Så ska de använda den nya arbetsmiljöutbildningen

20 juni 2016 Lästid: 5 min
Två kvinnor sitter i en grön soffa och ler.
Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är lätt att förstå, genomtänkt och varierad, tycker Jenny Nolin, HR-specialist och Kristina Woxdal Pihl, huvudskyddsombud för Kommunal, från Östhammars kommun.

Foto:

Nu är hela Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning klar. Den är efterlängtad och kommer att börja användas av många kommuner och landsting redan i höst – det visar en rundringning som vi har gjort.

Det här är en äldre artikel och förhållanden kan ha ändrats. Läs gärna nyare artiklar om verksamheter som använt arbetsmiljöutbildningen, se länkar upptill texten. 

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en webbaserad grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, skräddarsydd för chefer och skyddsombud i kommun- och landstingsektorn. Den har tagits fram av Suntarbetsliv tillsammans med representanter för fackliga organisationer, Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta*.

Tanken är att den ska genomföras partsgemensamt av lokala utbildningsledare på plats i verksamheterna. Utbildningen är uppdelad i sex moduler, som numera alla finns tillgängliga här på Suntarbetslivs webbplats.

– Det känns fantastiskt roligt att chefer och skyddsombud i kommun- och landstingssektorn nu kan börja använda den fullt ut i sina verksamheter, säger Petra Salino, projektledare på Suntarbetsliv.

Många som har hört av sig

I takt med att det blivit känt att utbildningen är på gång har frågorna börjat strömma in till Suntarbetsliv.

– Många chefer och skyddsombud och personal från HR-avdelningar har mejlat eller ringt under våren och frågat när den blir klar, säger Petra Salino.

En rundringning visar att många små kommuner kommer att använda Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i sin helhet, medan mellanstora och större kommuner planerar att komplettera sin egen utbildning med delar av den.

160x205-annsofie-karlssonEn och annan större verksamhet, som Landstinget Sörmland, planerar att göra ett omtag med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, och utgå från just Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

– Utbildningen är en fantastisk möjlighet att sprida kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöfrågorna är jättestora just nu, så den kom verkligen i rätt tid, säger Ann-Sofie Karlsson, HR-strateg i Landstinget Sörmland.

Östhammar börjar i höst

Så här planerar några fler kommuner och landsting att börja använda utbildningen:

I Östhammar kommer alla chefer och skyddsombud att gemensamt gå halva Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning under tre halvdagar. Till våren får de ta del av andra halvan. Jenny Nolin, HR-specialist i Östhammars kommun, gillar både innehåll och upplägg.

– Den är lättförståelig, genomtänkt och varierad. Det är också bra att den är anpassad till de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, säger hon.

Hon kommer att leda utbildningen tillsammans med Kristina Woxdal Pihl, huvudskyddsombud för Kommunal i Östhammars kommun.

– Vi har slagit oss ihop! Jag har bara jobbat några månader i Östhammar, och har kompetens och erfarenhet som HR-specialist, medan Kristina Woxdal Pihl har jobbat här länge och har stor kunskap om kommunen.

Kristina Woxdal Pihl uppskattar också det partsgemensamma perspektivet.

– Vi ser stora möjligheter, framför allt för skyddsombuden som blir stärkta i sin roll när de får veta mer om sina rättigheter och skyldigheter, och kan och törs säga ifrån, säger hon.

Arvika byter från den egna utbildningen

I Arvika har man haft en egen utbildning i många år, som Visions huvudskyddsombud Anne-Lie Nilsson varit med och tagit fram. Men nu vill de gå över till Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

– Jag tycker den tar upp allt viktigt, och det är ett bra upplägg, med både filmer, teori, dialog och övningar. Och hemuppgifterna gör så att man kopplar kunskapen till den egna verksamheten. Det gör att man kan få egna idéer under utbildningens gång om hur man kan jobba lokalt, säger Anne-Lie Nilsson.

Hon kommer att hålla i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning tillsammans med Kerstin Alvarsson, personalkonsult, precis som de gjort med sin lokala utbildning.

– Vi tycker det är viktigt med ett bra samarbete mellan parterna och att vi går ut med samma budskap, att samverkan kring arbetsmiljön är viktig, säger Kerstin Alvarsson.

Grums, Kalix och Sundbyberg också intresserade

I Grums kommun satsar de helhjärtat på utbildningen med start i höst.
– Det är en trygghet att det är våra arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som har varit med och jobbat fram den, säger Pernilla Englund, personalkonsult.

I Sundbybergs stad kommer de att köra en pilotomgång i höst i en av förvaltningarna. Utbildningen är en del av en större satsning på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

160x205-helen-gurli-johanssonI Kalix kommun har de inte bestämt sig helt än, men Helen Gurli Johansson, personalstrateg, är mycket intresserad.

– Utbildningen verkar jättebra, inte minst handledarmaterialet. Man får ju hjälp med både praktiska förberedelser och själva innehållet. Det enda som krävs är att man kan lite grann om arbetsmiljö sedan innan, man behöver inte vara någon expert. Dessutom är den gratis och tillgänglig för alla, säger hon.

Uppsala vill använda filmerna

I Uppsala kommun kommer de att använda delar av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, som komplement till sin egen.

– Vi kommer bland annat att visa en del filmer som finns med, till exempel professor Eva Vingård som pratar om vad som utmärker friska arbetsplatser, säger Malin Abrahamsson, HR-specialist.

*Pacta är numera en del av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Här hittar du Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning!

Verktyg och stöd

Fakta

Tre fakta om Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

  • Den är kostnadsfri, webbaserad och genomförs vid fysiska träffar i den egna organisationen
  • Organisationen utser egna lokala utbildningsledare
  • Den är utformad så att det ska vara lätt för deltagarna att känna igen sig och relatera till sin egen arbetsmiljö

Här hittar du arbetsmiljöutbildningen!

Få snurr på arbetsmiljöarbetet i vardagen

Känns systematiskt arbetsmiljöarbete komplext och omfattande? Sänk trösklarna och kom igång med hjälp av SAM-verkstan – chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg. Verktyget passar utmärkt att använda efter att ni gått Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Två kvinnor som ser på varandra. I SAM-verkstan får ni hjälp att:

  • Stärka samarbetet mellan chef och skyddsombud
  • Involvera arbetsgruppen
  • Kartlägga nuläget
  • Sortera och använda Suntarbetslivs utbud för systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Följa upp hur arbetet går i vardagen

Börja utforska SAM-verkstan!

Text: Åsa Hammar