kulturen i kontorsmiljöer har förändrats.

– Jag tror att vi kommer att slippa att folk kommer till jobbet med influensa eller magsjuka. Nu är det ju helt accepterat att jobba hemifrån istället när det behövs.

Tre snabba tips

Gestalta rummet så att det blir naturligt att hålla avstånd. Bygg in signaler med hjälp av sådant som färger, material och möblemang.

Skapa flöden så att man till exempel går in på ett ställe och ut på ett annat.

Se till att det finns utrymmen att arbeta avskilt.

Framtidens kontor

Christina Bodin Danielsson också engagerad i ett forskningsprojekt finansierat av RISE (Research Institutes of Sweden) där hon samarbetar med ett innovationsföretag för att ta fram tekniska lösningar för att smittsäkra framtidens kontor.

De skapar personliga arbetsplatser med smittskyddsbarriärer, som med bland annat strålning och nanosensorer kan upptäcka och döda virus och bakterier.

Forskning på 5 - Distansarbete helt eller delvis

Coronapandemin har gjort att många behövt jobba på distans. Nu planerar verksamheter för att gå tillbaka till arbetsplatsen.

Men hur ska det nya normala se ut – utifrån verksamhetens, medarbetares och andra viktiga perspektiv? Hur kan vi ta vara på erfarenheterna från distansarbetet?

I Suntarbetslivs verktyg forskning på 5 finns det ett avsnitt om distansarbete. Där finns information, dialogstartare och en kort film på temat.

Klicka här för att komma till forskning på 5: Distansarbete – helt eller delvis?

Text: Anna Wettergård