Friskvård på jobbet - allt från cykling till konst

2 november 2020 Lästid: 4 min
De tar cykeln till jobbet! Tre personer står utomhus med cyklar och cykelhjälmar.
De tar cykeln till jobbet! Claes Ågren, Karolina Miller och Örjan Molander på Kalmar Läns museum är alla nöjda med friskvårdssatsningen på sin arbetsplats, nära kajen i Kalmar.

Foto: Andreas Juhl / Kalmar Läns museum

Kalmar läns museum har länge velat öka användningen av friskvårdstimmen. Men när coronapandemin slog till satte de ner foten ordentligt för att få friskare medarbetare. Nu är friskvårdstimmen obligatorisk – och det ger resultat.

Örjan Molander– Vi har haft ambitionen att jobba med friskvård i många år. Med erbjudanden, rabatter på gymkort och så vidare. Men ambitionerna har varit större än utfallet.
Det säger Örjan Molander, museichef på Kalmar Läns museum. Han fortsätter:

– När coronapandemin kom så kände vi att det fanns anledning att verkligen ta tag i insatserna, av flera anledningar. De som jobbar hemifrån blir lätt alltför stillasittande, plus att övervikt och dålig hälsa är en riskfaktor för corona.

Redan tidigare hade de haft en frivillig friskvårdstimme, men nu bestämde de sig för att göra den obligatorisk. Dessutom lade de till ytterligare en och halv friskvårdstimme per vecka, som dock fortfarande är frivillig. Insatsen var först tänkt att vara tillfällig men den har blivit förlängd i omgångar och gäller minst året ut – och antagligen även nästa år.

Har gett resultat

Och allt det här har gett resultat. 2019 var det 33 procent av medarbetarna som någon gång hade använt friskvårdstimmen, och 2020 var siffran 63 procent. Dessutom använder ungefär hälften av medarbetarna även de icke-obligatoriska friskvårdstimmarna.

Claes Ågren– Det här blev ett verktyg för att verkligen markera vikten av friskvård.

Det säger Claes Ågren, huvudskyddsombud på museet. Han berättar att de nya direktiven har gjort det lättare för alla medarbetare att lägga in friskvård i schemat – även sådana som till exempel står i kassan och alltså måste ersättas med annan personal.

– Genom att medarbetare har direktiven i ryggen så har man verkligen argument för att det här ska schemaläggas.

Claes Ågren säger att han som skyddsombud är positiv till förändringen, och att de flesta medarbetare också har varit det.

– Någon kollega har morrat litegrann om att man är inne och naggar på självbestämmanderätten. Men det är inte något stort problem. Det är viktigare att man nu får kraft bakom orden om friskvård, i samtalet med arbetsledaren.

Medarbetarna uppmuntrar varandra

Karolina MillerKarolina Miller, HR-konsult på museet, säger att hon också mötte några negativa reaktioner i början, men att det har gått över nu.

– I början sågs det som en stress, men nu har det blivit en naturlig del av arbetsdagen. Man hör ofta efter lunch någon som frågar ”hänger du med på promenaden nu?”. Det är jättekul, och det är dit vi vill; att medarbetarna uppmuntrar varandra till bättre hälsa.

I början sågs det som en stress, men nu har det blivit en naturlig del av arbetsdagen

På museet har de en ganska bred definition av vad som är friskvård. För de flesta handlar det om promenader, lunchträning, eller om att man stämplar in innan man sätter sig på cykeln på väg till jobbet. Men det kan också handla om friskvård för själen, som till exempel en stunds avslappning med musik i vilorummet – eller om att gå på en konstutställning.

– Kultur är också friskvård, och att möta något som verkligen berör är också en typ av hälsa, säger Örjan Molander.

Jobbar vidare framåt

Men än är de inte färdiga med friskvårdsinsatserna. Framöver planerar de att jobba med en rad aktiviteter av olika slag, såsom inspirationsföreläsningar, gemensamma löpturer och yogaklasser.

Dessutom kommer cheferna att börja identifiera medarbetare som inte rapporterar in några friskvårdstimmar, och uppmuntra dem att komma igång.

– Jag upplever att medarbetarna har blivit mer aktiva. Vi har kommit halvvägs, kan man väl säga, men vi har mycket kvar att göra, säger Örjan Molander.

– Ja, nu vill vi att cheferna tar på sig ledartröjan och uppmuntrar till fler walk-and-talk-möten så att vi får in mer friskvård naturligt i arbetsdagen. Det säger Karolina Miller, och avslutar:

– Samtalet kring hälsa och friskvård har verkligen kommit igång. Även de som inte alls varit aktiva förut pratar om friskvård nu. Det är verkligen inspirerande.

Kort om Kalmar läns museum

Antal anställda: 85

Antal besökare: 85 000 per år

Övrigt: Länsmuseet drivs i stiftelseform med Kalmar kommun, Region Kalmar län och Kalmar läns hembygdsförbund som huvudmän.

Verktyget Vår arbetsmiljö

En illustration av två personer som håller om varandra. Tillsammans bildar de en hjärtliknande form.Suntarbetslivs verktyg Vår arbetsmiljö hjälper er arbetsgrupp att steg för steg kartlägga arbetsmiljön. Tillsammans går ni igenom områden som påverkar er vardag. Ni får bland annat svara på i vilken mån insatser vidtas för att främja hälsa och förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Klicka här för att börja utforska verktyget!

Text: Anna Wettergård