När organisationen stöttar mår vi bättre

28 januari 2019 Lästid: 3 min
två sjuksköterskor i profil står i en sjukhuskorridor mitt emot varandra. Den ena är på väg att lämna över en pärm till den andra. De ser glada ut.
Alla behöver känna sig uppskattade för att göra ett bra jobb. Nu ska forskare undersöka närmare vad det är sjuksköterskor kan behöva av sin organisation, för att kunna bidra till hög kvalitet på sitt arbete.

Foto: Camilla Cherry / TT

Hur kan sjuksköterskor ge bra vård och samtidigt vara effektiva? Och hur kan vårdens organisationer stödja dem i detta? Det ska Marianne Törner från Göteborgs universitet undersöka – bland annat genom att lyssna på erfarenheter från över 3000 sjuksköterskor.

Värdekonflikter är vanliga inom de flesta yrken. Inom vården leder dessa konflikter ofta till en etisk eller moralisk stress.

– Andra forskare har visat att sådan stress kan få vårdpersonal att må så dåligt att de till och med väljer att lämna yrket, säger Marianne Törner, forskare vid Göteborgs universitet.

Hennes utgångspunkt är att det inte räcker med bra arbetsmiljö för att medarbetare ska må bra på jobbet.

– Vi måste också känna att vi gör ett bra jobb. De som jobbar inom vården måste dessutom både vara effektiva och ge vård med hög kvalitet.

Undersöker om POS kan vara stöd

Vårdens organisationer behöver därför hitta sätt att stödja medarbetarna så att de lättare kan hantera sådana konflikter utan att den egna hälsan, vårdkvaliteten eller effektiviteten blir lidande, menar Marianne Törner.

närbild på Marianne Törner, doktor vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.I sitt nya forskningsprojekt vill hon undersöka om upplevelsen av stöd från organisationen (POS, Perceived organizational support) kan vara ett sätt att klara detta. Teorierna bakom POS presenterades första gången i mitten av 1980-talet och har hittills använts mycket sparsamt i Sverige. Begreppet finns inte heller på svenska. Enkelt uttryckt handlar det om ett arbetsklimat där medarbetare uppfattar att organisationen verkligen bryr sig om deras välbefinnande och verkligen uppskattar deras arbetsinsats.

– Tidigare forskning tyder på att rättvist och strukturerat ledarskap med fokus på delaktighet är viktigt på individnivå. Nu ska vi ta reda på om det också gäller för ett övergripande organisationsklimat, säger Marianne Törner som blir den första att studera detta.

Enkät till 3000 sjuksköterskor

För att ta reda på hur det förhåller sig kommer över 3000 sjuksköterskor vid fem sjukhus att få svara på enkäter. Efter enkäten ska forskarna djupintervjua ett 30-tal sjuksköterskor och ett 20-tal chefer. De kommer också att träffa sjuksköterskor i mindre grupper för att prata om hur de uppfattar värdekonflikterna på jobbet.

Genom att analysera svaren hoppas hon också kunna se om och hur POS kan påverka effektivitet och vårdkvalitet.

Kan anpassa beslut

Målet är att så konkret som möjligt ta reda på vad i en organisation som gör att sjuksköterskor känner att organisationen bryr sig om deras välbefinnande och uppskattar deras arbete. Djupintervjuerna med cheferna ska visa vad dessa kan göra för att tillfredsställa sina medarbetares behov.

­– Om ett POS-klimat visar sig vara positivt kan cheferna till exempel fråga sig hur olika beslut kommer att påverka medarbetarnas välbefinnande och uppskattning. Därefter kan de eventuellt anpassa beslut och genomförande efter det, säger Marianne Törner.

Det här är POS

POS, Perceived Organizational Support, betyder ungefär ”uppfattat organisatoriskt stöd”.

POS handlar om ett skapa ett arbetsklimat där medarbetarna uppfattar att organisationen:

  • bryr sig om deras välbefinnande
  • uppskattar deras arbetsinsats

Ett sådant klimat ökar enligt POS chansen att medarbetarna vill bidra till organisationens mål.

Om projektet

Projekt:
Bättre psykisk personalhälsa, patientsäkerhet och effektivitet i vården och mindre personalomsättning bland sjuksköterskor.

Forskare:
Marianne Törner, doktor vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet. I gruppen ingår också forskare från Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde

Finansiär:
AFA Försäkring

Projekttid:
Tre år från och med den 1 december 2018.

Läs mer om projektet hos Arbets- och miljömedicin i Göteborg

Text: Birgita Klepke