Nystart i arbetsmiljöarbetet

7 januari 2020 Lästid: 5 min
Två kvinnor i glatt samspråk.
Alla vinner på systematiskt arbetsmiljöarbete. Suntarbetsliv och Arbetsmiljöverket har bra stöd för chefer och skyddsombud som vill få koll på vad som ska göras och när det passar bäst i tid.

Foto: Maskot/TT

Går det trögt med arbetsmiljöarbetet? Då är det dags för en nystart. Här kommer några tips om hur chefer och skyddsombud tillsammans kan hitta ny energi i arbetet för friska arbetsplatser.

1. Använd årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete

Många arbetsgivare använder årshjul som stöd i arbetsmiljöarbetet. Årshjul kan utformas på olika sätt, men gemensamt är att de ser ut som en cirkelformad årskalender där varje månad är en tårtbit där man lägger in det som ska göras. Men det kan också fungera lika bra att lista aktiviteterna i tidsordning i ett vanligt dokument.

Vad som bör finnas med i årshjulet varierar beroende på verksamheten det ska stödja. Det här är några exempel:

  • arbetsplatsträffar
  • skyddsronder
  • utbildningar
  • årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Stenungsunds kommun är en av de arbetsgivare som arbetar med årshjul. De har ett kommungemensamt årshjul som sedan kompletteras utifrån de olika verksamheternas behov. Årshjulet finns på intranätet så att alla medarbetare kan se det. Det är klickbart och har flera lager eftersom de olika aktiviteterna kan överlappa varandra, hänga ihop eller pågå parallellt.

Vi använder årshjulet som kom-i-håg

Det är personalenheten som lägger in aktiviteterna i årshjulet och sedan går igenom det månadsvis med verksamhetscheferna, berättar Carin Lundgren som är personalkonsult för Sektor utbildning.

 Många rektorer tar sedan det övergripande årshjulet och anpassar det till den egna verksamheten, till exempel förskolan. Anledningen är att det finns olika slags belastningar i olika verksamheter. I förskolan kan buller vara en utmaning och då kan de behöva lägga in hörselundersökningar och åtgärder runt det, säger Carin Lundgren.

Porträtt på Stefan NIlsson.Huvudskyddsombudet Stefan Nilsson, Lärarförbundet, tycker att det digitala årshjulet är bra, särskilt utifrån chefernas perspektiv men också som stöd i samverkan.

 Vi använder årshjulet som kom-i-håg. Nackdelen är att stödet ligger digitalt, men det är bra när man sitter vid datorn. Vi använder årshjulet inför skyddsronder och när vi har möten i samverkan, säger Stefan Nilsson.

För cheferna finns även en handbok som bland annat förklarar hur de ska arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Handboken tar också upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som handlar om arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. För medarbetarna finns en mer avskalad information som tar upp samma frågor ur ett medarbetarperspektiv.

Läs också SKR: Strukturera en arbetsplatsträff och stöd för årsplanering

2. Fräscha upp samverkansavtalet

Allt fler kommuner har anpassat sina lokala samverkansavtal utifrån det centrala samverkansavtalet. Hur ligger ni till? Det har visat sig att själva processen att ta fram eller uppdatera ett lokalt samverkansavtal i sig kan bli en nystart för samverkan.

Och om samverkan kör fast går det att få hjälp av Parternas stödteam för samverkan.

Läs också: Så ska samverkan få ett lyft i Värnamo

3. Kickstarta med hjälp av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

 

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud kan bli årets lyft för er som inte riktigt kommit igång än. Se introduktionsfilmen och ta upp frågan i samverkan.

4. Få snurr på arbetsmiljöarbetet med SAM-verkstan

När ni gått arbetsmiljöutbildning är det dags att få fart på arbetsmiljöarbetet i vardagen. Sänk trösklarna med hjälp av SAM-verkstan – chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg.

5. Bli bättre på OSA-frågorna

Hänger ni med när den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA, kommer på tal? Ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen för att bli säker på vad arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning betyder för arbetsmiljön.

6. Hämta Arbetsmiljöverkets startpaket

Är ni en mindre verksamhet som saknar rutiner för arbetsmiljöarbetet? Arbetsmiljöverkets startpaket innehåller guide, handbok och mallar – allt som behövs för att börja arbeta systematiskt med arbetsmiljön.

Här finns stöd!

  • Söker du inspiration i arbetsmiljöarbetet eller kanske utbildningsmaterial?
  • Hos Suntarbetsliv finns stöd!
  • Forskningsbaserat och kostnadsfritt för kommun- och regionsektorn.

Ta en titt på vårt utbud av verktyg och utbildningar!

Eller dyk rakt in i SAM-verkstan, som är chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg för att få snurr på arbetsmiljöarbetet i vardagen.

Text: Anna Norrby