Två personer på ett kontor håller avstånd

Det gäller att hålla avstånd, när det är dags för många att återgå till kontoret. För att förenkla för medarbetarna är det bra om kontorsytan utformas på ett sätt som uppmuntrar människor att hålla avstånd.

Foto: Johnér Bildbyrå

Coronasäkra kontoret inför återgången

Det gäller att skapa kontorsmiljöer som gör det lätt för medarbetare att hålla avståndet. Det är bland det viktigaste inför återgången till kontoret, säger KTH-forskaren Christina Bodin Danielsson.

Efter ett och ett halvt år med coronapandemi ändras restriktionerna. Det börjar bli dags för hundratusentals kontorsarbetare att återgå till kontoret – i högre eller lägre grad.

Christina Bodin DanielssonMen utmaningarna är många – inte minst vad det gäller att minska risken för smittspridning. Det säger Christina Bodin Danielsson, som är praktiserande arkitekt och docent i arkitektur vid Kungliga tekniska högskolan (KTH).

– Vi behöver samla ihop personalen igen samtidigt som det måste vara coronasäkert. Vi vill att medarbetarna ska träffas men vill vill också att de ska hålla distans.

Även om restriktionerna om att hålla avstånd hävs för många, så gäller de fortfarande för ovaccinerade medarbetare. Att fortsätta hålla avstånd är också en försiktighetsåtgärd för arbetsgivare som vill vara extra säkra på att slippa smittspridning på arbetsplatsen.

Bygg in signaler i rummet

Ett sätt att coronasäkra kontoret är att gestalta ytan på ett sätt som uppmuntrar människor att hålla avstånd. Det handlar om att bygga in signaler i rummet, med hjälp av sådant som färger, material och möblemang.

– Jobba med symboler och gestalta avståndet i rummet. Det går att göra snyggt med till exempel markeringar på golven, vackra spaljéer och så vidare. Var tydliga med att ”så här nära kan vi komma varandra”.

Jobba med symboler och gestalta avståndet i rummet

Man kan också skapa tydliga flöden för hur människor ska röra sig.

– Det kan till exempel handla om att man ska gå in på ett ställe och ut på ett annat.

Ett annat sätt att coronasäkra arbetsplatsen är att personalen regelbundet testar sig själva för corona. Däremot tycker Christina Bodin Danielsson inte att man behöver hålla på och sprita ytor i lokalen.

– Forskningen har visat att coronaviruset är luftburet och inte sprids via ytor. Så det är avstånd som gäller.

Fundera på utformningen av kontoret

Inför återgången till kontoret finns det också anledning att fundera på vilken sorts utformning man har på arbetsytan. Det påverkar nämligen smittspridningen.

– Det som absolut inte fungerar är traditionella öppna kontorslandskap där man sitter på rad. Där sitter man för nära varandra, och det finns oftast inte tillräckligt med stödmiljöer.

Stödmiljöer är platser dit medarbetare kan dra sig undan för att jobba enskilt. Något som är bra både för koncentrationen och för att minska smittspridningen.

Ur smittspridningssynpunkt finns det två varianter som är bättre, säger Christina Bodin Danielsson. Antingen så kallade cellkontor, där alla har sitt eget krypin – eller aktivitetsbaserade flexkontor, där medarbetarna inte har fasta platser utan flyttar sig mellan olika utrymmen beroende på vad de jobbar med för tillfället.

Aktivitetsbaserade flexkontor har också en fördel om flera fortsätter jobba hemifrån, eftersom de bygger på att alla medarbetare inte är på arbetsplatsen samtidigt. Man kan ha mindre lokaler, vilket sparar resurser – men det gäller då att tänka på att bygga in avstånd i rummet.

Positiva lösningar

– Jag tror att vi kommer att lösa den här nya situationen på ett bra sätt och det kommer att skapas kreativa lösningar. Jag tror inte att vi kommer gå tillbaka till att tränga ihop människor mer och mer i stora kontorslandskap.

Det kommer att skapas kreativa lösningar

En annan positiv sak som kan komma ut från pandemin är att även andra smittor kan minska. Dels för att kontoren kommer att bli glesare – men också för att kulturen i kontorsmiljöer har förändrats.

– Jag tror att vi kommer att slippa att folk kommer till jobbet med influensa eller magsjuka. Nu är det ju helt accepterat att jobba hemifrån istället när det behövs.

Inlägg taggat med:

Lokaler
corona
covid-19
Text: Anna Wettergård, 21 september 2021

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?