Så kör ni Arbetsmiljöutbildningen på distans

29 september 2020 Lästid: 5 min
Kvinna vid arbetsbord hemma framför fönster.
Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning går bra att genomföra på distans. Det är också ett sätt att stödja och hålla igång det systematiska arbetsmiljöarbetet under coronapandemin.

Foto: Maskot/TT

Vill ni komma igång med arbetsmiljöutbildning, men tvekar om att ses fysiskt på grund av coronapandemin? Då ska ni genomföra Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning på distans. Här finns fyra tips om hur det kan gå till.   

– Under coronapandemin är arbetsmiljöarbetet viktigare än någonsin. Systematiskt arbetsmiljöarbete förutsätter att chefer och skyddsombud har kompetens och håller den uppdaterad, säger Petra Salino, projektledare på Suntarbetsliv.  

Hon har varit med och tagit fram Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.   

Utbildningen ger en gemensam bas för chefer och skyddsombud. Samverkan och dialog löper som en röd tråd genom utbildningen.   

Porträttbild på Petra Salino.– Eftersom man väver in frågor om sin egen verksamhet i utbildningen är den samtidigt ett bra tillfälle att föra dialog om nuläget.   

Den dialogen kan man ha lika bra på distans som att sitta i samma rum, menar hon.   

– Det kräver lite annan planering, men det går utmärkt att genomföra Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning utan att ses fysiskt.   

1. Undersök och riskbedöm utbildningssituationen  

Första steget är att undersöka och bedöma riskerna med att genomföra utbildningen, med hänsyn till smittrisker.   

– Kanske behöver ni inte genomföra den digitalt, utan kan genomföra den på plats, på ett coronasäkert sätt ändå.     

Om man kommer fram till att arbetsmiljöutbildningen behöver genomföras digitalt, finns en del praktiska frågor att lösa.     

– Ni behöver planera och organisera på ett annat sätt, säger Petra Salino.  

2. Använd en digital mötesplattform   

När arbetsmiljöutbildningen genomförs fysiskt arbetar man tillsammans antingen i storgrupp eller i mindre grupper för dialog.  

Istället för de fysiska träffarna kan en digital plattform eller ett digitalt mötesforum användas för gemensamma genomgångar och dialog i mindre grupper.

– När man genomför utbildningen digitalt kan vissa delar med fördel göras individuellt. Dit hör till exempel att lyssna på poddar och se filmer. Sedan kan man återsamlas i storgrupp eller mindre grupper för dialog. 

Kompetens inom digitala möten har sedan coronapandemin bröt ut ökat snabbt i många verksamheter. Allt fler har börjat bli bekväma med att genomföra digitala möten, och även med att dela sin egen skärm under digitala möten.   

– Det går bra att använda den digitala mötesplattform som redan är i bruk i er verksamhet.   

3. Lär mer om mötesplattformen   

Men vid en digital utbildningssituation behöver ytterligare några förutsättningar vara på plats, enligt Petra Salino.  

Utbildningsledarna kan behöva visst tekniskt stöd

– Utbildningsledarna kan behöva visst tekniskt stöd, eller få lite kompetensutveckling i att genomföra digitala möten och utbildningar.   

Det kan handla om hur man till exempel delar in deltagarna i mindre digitala grupper, skickar in dem i egna digitala mötesrum och sedan tar tillbaka deltagarna till storgrupp.   

– Teknisk kompetens kan också lösas med att någon som kan mötesverktyget väl sitter bredvid utbildningsledaren och sköter det tekniska.   

4. Ta pedagogiskt stöd i planeringen   

Planera vilka delar av utbildningen som ni vill genomföra i större grupp, och vilka delar som passar att genomföra som dialoggrupper eller individuellt.    

– Skapa ett upplägg utifrån era egna förutsättningar. Vi kan ge stöd för vilka delar som passar era behov, och för pedagogiken. Ring gärna, eller mejla så bollar vi tillsammans, säger Petra Salino.   

Artiklar: Forskning

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning 

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud, är:

 • en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete
 • anpassad för sektorn
 • partsgemensamt framtagen
 • kostnadsfri
 • utformad för chefer och skyddsombud att gå tillsammans

Här tar du dig till arbetsmiljöutbildningen.

Så kan ni genomföra arbetsmiljöutbildningen på distans 

 • Använd en digital mötesplattform för gemensamma genomgångar och dialog i mindre grupper.  
 • Se till att utbildningsledaren är bekväm med tekniken.  
 • Låt deltagarna se filmer och läsa vissa teoriavsnitt på egen hand.  

Så kan ni coronasäkra arbetsmiljöutbildningen i lokal  

 • Planera och gör en riskbedömning av utbildningstillfället med hänsyn till smittrisker.  
 • Minska antalet deltagare i utbildningsgrupperna.  
 • Möblera så att avstånd med 1,5 – 2 meter kan hållas mellan deltagarna.  
 • Uppmana till god handhygien och erbjud handsprit.  
 • Anpassa lunch och kaffepauser till rådande situation.  
 • Städa lokalerna extra noga innan och efter utbildningsdagen.  

Arbetsmiljöutbildningen är uppdaterad  

Arbetsmiljöutbildningen har under 2020 fått flera förbättringar, både till utseende och innehåll.   

 • Ny startsida  
 • Luftigare utseende på Planerasidan som vänder sig till den som planerar utbildningen.   
 • Tre nya filmer: ”Vad är OSA?”, ”En arbetsmiljöfrågas väg” och ”Tidiga signaler på osund stress”.   
 • Dovare färger i syfte att öka tillgängligheten genom tydligare kontraster.

Här kan du läsa mer om förbättringarna.

En av de nya filmerna i arbetsmiljöutbildningen

Här kan du se den nya filmen ”En arbetsmiljöfrågas väg”.

Text: Anna Norrby